Universitetssjukhuset Örebro

Mer forskning behövs kring digital vård inom hälso- och sjukvården

Dela

Det finns inget vetenskapligt stöd för att användning av hälsoappar innebär någon fördel jämfört med vanlig vård. Det visar tre rapporter från Camtö, en enhet inom Region Örebro län som utvärderar vårdens metoder och som granskat den forskning som finns på området för de vanliga folksjukdomarna hjärtsvikt, astma, KOL och artros.

Foto: Getty Images, Fizkes.
Foto: Getty Images, Fizkes.

I de olika studierna har patienten själv fått registrera hälsodata som har överförts till vården för bedömning och eventuell åtgärd. För att kunna dra slutsatser om effekten av att använda hälsoappar inom de olika områdena behövs mer oberoende forskning.

– I den rapport där det handlade om en jämförelse mellan digital och klinikbaserad vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, såg vi att det fanns en hög risk för systematiska fel. Samtliga studier uppgav också bindningar inom appbranschen, berättar Petros Nousios, projektledare på Camtö.    

Något som förvånade Petros Nousios var frånvaron av information om riskerna som digital vård kan innebära för patienter.

– Avsaknaden av den informationen omöjliggör en bedömning av teknikens fullständiga risk eller nytta, säger han.

Rapporten om användning av appar vid kronisk hjärtsvikt kom till samma slutsats.

Lösningar som fungerar tekniskt men saknar klinisk testning  

Rapporten En jämförelse mellan digital och klinikbaserad fysioterapi vid artros i knä eller höft visar att det vetenskapliga underlaget för hur digitalisering påverkar patienten utifrån ett nyttoperspektiv är begränsat. 

– Det gör det svårt att bedöma både fördelar och nackdelar med en mera digitaliserad vård när det gäller fysioterapeutiska behandlingar av artros i knä eller höft. Utvecklingen av appar går snabbt på den tekniska sidan men frågan är om de är tillräckligt testade i klinisk miljö innan de införs bland patienter, säger Georg Lohse, legitimerad sjukgymnast på Camtö.

Vid frågor kontakta

Petros Nousios
Projektledare
Camtö   
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: petros.nousios@regionorebrolan.se 
Telefon: 019 – 6023492

Georg Lohse
Legitimerad sjukgymnast
Camtö
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: georg.lohse@rehabcentrum.nu 
Telefon: 019 – 602 82 24

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Getty Images, Fizkes.
Foto: Getty Images, Fizkes.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Örebroforskare visar att vården behöver bli bättre på att fånga upp äldres hjälpbehov29.6.2022 16:04:25 CEST | Pressmeddelande

För att minska återinskrivningar på sjukhus av våra äldre behöver arbetssättet inom hälso- och sjukvården förbättras. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro som arbetsterapeuten Marie Jönsson har gjort. ”Vi behöver kunna identifiera gruppen äldre med återinskrivning i ett tidigare skede oavsett vårdgivare och arbeta med mer förebyggande insatser”, säger hon.

Unik forskning förbättrar för patienter efter höftoperation3.5.2022 09:31:14 CEST | Pressmeddelande

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre, sköra och multisjuka. Att behöva genomgå en operation innebär ett extra stresspåslag som kan vara tufft för en äldre person, vilket kan vara en förklaring till den höga dödligheten efter höftfrakturkirurgi. Forskaren Ahmad Mohammad Ismail visar i sina studier att betablockad tycks vara kopplat till en minskad risk för död efter operation.

Mår du psykiskt dåligt på grund av ditt jobb?25.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbets- och miljömedicin erbjuder nu digitala vårdbesök för personer som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Det kan vara på grund av hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter med chef eller medarbetare, upplevelser av kränkningar eller annan utsatthet. Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum