Myndigheten för press, radio och tv

Mer pengar till journalistiken!

Dela

Kulturminister Amanda Lind meddelar idag att regeringen föreslår att mediestödet förstärks med totalt 140 miljoner kronor 2020, inklusive tidigare aviserade ökningar. Dessutom föreslås en ökning med 30 miljoner kronor för innevarande år.

– Det är ytterst glädjande att MPRT redan i år har möjlighet att fördela 30 miljoner kronor till innovations- och utvecklingsprojekt, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid MPRT. Journalistiken, och i synnerhet den lokala journalistiken och nyhetsförmedlingen, spelar en avgörande roll för vår demokrati. Att regeringen föreslår en höjning av anslaget för press- och mediestöd år 2020 innebär att vi kan fortsätta vårt arbete med att stärka den journalistiska närvaron i hela landet.

Bakgrund

Myndigheten för press, radio och tv har aviserat till regeringen att kostnaden för presstödet har ökat. Det har att göra med att fler tidningar kommer under 30 procents hushållstäckning, vilket är en gräns för att kunna beviljas allmänt driftsstöd. Presstödet är ett rättighetsstöd. Den tidning som uppfyller kraven har rätt till stöd. Till skillnad från presstödet kan mediestöd endast lämnas i mån av tillgängliga medel. Ju mer pengar som går åt till presstöd, desto mindre finns alltså att fördela till mediestöd för lokal journalistik och innovation- och utvecklingsinsatser. Pengarna för innevarande år var fördelade redan i somras i och med besluten om stöd till lokal journalistik i områden med svag bevakning.  Myndigheten har fått in 43 ansökningar om innovations- och utvecklingsstöd och beslut ska fattas senare i år.

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Dagspressens lönsamhet ökade trots coronakris20.10.2021 14:01:32 CEST | Pressmeddelande

Året 2020 präglades av pandemin och slog hårt mot medborgare och samhälle, men även mediemarknaden. Men trots krisen med vikande annonsintäkter lyckades dagspressen ändå öka sin lönsamhet. Tack vare snabbt utbetalda stödåtgärder så räddades stora delar av tidningsbranschen ur krisen visar den nya rapporten Medieekonomi 2021. Rapporten är skriven av Tobias Lindberg, forskare på Nordicom vid Göteborgs universitet, på uppdrag av MPRT.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum