Lernia

Lernias bokslutskommuniké 2020: Förbättrat resultat för Lernia

Dela

Koncernens huvudintäkter för helåret var 23 procent lägre jämfört med föregående år och uppgick till 2 029 (2 627) mkr. Koncernens rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick till -5 (-66) mkr.

– Trots minskade intäkter till följd av pandemin har rörelseresultatet förbättrats, vilket främst förklaras av den omställning koncernen har genomfört i form av besparingar och effektiviseringar de senaste åren men beror också på bättre förutsättningar för lönsamhet inom utbildningsverksamheten. Koncernens resultatförbättring motverkades dock av en resultatförsämring i bemanningsverksamheten till följd av den momentant stora efterfrågeminskningen som uppstod under andra och tredje kvartalet till följd av coronapandemin, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.

Bemanningsverksamhetens huvudintäkter för helåret uppgick till 1 634 (2 140) mkr, en minskning med 24 procent jämfört med 2019. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 0 (38) mkr, en minskning med 38 mkr jämfört med föregående år. Minskningen inom såväl intäkter som rörelseresultat är främst hänförlig till den kraftiga inbromsningen till följd av den rådande coronapandemin. Under fjärde kvartalet ökade efterfrågan igen, vilket gjorde att året avslutades med stigande volymer för Lernias bemanningsverksamhet.

Utbildningsverksamhetens huvudintäkter för helåret uppgick till 393 (485) mkr, en minskning med 19 procent jämfört med föregående år. Minskningen är främst hänförlig till färre avtal och etableringar inom arbetsmarknadsutbildningar och Komvux. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 28 (-48) mkr, en förbättring med 76 mkr jämfört med föregående år. Resultatförbättringen förklaras av de strukturella åtgärderna som har gjorts. Glädjande är att den kraftiga nedgången i efterfrågan vi sett inom utbildningsverksamheten under 2018 och 2019 nu har bromsats upp en del.

– Under det gångna året har vi påmints om hur viktigt det är att kunna anpassa och ställa om snabbt utan att tappa fokus på kunder och medarbetare. Vi vet inte vad 2021 bär med sig då pandemin fortfarande pågår men vi vet att Lernia har visat kraft, snabbhet och förmåga att ställa om verksamheten till den verklighet som råder samt att vi nu har en effektiv verksamhet med lägre kostnadsbas. Detta gör att vi är konkurrenskraftiga och väl positionerade för att på ett framgångsrikt sätt bidra till en allt mer flexibel, inkluderande och hållbar arbetsmarknad, säger Anders Uddfors.


Läs rapporten i sin helhet.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
Gustavslundsvägen 139
167 51 Bromma

0771-650 650https://www.lernia.se/

Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens industri. Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska industrin i över 20 år. Lernia omsatte 2 miljarder kronor 2020 och finns över hela landet. 2020 hade vi i medelantal drygt 4 000 medarbetare. Vi utbildade 13 000 personer och förmedlade 8 300 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation.

 

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Nu ska Linköpings arbetssökande bli hjälpta till jobb genom ny satsning7.6.2021 07:43:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens prognos för år 2021 visar på en fortsatt dramatisk ökning av arbetslösheten. Samtidigt pågår Arbetsförmedlingens reformering där utvalda privata aktörer ska ta ett större ansvar för att få människor sysselsatta. Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia är en av dem och utökar nu sin verksamhet i Linköping med ”Rusta och Matcha” som ska hjälpa arbetssökande i jobb genom stöd och genom matchning med företag där jobben finns.

Nu ska Säffles arbetssökande bli hjälpta till jobb genom ny satsning7.6.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens prognos för år 2021 visar på en fortsatt dramatisk ökning av arbetslösheten. Samtidigt pågår Arbetsförmedlingens reformering där utvalda privata aktörer ska ta ett större ansvar för att få människor sysselsatta. Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia är en av dem och utökar nu sin verksamhet i Säffle med ”Stöd och matchning” som ska hjälpa arbetssökande i jobb genom stöd och genom matchning med företag där jobben finns.

Lernia på Bazaren Järvaveckan – digital monter ska fler få hjälp in i arbete25.5.2021 10:38:15 CEST | Pressmeddelande

När Järvaveckan 2021 går av stapeln i digital form är Lernia på plats för att hjälpa människor som står utan jobb eller vill byta bana i livet. Bazaren är Järvaveckans arbetsmarknadsplattform för rekrytering och utbildning, och mellan den 2-6 juni kan man i Lernias digitala monter få vägledning i jobbsökandet. Lernia har lång erfarenhet av att arbeta med personer som inte har svenska som modersmål och erbjuder en rad anpassade tjänster för gruppen.

I pandemins fotspår: ny utbildning ska svara upp mot personalbrist och hög belastning inom psykiatrin30.4.2021 10:10:07 CEST | Pressmeddelande

Andelen personer som vänder sig till psykiatrin har ökat drastiskt de senaste åren och nu varnar forskare om att pandemins sociala och ekonomiska begränsningar kan förvärra situationen för många av dem. Samtidigt råder det stor brist på utbildad personal inom psykiatrin i Västerbottens Län där anställningsbehovet överskrider antalet studieplatser. För att svara upp mot glappet öppnar utbildningsaktören Lernia i nära samarbete med Skellefteå kommun nu distansutbildningen Specialistundersköterska inom psykiatri.

Ny utbildning i Malmö ska säkra ambulansvården i region Skåne29.4.2021 07:27:00 CEST | Pressmeddelande

Skånes befolkning ökar och en direkt effekt är att man kommer behöva anställa 150 nya ambulanssjukvårdare de kommande 3-5 åren. Detta enligt beräkningar från Region Skåne. För att möta kompetensbehovet och bidra till en fungerande ambulansvård i regionen startar i höst yrkeshögskoleutbildningen Ambulanssjukvårdare i Malmö. Det är utbildningsaktören Lernia som tillsammans med Region Skåne står bakom satsningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum