KK-stiftelsen

Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning

Dela

Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att uppnå målet och klara klimatomställningen behöver företagen ökad tillgång till rätt kompetens. Nu satsar KK-stiftelsen på näringslivets kompetensförsörjning genom att stödja ett antal projekt med upp till 25 miljoner kronor under sex år. I projekten kommer lärosäten, tillsammans med näringsliv och andra parter, ta fram och genomföra utbildningar på avancerad nivå som ger kompetens att hantera klimatomställningen.

Ökad tillgång till rätt kompetens är en viktig förutsättning för näringslivets omställning. Det krävs nya tekniska lösningar, men också förmåga till systemperspektiv och anpassning av ekonomiska, sociala och kulturella sammanhang. Utökad kompetens inom digitalisering och automatisering, elektrifiering, processteknik, cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller är bara några exempel. De nya utbildningarna kommer att riktas till redan yrkesverksamma men också till en bredare målgrupp.

– Förutom våra 22 målgruppslärosäten, högskolor och nya universitet, erbjuder vi den här gången alla svenska lärosäten och forskningsinstitut att delta som partners och erhålla medel. På så vis täcker vi in delar av landet där inga lärosäten inom vår ordinarie målgrupp är lokaliserade, och där klimatomställningen i vissa regioner redan innebär ett mycket stort behov av kompetens, säger Eva Schelin.

Fakta

 • 75 miljoner kronor avsätts för satsningen (ersättning för OH-kostnad tillkommer)
 • Maximalt belopp att ansöka om per projekt är 25 miljoner kronor
 • Projekttiden ska vara fyra till sex år
 • Högskolor, nya universitet samt Umeå universitet och Luleå tekniska universitet kan vara huvudsökande
 • Minst ytterligare ett lärosäte ska finnas med som medsökande
 • Alla lärosäten och forskningsinstitut kan vara medsökande
 • Näringslivspartners ska inkluderas i ansökan
 • Projekten ska kompletteras med en företagsforskarskola
 • De kurser och program som tas fram ska ge högskolepoäng och vara på avancerad nivå
 • Utlysningen öppnas 21 juni och sista ansökningsdatum är 1 december 2022
 • Ansökningarna bedöms av en extern bedömargrupp.

Kontakter

Bilder

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när de så kallade löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 382 projekt.

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser24.5.2022 10:07:12 CEST | Pressmeddelande

Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover. Det ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. KK-stiftelsen beviljar nära sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska ske i samverkan med näringsliv – och där man bland annat ska använda sig av artificiell intelligens.

Karlstads universitet beviljas 48 miljoner till stort projekt inom datavetenskap19.5.2022 11:11:54 CEST | Pressmeddelande

Digitaliseringen genomsyrar alla delar av vårt samhälle och fyller en viktig roll i vår strävan mot ett mer hållbart samhälle. En generell utveckling är att vi går mot datadrivna nät och tjänster. Med stöd från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Karlstads universitet tillsammans med företag bland annat undersöka hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

Örebroforskare får medel för att undersöka läkemedels påverkan på inflammation17.5.2022 08:24:15 CEST | Pressmeddelande

Människor som drabbas av hjärt- och kärlsjukdom eller bröstcancer har ofta en pågående inflammation som påverkar sjukdomen. Nu beviljar KK-stiftelsen 12 miljoner kronor till ett projekt där Örebroforskare tillsammans med företag ska undersöka hur nya läkemedel påverkar inflammationen. Målet är att lägga grunden för bättre behandlingar vid svåra sjukdomar med inflammatorisk komponent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum