Uppsala kommun

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendation

Dela

Dagens utveckling av situation kring coronaviruset har gjort att kommunen aktiverat sin krisledningsnämnd.

- Kommunens verksamhet kommer fortsätta i samma omfattning som hittills med medarbetare på plats. Men vi ser att flera beslut kan komma behöva fattas med kort varsel och det kan bli aktuellt med att omprioritera bland kommunens verksamheter. För att vara snabba i vår hantering har vi idag aktiverat kommunens krisledningsnämnd, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande och ordförande i krisledningsnämnden.

Folkhälsomyndigheten har idag 16 mars uppmanat personer som bor Stockholmsregionen att jobba hemma om det finns möjlighet. Uppsala kommun är en del av Stockholmsregionen, därför följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer i det här avseendet.

Krisledningsnämnden beslutade att arbete från annan plats måste utgå från att det finns förutsättningar att utföra sitt arbete på distans och baseras på överenskommelse mellan medarbetare och närmaste chef. 

- Lika viktigt som det är att vara hemma om man är sjuk, lika viktigt är det att arbeta om man är frisk. Men om arbetsuppgifterna medger kan distansjobb vara en bra åtgärd, säger Fredrik Ahlstedt, andre vice ordförande i kommunstyrelsen och i krisledningsnämnden. 

Att aktivera en krisledningsnämnd innebär att hela eller delar av kommunens nämnders verksamhetsområden kan tas över. Krisledningsnämnden har då möjlighet att göra prioriteringar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Kommunen inför 1-kronas parkering i centrum2.4.2020 18:31:52 CESTPressmeddelande

Vid dagens krisledningsnämnd fattades beslut inom främst näringslivet och handel, i syfte att underlätta i den mycket svåra situation som uppstått efter covid-19. Enligt en mätning från Uppsala Citysamverkan har kundunderlaget i centrum minskat med nästan hälften under de senaste veckorna, jämfört med samma period förra året. För att bemöta utvecklingen har Krisledningsnämnden därför beslutat att införa stora lättnader i parkeringsavgifterna inne i centrum.

Nya beslut i Uppsala kommun med anledning av coronaviruset27.3.2020 16:19:24 CETPressmeddelande

Uppsala kommuns krisledningsnämnd sammanträdde på fredagen för tredje gången och fattade flera viktiga beslut i arbetet med anledning av coronaviruset. Det gäller åtgärder för att stötta butiker och restauranger och för att stötta särskilt utsatta gymnasieelever med lunch. Beslut togs även om att säkra bemanningen inom prioriterade verksamheter och att kommunanställda i så stor utsträckning som möjligt ska arbeta hemifrån.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum