Lernia

Lärarassistenter med integrationskompetens ska bli lösningen på lärarbristen

Dela

Bristen på behöriga lärare i Norr- och Västerbotten är precis som i resten av landet stor. En effektiv lösning är nya yrken som lärarassistenter, som kan avlasta och frigöra tid för lärare och förskolelärare i deras dagliga arbete. Med en stor andel nyanlända elever blir kompetens inom svenska som andraspråk särskilt värdefull. Därför starar nu Lernia YH-utbildningen Lärarassistent med specialisering mot integration, i Piteå.

Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognoser förväntas det inte utbildas tillräckligt många grundskolelärare, gymnasielärare, förskolelärare, speciallärare eller yrkeslärare för att möta efterfrågan de kommande fem åren. Enligt Utbildningsdepartementet kommer det att behövas 107 000 nya lärare inom en femårsperiod, vilket är 60 000 fler än de som examinerats de senaste fem åren.

Den stora bristen på behöriga lärare har resulterat i att man på facklig så väl som på arbetsgivarnivå påbörjat ett arbete med att renodla de behörighetskrävande arbetsuppgifterna och skapa yrkesgrupper som kan göra det icke-behörighetskrävande jobbet, så som lärarassistenter. Arbetet har brett partipolitiskt stöd och har stöttats av regeringen med riktade statsbidrag. Tanken är att lärarassistenter ska frigöra mer undervisningstid för lärarna och kunna bidra med kompetens för nya typer av behov. I klasser med elever med olika bakgrund och olika modersmål är det också viktigt att undervisningen kan visa på grundlig språkinlärningskompetens. I höst startar därför Lernia YH-utbildningen Lärarassistent med specialisering integration, med bas i Piteå.

- Vi känner precis som resten av landet av lärarbristen. Lärarassistenter kan vara ett ypperligt komplement i skolan för att öka elevernas trygghet, studiero och inlärning. Det krävs dock att lärarassistenten har tillräckliga kunskaper, färdigheter och kompetenser för detta, säger Malin Westling, förvaltningschef i Piteå kommun.

Utbildningen börjar i augusti och sista ansökningsdag är 15 maj.

Ansök här:
https://www.lernia.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildning/lararassistent-med-specialisering-inom-integration/

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WTC, Klarabergsviadukten 70, Hus D, Plan 5
111 64 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Lernia är den ledande aktören för att möta industrins kompetensbehov. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i 100 år och bemannat den svenska industrin i 20 år. Lernia omsätter drygt 3 miljarder och finns på 60 orter över hela landet. 2018 utbildade vi 23 000 personer och förmedlade 11 400 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Brist på kvalificerade bilmekaniker när fler och fler kör el- och hybridbilar11.4.2019 10:35:53 CESTPressmeddelande

Utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle gör att bilar i allt större utsträckning gått ifrån bensin och diesel och enligt ett förslag från regeringen ska det inte gå att sälja nya fossildrivna bilar i Sverige 2030. Samtidigt förutspår Arbetsförmedlingen en stor brist på kvalificerade bilmekaniker med kompetens inom el-, hybrid- och gasbilar de kommande åren. Tanken är att en fordonsutbildning i Trollhättan ska hjälpa till att lösa problemet.

Reläskyddsspecialister ska hindra landet från att släckas ned – nu startar utbildning inom framtidsyrket i Göteborg28.3.2019 14:57:59 CETPressmeddelande

Vid ett långvarigt strömavbrott slås våra viktigaste samhällsfunktioner ut och kampen för överlevnad blir ett faktum. Få känner till yrket reläskyddsspecialist, men faktum är att det har en nyckelroll i att förhindra ett sådant krisscenario. Men det råder stor brist och därför startar nu Lernia en distansutbildning från Göteborg som ska utbilda framtidens specialister på reläskydd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum