Brå

Mer kompetens behövs för att klara upp dödligt våld i kriminell miljö

Dela
Många åtgärder görs i utredningar av dödligt våld i kriminella miljöer, men det behövs fler utredare med kompetens och erfarenhet att utreda den typen av grova våldsbrott. För att effektivisera utredningsarbetet och öka uppklaringen, behöver det interna samarbetet också utvecklas, särskilt i förhållande till Nationellt forensiskt centrum, NFC. Det visar en ny studie från Brå.

- Dödligt våld i kriminella miljöer innefattar en högre grad av planering och inbegriper oftare fler gärningspersoner än vid andra typer av dödligt våld. Gärningspersonerna har också ofta koll på hur de ska undvika att lämna olika typer av spår efter sig. Sammantaget innebär det att den här typen av brott är betydligt svårare att utreda och klara upp än andra typer av dödligt våld, säger Jonas Öberg, projektledare, Brå.

De grundläggande funktioner som behövs i brottsutredningar om dödligt våld i kriminella miljöer bedöms i huvudsak vara på plats, men tillgängliga resurser påverkar ofta vilka funktioner som arbetar med en utredning. Inte sällan lånas det in oerfaren personal till utredningsorganisationerna, vilket påverkar kvaliteten på utredningsarbetet.

- Det råder brist på utbildade och erfarna utredare av grova våldsbrott. Här ser vi att det behövs ökade utbildningsinsatser för att höja kompetensen, säger Sara Merenius, utredare, Brå.

Många fall av dödligt våld i kriminella miljöer är reaktioner på tidigare våldshändelser, och i vissa fall har konflikter i miljön utvecklats till långa serier av grova våldsbrott. Samordningen mellan utredningar med gemensamma beröringspunkter behöver utvecklas, så att de kan dra större nytta av varandra genom att dela information och utredningsmaterial.

Den tekniska bevisningen är ofta viktig vid den här typen av dödligt våld och kommunikationen mellan utredningarna och NFC behöver utvecklas. De långa handläggningstiderna på NFC gör också att bevisläget i utredningar av grova våldsbrott påverkas.

Fakta
Rapporten Utredning och uppklaring av dödligt våld i kriminell miljö (Brå 2023:4) är ett egeninitierat projekt av Brå. Studien består av en aktgranskning av 113 polisutredningar av dödligt våld med skjutvapen i kriminell miljö (2017–2019), samt ett 25-tal intervjuer med utredare och åklagare med erfarenhet av att utreda den typen av dödligt våld.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum