Formas

Mångmiljonsatsning på svenska centrum för livsmedelsforskning och innovation

Dela

Forskningsrådet Formas finansierar fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Syftet är att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället. I satsningen fördelas 192 miljoner kronor mellan fyra centrumbildningar med ett stort antal deltagande parter runt om i Sverige.

Foto: iStock fcafotodigital
Foto: iStock fcafotodigital

Hur kan Sverige bli en ledande leverantör av hållbart producerad sjömat? Vilken roll spelar djuren i en ökad, hållbar och lönsam livsmedelsproduktion i Sveriges olika regioner? Hur kan livsmedelssystemet ställa om i alla led, från innovationsledning till kunskap om kundbeteende? Och hur kan Sverige ta fram växtbaserade proteiner med hälsofördelar som blir kundens förstahandsval? Det är några av frågorna som de nya forskningscentrumen ska söka svar på.

– Med den här satsningen har vi fått en fin portfölj av centrum som har stor potential att stärka det svenska livsmedelssystemets hållbarhet och konkurrenskraft inom flera olika områden och ur olika perspektiv vilket känns enormt viktigt, säger Jessica Ekström, forskningssekreterare på Formas. Bland de parter som ingår i satsningen ser vi såväl stora som små svenska företag, men också branschorganisationer, kommuner och regioner, fortsätter hon.

De fyra centrum som beviljas medel bygger på samverkan mellan akademi och näringsliv och kommer att ha sina huvudsäten i Örebro, Stockholm, Uppsala och Borås, men deras arbetsområden kommer att täcka hela Sverige.

– Det behövs långsiktiga forsknings- och innovationssatsningar, samlad kompetens och samskapande mellan aktörer med olika perspektiv för att bidra till omställning i livsmedelssystemet, säger Erika Ax, forskningssekreterare på Formas. Vi tror att dessa centrum på kort och lång sikt kommer att stärka livsmedelssystem på såväl lokal som nationell nivå. De har även internationell potential och vi ser fram emot att följa deras utveckling framöver.

– Jag är väldigt glad att vi har kunnat genomföra den här utlysningen inom det nationella programmet för livsmedel. En god livsmedelsförsörjning är en angelägenhet för hela samhället, liksom en klimatsmart livsmedelsproduktion. Det här skapar möjligheter till långsiktigt kunskapsbyggande och kompetensförsörjning inom livsmedelskedjan, säger Formas generaldirektör Ingrid Peterson. Hon avslutar: Jag har förhoppningen att livsmedel är ett prioriterat område i den kommande forskningspropositionen, så att vi kan fortsätta att bygga kunskap inom hela livsmedelssystemet.

Beviljade centrum

BLUE FOOD - Centre for the seafood of the future

 • Huvudsökande organisation: KTH, Stockholm
 • Kontaktperson: Fredrik Gröndahl
 • Totalt sökt budget (sek): 48 000 000
 • Ingående parter: Göteborgs universitet, Chalmers, SLU, Uppsala universitet, RISE, Innovatum, IVL, Orkla, Region Västra Götaland, Region Stockholm

Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden)

 • Huvudsökande organisation: Örebro Universitet
 • Kontaktperson: Robert Brummer
 • Totalt sökt budget (sek): 47 942 322
 • Ingående parter: SLU, Chalmers, RISE, Uppsala universitet, Livsmedelsföretagen, Max Hamburgare, Orkla, Örebro kommun, Region Örebro, Lantmännen, Lyckeby, Many Ways, Biogaia, GE Healthcare, ICA, Coor 

Food Innovation Enabling Sustainable Transition - FINEST

 • Huvudsökande organisation RISE, Borås
 • Kontaktperson: Annette Granelli
 • Totalt sökt budget (sek): 47 996 020
 • Ingående parter: Chalmers, Uppsala universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, LRF, Livsmedelsföretagen, Hushållningssällskapet, Mycorena, Lantmännen, Solina-Sweden, IKEA Food Service, Lyckeby Culinar, Skira, Axfoundation, Boofood, Foodhills AB, ICA

SustAinimal - a collaborative research centre exploring the future role of livestock in sustainable and competitive Swedish food production systems

 • Huvudsökande organisation: SLU, Uppsala
 • Kontaktperson: Sigrid Agenäs
 • Totalt sökt budget (sek): 47 999 996
 • Ingående parter: RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött, Svenska Vallföreningen

Bakgrund

Syftet med utlysningen ”Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet” är att skapa starka tvärvetenskapliga forskningscentrum i samverkan med näringslivet. Dessa ska bland annat:

 • bedriva behovsmotiverad forskning av högsta vetenskapliga kvalité
 • möta näringslivets behov av ny kunskap för omställning
 • minska avståndet mellan forskning och praktik
 • bädda för innovationer

Ansökningarna till Formas skulle adressera ett eller flera teman i agendan ”Vägen till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem” som är framtagen i samverkan med akademi och institut, näringsliv, myndigheter och andra samhällsaktörer inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

Forskningen i centrumbildningarna ska vara relevant för att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Hållbarhetens tre dimensioner – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet - ska beaktas, såväl för den planerade forskningen som för det genomslag den kan få i samhället.

Ett konsortium kunde söka totalt 12 miljoner kronor per år under fyra år, med möjlig förlängning om ytterligare fyra år. Medfinansiering om minst 15 procent från näringslivet var ett krav. Totalt inkom 16 ansökningar. En internationell panel bedömde ansökningarna i en digital flerstegsprocess.

Ambitionen var att finansiera två till tre centrumbildningar, men den höga kvaliteten och de gedigna ansökningarna gjorde att Formas forskarråd beslutade att finansiera fyra centrum för att ta tillvara den kraftsamling som gjorts inom svensk livsmedelsforskning och -industri inför denna utlysning.

Kontaktpersoner

Erika Ax, forskningssekreterare, Formas, +46 (0)8 - 775 40 26, +46 (0)72 - 248 72 32, erika.ax@formas.se

Jessica Ekström, forskningssekreterare, Formas, +46 (0)8-775 41 42, jessica.ekstrom@formas.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Bilder

Foto: iStock fcafotodigital
Foto: iStock fcafotodigital
Ladda ned bild

Om

Formas
Formas
Drottninggatan 89
11182 Stockholm

08-7754000http://www.formas.se/

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Följ Formas

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Formas

Välkommen storsatsning på klimatet17.12.2020 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Med dagens forsknings- och innovationsproposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige ger regeringen forskningsrådet Formas möjlighet att storsatsa på det nationella forskningsprogrammet om klimat. Ett tydligt medskick är att låta forskning om biologisk mångfald och ekosystem ingå i programmet. Samtidigt får Formas i uppdrag att starta ett nytt forskningsprogram kring hav och vatten. Ytterligare satsningar är att forskningsprogrammet inriktat på en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor nu får långsiktig finansiering och att det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande får uppdrag att satsa på forskning kring såväl social bostadspolitik som klimatanpassning, landsbygdsutveckling och regional planering. – Det är mycket glädjande att Formas får förtroendet att med ännu större kraft utveckla och förstärka forskningen kring de stora samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför, säger Ingrid Petersson, Formas generaldirektör. Det natio

Ny forskningssatsning om samhällseffekter av covid-19 inför framtida kriser15.12.2020 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, har som en akut insats under pandemin gått samman för att finansiera projekt som kan skapa kunskap inför framtida samhällskriser. Projekten får dela på 20 miljoner kronor och kommer under det närmaste året att ta reda på hur Sveriges förmåga att hantera kriser kan bli bättre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum