Akademiska sjukhuset

Medarbetardrivet förändringsarbete bidrar till en förbättrad arbetsmiljö inom sjukvården

Dela

Hur ska man komma tillrätta med arbetsrelaterad stress inom sjukvården? Medarbetarnas inställning och initiativ kan ge skjuts åt en positiv arbetsmiljöutveckling. Det visar en intervjustudie som genomförts på en av Akademiska sjukhusets utvecklingsavdelningar, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Environmental research and public health.

Sjukvården anses vara en av de sektorer som har störst problem med arbetsrelaterad stress. En studie på Akademiska sjukhusets utvecklingsavdelning visar att en positiv och utvecklingsvillig arbetskultur mellan kollegorna är en viktig källa till trivsel och fortsatt utvecklingsfokus även under ansträngda förhållanden. Fotograf: Johan Alp (genrebild)
Sjukvården anses vara en av de sektorer som har störst problem med arbetsrelaterad stress. En studie på Akademiska sjukhusets utvecklingsavdelning visar att en positiv och utvecklingsvillig arbetskultur mellan kollegorna är en viktig källa till trivsel och fortsatt utvecklingsfokus även under ansträngda förhållanden. Fotograf: Johan Alp (genrebild)

- För att hela organisationen ska kunna dra nytta av erfarenheterna och resultaten av det framgångsrika arbetsmiljöarbetet är det dock viktigt att förankra avdelningens uppdrag och förbereda för en bredare implementering, säger Magnus Svartengren, överläkare och professor inom arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, huvudansvarig för studien.

Sjukvården har rapporterats vara en av de sektorer som har störst problem med arbetsrelaterad stress till följd av påfrestande psykosociala arbetsförhållanden. Vikten av medarbetarnas delaktighet i förändringsarbetet har länge beskrivits som nödvändigt för framgång och som ett villkor i arbetsmiljöinriktade förändringsprocesser.

I ett försök att uppnå detta öppnades en kirurgisk utvecklingsavdelning på Akademiska sjukhuset i september 2018, som drivits som ett treårigt projekt. Utfallet blev så positivt att sjukhusledningen i början av detta år beslutade att permanenta avdelningen och omvandla ytterligare två vårdavdelningar inom specialmedicin till utvecklingsavdelningar. Dessa avdelningar har ett vanligt vårduppdrag och samtidigt ett utvecklingsuppdrag att förbättra arbetsmiljön och sprida framgångsrika arbetssätt på sjukhuset.

På den kirurgiska utvecklingsavdelningen har arbets- och miljömedicin bidragit med ett system som kallas Stamina för att stötta utvecklingsarbete i arbetsgrupper samt att med upprepade intervjuer följa erfarenheterna av detta.

Syftet med studien, som pågått sedan hösten 2018, har varit att undersöka medarbetarnas upplevelser av vilka stödjande och hindrande faktorer de upplevde i arbetet för en förbättrad arbetsmiljö på utvecklingsavdelningen.

- Medarbetarna beskriver en gemensam utvecklingsidentitet som en stödjande faktor i utvecklingsarbetet och lyfter skillnaden mot tidigare arbetsplatser där erfarenheten är att utvecklingsinitiativ ofta väckt motstånd, berättar Magnus Svartengren och fortsätter:

- En positiv och utvecklingsvillig arbetskultur mellan kollegorna beskrivs som en viktig källa till trivsel och fortsatt utvecklingsfokus även under ansträngda förhållanden. Det öppna diskussions- och beslutsklimatet, fokus på det de själva kan påverka och viljan att ställa om och anpassa sig efter rådande omständigheter lyfts fram som viktiga faktorer.

I intervjuerna framkommer också att medarbetarna upplever en misstro och bristande förståelse från andra i sjukhusorganisationen till varför utvecklingsavdelningen finns.

- En lärdom vi drar av resultaten är därför att det tidigt bör etableras en konkret spridningsplan om man önskar att erfarenheterna tas tillvara av andra medarbetare och avdelningar inom sjukhuset, avrundar Magnus Svartengren.

Läs hela artikeln i MDPI (International Journal of Environmental research and public health.

För mer information/intervju, kontakta:
Magnus Svartengren, överläkare och professor inom arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet; e-post: magnus.svartrengren@medsci.uu.se

Nyckelord

Bilder

Sjukvården anses vara en av de sektorer som har störst problem med arbetsrelaterad stress. En studie på Akademiska sjukhusets utvecklingsavdelning visar att en positiv och utvecklingsvillig arbetskultur mellan kollegorna är en viktig källa till trivsel och fortsatt utvecklingsfokus även under ansträngda förhållanden. Fotograf: Johan Alp (genrebild)
Sjukvården anses vara en av de sektorer som har störst problem med arbetsrelaterad stress. En studie på Akademiska sjukhusets utvecklingsavdelning visar att en positiv och utvecklingsvillig arbetskultur mellan kollegorna är en viktig källa till trivsel och fortsatt utvecklingsfokus även under ansträngda förhållanden. Fotograf: Johan Alp (genrebild)
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 400 medarbetare, varav 1 500 läkare, 2 750 sjuksköterskor/barnmorskor, 1 950 undersköterskor eller skötare och 310 biomedicinska analytiker.

Sjukhuset har 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 580 000 öppenvårdsbesök och drygt 31 800 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Ny studie visar: Dold tarminflammation ökar risken för mag-tarmproblem vid psoriasis22.9.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar, en ärftlig kronisk sjukdom som kan påverka både hud och leder. Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar är vanligare hos patienter med psoriasis än i övriga befolkningen. Nu visar en klinisk studie ledd från Akademiska sjukhuset att tarmbarriären oftare är försämrad hos personer med sjukdomen vilket kan vara kopplat till osynlig inflammation och ökad risk för mag-tarmproblem.

Ny forskning visar: Mantelcellslymfom kan behandlas effektivare med bättre uppföljning15.9.2022 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Mantelcellslymfom är en av de tio vanligaste undergrupperna av lymfom; en kronisk cancersjukdom där prognosen är dålig på lång sikt. Cytostatika ersätts allt oftare med målstyrda läkemedel. En nordisk studie vid bland annat Akademiska sjukhuset visar att uppföljning gör det möjligt att pausa och återuppta behandlingen för patienter med återfall, beroende på hur patienten svarar. Detta uppmärksammas i anslutning till internationella lymfomdagen 15 september.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum