Stockholms stad

Malmskillnadsgatan öppnar igen – gatan blir nu en mer tillgänglig och levande del av city

Dela
Tisdagen den 15 december 2020 öppnas Malmskillnadsgatan på sträckan mellan Mäster Samuelsgatan och bron över Hamngatan igen. En ny attraktiv och levande del av city blir nu mer tillgänglig. Stockholms stad har renoverat konstruktionerna under Malmskillnadsgatan och brokonstruktionen över Hamngatan. Malmskillnadsgatan och bron över Hamngatan har även fått ny markbeläggning, gestaltning och utformning som Vasakronan och AMF Fastigheter har investerat i.
Visionsbild nya Malmskillnadsgatan i riktning mot Mäster Samuelsgatan, sett från bron över Hamngatan (Vasakronan/TMRW).
Visionsbild nya Malmskillnadsgatan i riktning mot Mäster Samuelsgatan, sett från bron över Hamngatan (Vasakronan/TMRW).

Mycket har hänt under gatan och i själva bron som inte syns utåt. Konstruktionerna under Malmskillnadsgatan och bron över Hamngatan har renoverats och fått ett nytt fungerande tätskikt. Målet är att detta ska täta och skydda konstruktionerna från fukt och väta så att de kan hålla i ytterligare 50 år. Arbetet har pågått under april-december 2020. Nu öppnas gatan igen för gående, cyklister och biltrafik.

Något som syns desto mer är den nya markbeläggningen, gestaltningen och utformningen av gatan och bron över Hamngatan som har kommit på plats. Stockholms stad har samarbetat med Vasakronan som bygger om sina hus i kvarteret. Vasakronan renoverar och bygger till sina fastigheter på bägge sidor om och under Malmskillnadsgatan och har ansvar att återställa gatan efter sitt arbete. Vasakronan har investerat i ny markbeläggning, gestaltning och utformning av gatan samt, tillsammans med AMF Fastigheter, även en förhöjd standard och utformning på och under bron över Hamngatan.

I samband med öppnandet av nya Malmskillnadsgatan öppnas även en helt ny trappa, Soltrappan. Den ligger i söderläge och binder samman Malmskillnadsgatan med Sveavägen och Sergels torg. Trappan gör det möjligt för människor att röra sig i nya mönster och på ett enkelt sätt komma upp till Malmskillnadsgatan och Brunkebergstorg. Malmskillnadsgatan som tidigare har legat i skymundan öppnas nu upp till ett attraktivt promenadstråk med ett rikt och varierat utbud av butiker, restauranger, caféer, service och upplevelser.

Under bron över Hamngatan pågår fortfarande arbete med att installera en ny belysning. Den nya belysningen beräknas klar i januari 2021 och kommer då bidra till ytterligare trevligare och tryggare miljö i området.

- Genom en god samverkan med fastighetsägarna har vi tillsammans kunnat driva tätskiktsarbetet på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt och minimera störningar för omgivningen. Nu öppnar Malmskillnadsgatan igen – ett nytt trevligt och tryggt gångstråk som gör hela city mer levande, säger Gunilla Glantz, trafikdirektör inom Stockholms stad.

- Sergelhusen omfattar tre byggnader och 60 000 kvadratmeter och är därmed vårt största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Ambitionen har varit att öppna upp kvarteret och ge det liv och rörelse - att ge tillbaka en del av staden som tidigare upplevdes som otrygg till stockholmarna. Med förnyelsen av bland annat Malmskillnadsgatan och öppningen av Soltrappan levererar vi på den ambitionen, säger Anna Nordin, affärsområdeschef city, Vasakronan.

- I Urban Escape utvecklade vi fem hus och ett torg med ambitionen att skapa ett stadsrum där de som besöker, arbetar och bor i Stockholm vill vara, på en plats som tidigare var bortglömd och otrygg. Genom ett gott samarbete med Stockholms stad har vi kunnat ge Brunkebergstorg och det omgivande kvarteret ett nytt folkliv och mer rörelse. Vi är därför glada att bidra till Stockholms fortsatta utveckling, där vi tillsammans med grannar och Stockholms stad fortsätter att knyta ihop Stockholm city, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.

Information om Stockholms stads arbete med Malmskillnadsgatan:

vaxer.stockholm/malmskillnadsgatan

Information om omdaningen av Sergelstan:

https://vaxer.stockholm/projekt/hastskon-12/

https://vaxer.stockholm/projekt/brunkebergstorg/

https://vasakronan.se/om-vasakronan/vi-utvecklar-stader/kontor/sergelstan/

Fakta om projekt Malmskillnadsgatan:

Malmskillnadsgatan mellan Mäster Samuelsgatan och Hamngatan är underbyggd av en betongkonstruktion som består av ett antal däcksplattor på en yta av cirka 2 000 kvadratmeter med bland annat lokaler under körbanan. Trafikkontoret ansvarar för tätskiktet på Malmskillnadsgatan samt hela brokonstruktionen över Hamngatan. Projektet har planerats och genomförts av Stockholms stad i samverkan med Vasakronan. Vasakronan ansvarar för att renovera och bygga till sina fastigheter på bägge sidor om och under Malmskillnadsgatan och har även ansvaret att efter arbetet utföra markarbeten för att återställa gatan. Arbetet med konstruktionerna under gatan har kunnat utföras samtidigt som Vasakronans arbete har pågått. Det har inneburit samordningsvinster för både staden och Vasakronan. Påverkan och störningarna i närområdet har kunnat minskas och man har undvikit att behöva utföra tätskiktsarbetet om några år och då riva upp gatan igen.

Fakta om Sergelstan:

2014 startade omvandlingen av det som idag kallas Sergelstan. I kvarteren kring Sergels torg, Brunkebergstorg, Hötorget, Sergelgatan och längs Hamngatan har hus från 50- och 60-talet renoverats och byggts om. Omdaningen av Sergelstan är den mest omfattande satsningen på stadsutveckling sedan nuvarande city byggdes för över 50 år sedan och en historisk förändring av stadsbilden där fastighetsägare och Stockholms stad tillsammans investerar drygt 15 miljarder. Förutom en förändring av bebyggelsen är ambitionen att projektet ska bidra till förnyelsen av cityområdet i stort och stadsmiljön kring husen i synnerhet. Inriktningen är att skapa en attraktiv, levande och trygg stadskärna bland annat genom att City kompletteras med ett funktionsblandat och varierat innehåll, till exempel fler bostäder, kultur och verksamheter. Det offentliga rummet i City spelar en central roll, och planeringen ska verka för fler levande bottenvåningar och en stadsmiljö med mänsklig skala.

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretErik Söderberg, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

Tel:08-508 26 282erik.soderberg@stockholm.se

Bilder

Visionsbild nya Malmskillnadsgatan i riktning mot Mäster Samuelsgatan, sett från bron över Hamngatan (Vasakronan/TMRW).
Visionsbild nya Malmskillnadsgatan i riktning mot Mäster Samuelsgatan, sett från bron över Hamngatan (Vasakronan/TMRW).
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Soltrappan.
Soltrappan.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Sergelstan.
Sergelstan.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum