Statens veterinärmedicinska anstalt

Låg förekomst av Mycoplasma bovis i Sverige

Dela

Under vintern 2019–2020 utförde doktorand Emma Hurri, vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), samt Växa Sverige en anonym tankmjölksundersökning för Mycoplasma bovis. Mjölkprov från samtliga landets mjölkkobesättningar analyserades för själva bakterien och för antikroppar. Resultaten visar att förekomsten av bakterien generellt är låg bland landets mjölkkobesättningar.

Andel (procent) gårdar i Sverige som är positiva för antikroppar mot Mycoplasma bovis i tankmjölksundersökning hösten 2019, uppdelat på län.
Andel (procent) gårdar i Sverige som är positiva för antikroppar mot Mycoplasma bovis i tankmjölksundersökning hösten 2019, uppdelat på län.

Mycoplasma bovis är en bakterie som infekterar både mjölkkor och kalvar, och smittan har blivit vanligare i landet visar prover från fältet och forskningsresultat. Mycoplasma bovis orsakar framförallt lunginflammation och ledinflammation hos kalvar, samt juverinflammation och ledinflammation hos kor. Bakterien är resistent mot vanligt penicillin och kräver därför bredspektrumantibiotika vid insatt behandling, vilket ökar risken för resistensutveckling. Denna bakterie smittar inte till människa. 

– Behandlingen fungerar dessvärre inte alltid och infektionen riskerar därmed att bli kronisk med djurlidande och avlivning, eller slakt av djur som följd, säger Emma Hurri.                  

Antikroppar i fem procent av proverna

I den nu genomförda studien påvisades antikroppar i fem procent av proverna. Det varierade dock stort mellan länen, mellan noll och 19 procent. De län som hade högst förekomst var Skåne och Kalmar, därefter följer Blekinge, Kronoberg, Östergötland, Halland, Jönköping, Gotland, Västra Götaland och Uppsala. De nordliga regionerna hade inga besättningar med antikroppar mot Mycoplasma bovis. Danmark har vid en jämförelse procentuellt ungefär samma antal gårdar med antikroppar vid en liknande undersökning.

– Studien visar att vi har ett fortsatt relativt gynnsamt läge när det gäller Mycoplasma bovis på svenska mjölkgårdar och en god chans att begränsa smittspridningen. Det är dock viktigt att vara försiktig vid inköp av levande djur eftersom dessa är den viktigaste smittkällan, säger Emma Hurri.

Analys av antikroppar i mjölk kan inte skilja på en pågående infektion och en historisk infektion. Ett positivt prov innebär att kor i dessa besättningar har stött på bakterien Mycoplasma bovis. Studier visar att kor kan ha kvar antikroppar i minst 1,5 till 2 år. Det är första gången antikroppar analyseras i en sådan undersökning i Sverige.

Analyserade även med pcr

Samma prover från denna tankmjölksundersökning analyserades även med en molekylärbiologisk metod, polymeraskedjereaktion (pcr), och då var alla prover negativa. Denna metod undersöker förekomst av själva bakterien i provet. Eftersom Mycoplasma bovis utsöndras ojämnt så kan det hända att bakterien inte finns med vid provtagning, även när den finns i djurbesättningen. Vid andra nyligen utförda undersökningar har dock bakterien påvisats i svenska nötbesättningar med pcr, både i tankmjölk och i nässvabbar. Vid en tidigare tankmjölksundersökning, som gjordes 2016, analyserades proverna enbart med pcr och då hittades bakterien hos 0,3 procent av gårdarna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Andel (procent) gårdar i Sverige som är positiva för antikroppar mot Mycoplasma bovis i tankmjölksundersökning hösten 2019, uppdelat på län.
Andel (procent) gårdar i Sverige som är positiva för antikroppar mot Mycoplasma bovis i tankmjölksundersökning hösten 2019, uppdelat på län.
Ladda ned bild
Emma Hurri, bitr. statsveterinär vid SVA och doktorand vid SLU.
Emma Hurri, bitr. statsveterinär vid SVA och doktorand vid SLU.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00https://www.sva.se

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum