Lernia

Lernias delårsrapport januari - september 2018: En utbildningsbransch under stor press påverkar Lernias resultat

Dela

Lernias intäkter för tredje kvartalet minskade med tre procent till 729 (748) mkr. Det förklaras främst av lägre deltagarvolymer och färre avtal inom utbildning. Delårsperiodens intäkter minskade med knappt en procent till 2 413 (2 428) mkr.

–Vi har lanserat ett besparingsprogram med en årlig effekt på 100 miljoner kronor. Under normala marknadsförutsättningar skulle kostnadsanpassning varit tillräcklig, men den kraftigt minskade efterfrågan av vuxenutbildning kommer att kräva fortsatt tuffa anpassningar. Vi ser en utbildningsbransch som är under stor press. Lernia och hela vuxenutbildningsbranschen står inför en omvälvande omställning. Satsningen på extratjänster, som idag sysselsätter 13 000 personer, har lett till stora minskningar av antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar de närmaste åren. Vi går därför in i fjärde kvartalet med en ny strategi och en ny organisationsstruktur för hela koncernen, säger Anders Uddfors vd för Lernia.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -17 (15) mkr. Den negativa utvecklingen inom segment Utbildning  påverkar resultatet negativt med 38 mkr. Kraftfulla åtgärder är vidtagna och ytterligare strukturella förändringar är nödvändiga. Besparingsprogrammet belastar rörelseresultatet i tredje kvartalet med 15 mkr.

Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -67 (46) mkr. Det försämrade rörelseresultatet förklaras främst av den negativa utvecklingen inom segment Utbildning och engångsposter kopplat till åtgärder för de förändrade marknadsförutsättningarna inom utbildningssegmentet, med lägre volymer och kraftig prispress. Besparingsprogrammet har hittills påverkat rörelseresultatet negativt med 40 mkr i form av avveckling av personal, lokaler, förlustkontrakt (23 mkr) samt nedskrivningar (17 mkr).

Läs rapporten i sin helhet här.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WTC, Klarabergsviadukten 70, Hus D, Plan 5
111 64 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Lernia utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Lernia bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Brist på kvalificerade bilmekaniker när fler och fler kör el- och hybridbilar11.4.2019 10:35:53 CESTPressmeddelande

Utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle gör att bilar i allt större utsträckning gått ifrån bensin och diesel och enligt ett förslag från regeringen ska det inte gå att sälja nya fossildrivna bilar i Sverige 2030. Samtidigt förutspår Arbetsförmedlingen en stor brist på kvalificerade bilmekaniker med kompetens inom el-, hybrid- och gasbilar de kommande åren. Tanken är att en fordonsutbildning i Trollhättan ska hjälpa till att lösa problemet.

Lärarassistenter med integrationskompetens ska bli lösningen på lärarbristen1.4.2019 07:57:00 CESTPressmeddelande

Bristen på behöriga lärare i Norr- och Västerbotten är precis som i resten av landet stor. En effektiv lösning är nya yrken som lärarassistenter, som kan avlasta och frigöra tid för lärare och förskolelärare i deras dagliga arbete. Med en stor andel nyanlända elever blir kompetens inom svenska som andraspråk särskilt värdefull. Därför starar nu Lernia YH-utbildningen Lärarassistent med specialisering mot integration, i Piteå.

Reläskyddsspecialister ska hindra landet från att släckas ned – nu startar utbildning inom framtidsyrket i Göteborg28.3.2019 14:57:59 CETPressmeddelande

Vid ett långvarigt strömavbrott slås våra viktigaste samhällsfunktioner ut och kampen för överlevnad blir ett faktum. Få känner till yrket reläskyddsspecialist, men faktum är att det har en nyckelroll i att förhindra ett sådant krisscenario. Men det råder stor brist och därför startar nu Lernia en distansutbildning från Göteborg som ska utbilda framtidens specialister på reläskydd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum