Trä- och Möbelföretagen

Markant sänkning av småhusprognosen

Dela
Trä- och Möbelföretagen, TMF:s färska prognos för påbörjade småhus 2023 sätts till 7 500 stycken, vilket är en minskning med 3 000 jämfört för med ett halvår sedan. Såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en vikande orderingång orsakat av en global, finansiell osäkerhet, inflation samt skenande energipriser. För flerbostadshus har orderingången minskat med 61 procent för andra halvåret 2022 (jämfört med motsvarande period 2021). Det visar årets första Trähusbarometer, som innehåller statistik från TMF.
Orderingång - antal småhus av trä.
Orderingång - antal småhus av trä.

TMF:s prognos för påbörjade småhus baserar sig på statistik från SCB, olika omvärldsfaktorer, branschenkäter och på den allmänna orderingången i branschen.
Under 2022 var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 4 860 ordinära småhus av trä, en minskning med 42 procent jämfört med 2021. Uppdelat minskade styckebyggda småhus med 47,1 procent medan gruppbyggda småhus minskade med 28,7 procent under 2022.

- Orsaken till den kraftigt sänkta prognosen för 2023 är den svaga orderingången under senhösten och vintern, utvecklar Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. Industrin lever fortfarande på den relativt goda efterfrågan som fanns under 2021 samt första halvåret 2022.

- Det enskilt största skälet till den utmanande situationen för våra företag är det säkerhetspolitiska omvärldsläget, i kombination med saker som finansiell osäkerhet. Men det finns även andra faktorer som påverkar småhusbyggandet i hög grad – inte minst frånvaron av ekonomiskt åtkomliga småhustomter i den kommunala planeringen. Och vi ska komma ihåg att drygt 200 kommuner i Sverige uppger att det fnns bostadsbrist – med en tilltagande medvetenhet om att det nu måste planeras och byggas mer såsom folk vill bo.

Minskad orderingång på 61 procent för flerbostadshus
Flerbostadshus å sin sida har en minskad orderingång på 61 procent - 961 (2 448) lägenheter - när det gäller andra halvåret 2022 jämfört med motsvarande period 2021.
Prognosen för påbörjade lägenheter i flerbostadshus – baserad på antal kontrakterade leveranser tolv månader framåt (januari-december 2023) enligt TMF:s statistik för flerbostadshus med stomme av trä – visar på totalt 2 047 lägenheter för 2023.
Samtliga lägenheter är i ordinära flerbostadshus.

Läs hela Trähusbarometernbifogad fil eller på tmf.se/trahusbarometern.
Nästa Trähusbarometer publiceras i september 2023.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN:Trähusbarometern publiceras två gånger per år och visar orderingång och leveranser samt prognoser i antal för monteringsfärdiga trähus, både småhus och flerbostadshus. Källa är TMF:s egen statistik för småhus- och flerbostadshus samt SCB:s statistik för påbörjade och färdigställda lägenheter.
TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus, vars andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 70 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobeltmf_swe@Traomobel 

För mer information, kontakta gärna:
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- Jakob Andrén, marknadsanalytiker TMF, 08-762 78 82, jakob.andren@tmf.se
- Alexandra Hernadi, kommunikationschef TMF, 070-916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Orderingång - antal småhus av trä.
Orderingång - antal småhus av trä.
Ladda ned bild
Gustaf Edgren - bostadspolitisk expert samt ansvarig för trähus på TMF.
Gustaf Edgren - bostadspolitisk expert samt ansvarig för trähus på TMF.
Ladda ned bild
Gustaf Edgren - bostadspolitisk expert samt ansvarig för trähus på TMF.
Gustaf Edgren - bostadspolitisk expert samt ansvarig för trähus på TMF.
Ladda ned bild

Om

Trä- och Möbelföretagen
Storgatan 19,
102 04 Stockholm

08-762 72 50https://www.tmf.se/

Trä- och Möbelföretagen (TMF)
Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.

Följ Trä- och Möbelföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen, TMF, presenterar TMF i siffror och TMF:s Omvärldsanalys 1 2023: Fortsatt exportökning för svensk möbelindustri – trots oroliga tider18.4.2023 08:03:55 CEST | Pressmeddelande

Ett osäkert säkerhetspolitiskt läge, höga räntor och inflation med prishöjningar som följd har präglat det gångna året för svensk trä- och möbelindustri. Men trots stora ekonomiska utmaningar och en konjunkturnedgång som hotar går möbelindustrin fortsatt framåt. Samtidigt slår konjunkturen allt hårdare mot småhusbranschen.

”Högt löneavtal i utmanande tider” - lönemärket satt för svensk arbetsmarknad31.3.2023 19:07:19 CEST | Pressmeddelande

Efter intensiva slutförhandlingar är löneavtalen för svensk industri klara. Arbetsgivarna och Facken inom industrin har enats om ett löneavtal med ett sammanlagt avtalsvärde på 7,4 procent i ett 24 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2025. Därmed är också märket satt - den lönenivå som industrins parter enas om och som blir vägledande för hela arbetsmarknaden.

”Nära smärtgränsen” – men TMF säger ja till första avtalsbudet för industrin24.3.2023 15:02:45 CET | Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, säger ja till första avtalsbudet, den så kallade hemställan, som parterna inom industrin tog emot från OpO, de opartiska ordförandena, under torsdagen. Avtalsförslaget sträcker sig över två år, är inte uppsägningsbart, och innehåller en kostnadsökning på 3,7 procent första året och 2,8 procent det andra, dvs ett sammanlagt avtalsvärde på 6,5 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum