Majblommans Riksförbund

Luleå blir Majblommans Bästa Barnkommun 2018

Dela

Luleå kommun utses till Bästa Barnkommun 2018 av Majblommans Riksförbund, som varje år mäter hur väl barns rättigheter tas till vara i Sverige. Av de 257 svarande kommuner och stadsdelar som deltagit i årets granskning har Luleå visat sig bäst leva upp till Majblommans vision av en barnvänlig kommun. Majblommans kommer under hösten att överlämna utmärkelsen till företrädare för kommunen.

Sedan 2013 har Luleå haft frågan om barns rättigheter och utanförskap på den politiska agendan. Då antogs programmet ”Alla jämlika” av kommunfullmäktige. Man beslutade att kartlägga andelen barn i ekonomisk utsatthet och antog en utvecklingsstrategi utifrån Barnkonventionen. Berörda förvaltningar och nämnder har i uppdrag att anlägga barnperspektiv på alla sina beslut och en ledningsgrupp arbetar uppföljande.

-         Det känns rätt och roligt att kunna utse Luleå till Bästa Barnkommun 2018. I Luleå skapas jämlika möjligheter för barn vilket får positiva konsekvenser för barnen och samhället på kort och lång sikt. En viktig framgångsfaktor är att kommunen lyckats förankra viktiga beslut brett bland både politiker, tjänstemän och andra som jobbar med barn. Majblomman vill lyfta Luleå som ett exempel på framgångsrikt arbete för barns rättigheter och hoppas att andra kommuner följer efter, säger Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve.

Luleås ambitioner märks i barns vardag. De kommunala skolorna har nolltolerans mot kostnader och det kompensatoriska uppdraget stärks genom läxklubbar på biblioteken. Skolorna har en arsenal med låneutrustning för friluftsdagar. Fritidshemmen är helt tillgängliga för både äldre och yngre barn. Vidare erbjuder kommunen kostnadsfria fritidsaktiviteter i samarbete med föreningslivet. Spännande exempel är författarskolan så väl som den öppna sportarena som drivs ihop med Fritidsbanken, där barn kan låna utrustning. Kulturskolan i Luleå är en av få i landet som inte är avgiftsbelagd. Man satsar också på digital inkludering och fångar upp barn som riskerar att hamna utanför på skolloven genom att stötta familjer ekonomiskt och erbjuda meningsfulla, kostnadsfria lovaktiviteter. Barnfamiljer med försörjningsstöd i Luleå får ett extra belopp både inför jul- och sommarlov.

-         Det här är en av de mest värdefulla utmärkelser som Luleå har fått. Kommunen har tillsammans med andra aktörer länge arbetat för att alla barn och unga ska ha en trygg och god uppväxt oavsett socioekonomiska villkor. Du ska till exempel kunna delta på skolans friluftsdag även om du saknar utrustning. Jag är väldigt glad och stolt över att vårt gemensamma arbete nu har lett till att Luleå utses till årets bästa barnkommun, säger kommunalråd Niklas Nordström.

-         Alla våra verksamheter gör ett jättejobb och har sin del i utmärkelsen. Den är också ett resultat av det mångåriga och väl fungerande samarbetet mellan kommunens förvaltningar, Luleås föreningsliv och andra organisationer som jobbar med barn och unga, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.

Årets Bästa Barnkommun utses i samband med Majblommans granskning av hur svenska kommuner arbetar mot barnfattigdom. Rapporten ”Andra tycker jag är konstig” släpps i dag, och visar bland annat påfallande skillnader mellan kommuners kunskapsnivå och handlingskraft. Ytterst innebär det ojämlikhet bland barn i olika delar av landet. 

Majblommans granskning finns bifogad detta pressmeddelande, liksom en längre beskrivning av de insatser som Majblomman tagit fasta på vad gäller Luleå kommuns barnrättsarbete. 

För mer information välkommen att kontakta

Liv Landell Major – pressekreterare på Majblomman: 0708-742713

Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun, 070-497 36 62

Mikael Lekfalk, kommundirektör Luleå kommun, 070-650 54 10

Bilder

Dokument

Om

Majblommans Riksförbund
Kungsgatan 28
411 19 Göteborg

031-606890http://www.majblomman.se

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner. 

Följ Majblommans Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Majblommans Riksförbund

Äntligen säljer barnen majblommor med Swish!10.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Torsdag 11 april kl 12.00 går startskottet för tiotusentals barn som ska sälja majblommor över hela landet.Samtidigt kan Majblomman äntligen erbjuda digital betalning via Swish! Så här funkar det: Varje barn får en QR-kod från Swish, som köparen läser av med sin smarta telefon. QR-koden är personlig och hjälper barnet att hålla koll på sin insamling. Egen telefon behövs alltså inte, och den som vill undvika kontanter kan så klart sälja majblommor enbart med Swish. - Vi är så glada över att ha hittat en digital lösning som både är säker för barnen som säljer majblommor, och smidig för den som inte har kontanter på sig, säger Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve Majblomman är en barnrättsorganisation som verkar för att alla barn i Sverige ska inkluderas i gemenskapen i skolan och på fritiden, oavsett ekonomiska förutsättningar. Vi samlar in pengar genom att barn i hela Sverige säljer majblommor varje vår. På så vis kan vi dela ut ekonomiskt stöd till enskilda barn, påverka b

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum