Lidl Sverige

Lidl Sverige finansierar ökad kunskap om cirkulär återvinning av plast

Dela

Som en del i en global plaststrategi - REset Plastic, arbetar Lidl på internationell nivå för att aktivt minska mängden plast i hela kedjan. Nu har KTH, genom finansiellt stöd från Lidl Future Initiatives ”Plastutmaningen”, gått i mål med projektet Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall. Ett projekt som stärker kunskapen om hur vi kan öka den cirkulära återvinningen av plast - kunskap som kommer att komma forskningen, livsmedelsbranschen och i slutändan även konsumenter till nytta framöver.

I dag materialåtervinns plast främst genom så kallad mekanisk återvinning. Det innebär att plasten sorteras, tvättas och smälts om utan att materialets kemiska struktur förändras eller påverkas. Den kemiska återvinningen, som än så länge är ovanlig, innebär att plastens molekyler först bryts ner för att sedan byggas ihop igen.

- Kemisk återvinning spelar en viktig roll för att uppnå cirkulär plastanvändning. Delvis handlar det om att möjliggöra återvinning av fler förpackningstyper och om att möjliggöra användning av återvunnen plast i nya livsmedelsförpackningar. Vi är stolta över att vara med och driva utvecklingen av området framåt, säger Ingrid Roth, Förpackningsspecialist på Lidl Sverige.

För detta pilotprojekt fick KTH 1,4 miljoner kronor via Lidl Future Initiatives. Tillsammans med Profu AB, Stockholm Exergi AB och Sörab har de genomfört en studie för att se hur kemisk återvinning kan bidra till att förbättra effektiviteten för plaståtervinning samt öka förståelsen för hur plastflöden kan hanteras. Med kemisk återvinning öppnas nya möjligheter för den cirkulära ekonomin som på sikt också minskar behovet och användningen av ny fossil plast. Studien kan bland annat konstatera att vi behöver både kemisk och mekanisk återvinning då endast en tredjedel av konsumentplastavfallet i Europa samlas in för återvinning. Kemisk återvinning kan även minska klimatpåverkande utsläpp från det svenska plaståtervinningssystemet, och kan därigenom spela en viktig roll för att lösa plastutmaningen och motverka klimatförändringarna.

- En fullständig livscykelstrategi är nyckeln till att bestämma miljöfördelarna i form av energibesparing, förbrukning av fossil råvara och växthusgasutsläpp. Det är viktigt för samhället att förstå hur plast påverkar vårt klimat och hur vi tillsammans kan minska vår klimatpåverkan. Lika betydelsefullt är plastdesign, minskad användning av plast och förbättrad sortering av plastavfall för att utvinna ett mer homogent råmaterial, säger Maryna Henrysson, forskare på KTH.

I dagsläget finns det flera olika typer av plast i hushållen där varken mekanisk eller kemisk återvinning fungerar. Det innebär att större aktörer som Lidl måste se över vilken sorts plast som förs in i systemet.

- Lidl har bidragit med finansiellt stöd så att vi kunnat fördjupa vår forskning. Att Lidl ser seriöst på forskning och cirkularitet i plastkedjan bidrar till att motivera fler aktörer. Den kunskap som forskningen bidrar med är värdefull för arbetet framåt, kunskap är nyckeln för att kunna cirkulera plast. Utan Lidls finansiella stöd hade vi inte kunnat ta det i mål så snabbt som ni nu gjort, säger Maryna Henrysson.

Det är Lidl Sveriges kunder som finansierat stödet genom att de betalade 50 öre extra för plastpåsar under 2019. Totalt delade Lidl ut 10 miljoner kronor 2019 till hållbarhetsprojekt kopplade till en av de stora miljöutmaningarna – plasten.

Kontakter

Bilder

Om

Lidl Sveriges första butiker slog upp dörrarna i september 2003 och sen dess har vi utmanat marknaden. Idag har vi vuxit till en dagligvarukedja att räkna med, med 203 butiker i Sverige från Trelleborg i söder till Boden i norr. Sammanlagt arbetar drygt 5000 personer på Lidl Sverige. Vårt huvudkontor ligger i Barkarbystaden i Järfälla kommun och vi har tre centrallager belägna i Halmstad, Rosersberg och Örebro. Lidl har fyra fastighetskontor som är placerade i Stockholm, Göteborg, Örebro och Malmö.

Följ Lidl Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lidl Sverige

Mer svensk mat hos Lidl22.6.2021 11:01:02 CEST | Pressmeddelande

Lidl Sverige fortsätter sin storsatsning på ett utökat sortiment av svensk mat. Andelen mat från svenska leverantörer fortsätter att öka och tar ytterligare plats på Lidls hyllor. Det har gått ett drygt år sedan Lidl startade ett snabbspår för små, svenska matproducenter vilket lett till ett stort antal nya leverantörer. Nu har samarbete inletts med ytterligare tre producenter – Kling Glass, Östgötasvamp och Mjälloms Tunnbröd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum