Lernia

Lernias delårsrapport januari–juni 2019: Lägre intäkter inom bemanning och fortsatt lägre deltagarvolymer inom utbildning

Dela

Lernias intäkter för andra kvartalet minskade med fjorton procent till 695 (806) mkr. Det förklaras främst av en kombination av lägre intäkter i bemanningsverksamheten och lägre deltagarvolymer i utbildningsverksamheten.

– Efterfrågan på arbetsmarknadsutbildningar har minskat markant, på grund av Arbetsförmedlingens minskade anslag och minskning av antal kontor, och vi bedömmer att ännu färre deltagare kommer att anvisas till utbildningarna under de närmaste åren. Det är framför allt utbildningar av det slag Lernia erbjuder som drabbats hårdast – praktiska utbildningar med höga fasta kostnader och stora investeringar i form av lokaler, maskiner och material. Lernias bemanningsverksamhet är sund och stabil, men efterfrågan inom bemanningsbranschen har mattats av något under året och en större kund har slutat hyra in och övertagit vår personal vilket påverkat vår bemanningsverksamhet, säger Anders Uddfors, vd för Lernia.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -32 (-55) mkr. Kvartalet innehåller jämförelsestörande poster uppgående till -7 mkr jämfört med -25 mkr samma period föregående år. Rörelseresultat före jämförelsestörande poster har förbättrats med 5 mkr jämfört med samma period föregående år. Marginalförsämringen jämfört med samma period föregående år förklaras av en lägre marginal inom bemanningsverksamheten.

– Till följd av redan genomförda besparingsprogram har förlusterna inom utbildningsverksamheten minskat. Ytterligare ett besparingsprogram har initierats under andra kvartalet primärt inriktat på att minska kostnader inom utbildningsverksamheten och affärsstödjande enheter. Besparingsprogrammet beräknas successivt ge effekt under andra halvåret 2019 för att 2020 ha uppnått full effekt, säger Anders Uddfors.


Läs rapporten i sin helhet.

För eventuella frågor kontaktaLernias pressjour, 010-250 22 25.

https://www.lernia.se/om-lernia/finansiell-information/
Finansiell information

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WTC, Klarabergsviadukten 70, Hus D, Plan 5
111 64 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Lernia är den ledande aktören för att möta industrins kompetensbehov. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i 100 år och bemannat den svenska industrin i 20 år. Lernia omsätter drygt 3 miljarder och finns på 60 orter över hela landet. 2018 utbildade vi 23 000 personer och förmedlade 11 400 bemanningskonsulter. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Träffa Lernia i Almedalen27.6.2019 09:48:32 CESTPressmeddelande

Svensk arbetsmarknad befinner sig i ett utmanande läge. Arbetsförmedlingen ska reformeras och i det så kallade januariavtalet finns en rad förslag på förändringar som berör arbetsmarknaden. Det gör att det i år känns extra viktigt att diskutera framtidens arbetsmarknad och kompetensförsörjning under Almedalen. Vi behöver skapa förutsättningar för bättre matchning på arbetsmarknaden så att fler människor får jobb och företagen rätt kompetens.

Lernia bjuder in till seminarium om vänskap på arbetsplatsen – för effektivare team och säkrare arbetsmiljö29.5.2019 13:46:02 CESTPressmeddelande

Integration på arbetsplatsen är en viktig fråga för Lernia som man bl.a. jobbar med genom projektet Integration För Svenskar – en interaktionskurs som hjälper människor att knyta vänskapsband på jobbet. Den 3 juni bjuder Lernia in till frukostseminarium i Göteborg på tema ”Vänskap på arbetsplatsen” för att tillsammans med näringslivsprofiler och en expert prata vidare om vilka andra viktiga fördelar vänskap på arbetsplatsen kan ha.

Brist på kvalificerade bilmekaniker när fler och fler kör el- och hybridbilar11.4.2019 10:35:53 CESTPressmeddelande

Utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle gör att bilar i allt större utsträckning gått ifrån bensin och diesel och enligt ett förslag från regeringen ska det inte gå att sälja nya fossildrivna bilar i Sverige 2030. Samtidigt förutspår Arbetsförmedlingen en stor brist på kvalificerade bilmekaniker med kompetens inom el-, hybrid- och gasbilar de kommande åren. Tanken är att en fordonsutbildning i Trollhättan ska hjälpa till att lösa problemet.

Lärarassistenter med integrationskompetens ska bli lösningen på lärarbristen1.4.2019 07:57:00 CESTPressmeddelande

Bristen på behöriga lärare i Norr- och Västerbotten är precis som i resten av landet stor. En effektiv lösning är nya yrken som lärarassistenter, som kan avlasta och frigöra tid för lärare och förskolelärare i deras dagliga arbete. Med en stor andel nyanlända elever blir kompetens inom svenska som andraspråk särskilt värdefull. Därför starar nu Lernia YH-utbildningen Lärarassistent med specialisering mot integration, i Piteå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum