Umeå kommun

Mål för nytt program: ökad kollektivtrafik

Dela

Efter ett nytt cykeltrafikprogram och ett första fotgängarprogram tidigare i år, ska Umeå kommun nu utarbeta ett kollektivtrafikprogram. Programmet ska konkretisera hur framtida arbete ska ske för att fler ska välja att åka kollektivt samt hur man kan förbättra för befintliga resenärer.

Kommunfullmäktige har fastslagit målet om att andelen resor som görs med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska utgöra minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort till år 2022. Översiktsplanen anger att stomlinjenätet ska utformas med färre antal linjer än i dag men med tätare trafik över hela dygnet och med tydlig prioritering av framkomlighet. Det beskrivs också att det är nödvändigt att komplettera och bygga staden inifrån genom förtätning i de centrala delarna samt längs kollektivtrafikens stomlinjer.

– Umeå växer stadigt och dessutom ökar antalet resor per invånare. Kollektivtrafiksystemet måste utvecklas och anpassas för att kunna möta behoven. Det handlar om sådant som linjenät och turtäthet men också att använda ny teknik, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman (S).

Stomlinjer, hållplatser m.m.

Nämnden har godkänt uppdragsbeskrivningen för kollektivtrafikprogrammet. Utöver en nulägesbeskrivning ska det bland annat innehålla följande: vilka gator som ska utformas för kollektivtrafik, stomlinjer, kompletterande linjenät, anropsstyrd trafik, utformning av och avstånd mellan hållplatser för de olika linjetyperna, behov av direktlinjer mellan stadsdelar utan att passera centrum samt multimodala resor (kombinationer av olika transportslag).

Något av programmets övriga innehåll:

  • Betalsystem, tidtabeller, turtäthet
  • Realtidssystem
  • Utformning av fordon
  • Tillgänglighet för funktionsnedsatta
  • Anropsstyrd trafik
  • Framtid – t.ex. autonoma fordon, delningstjänster

Efter förankring hos berörda kommunala verksamheter, bolag och politiker ska programmet ut på extern remiss under hösten 2019.

Mer information:

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090-16 12 32
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Eva Maaherra Lövheim
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 53 40
070-950 31 25
eva.lovheim@umea.se

Frida Bergström
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 14 76
070-238 41 18
frida.b.bergstrom@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum