Skogsstyrelsen

Mindre skogsareal fick formellt skydd under 2017

Dela

Det var en mindre areal skogsmark som fick formellt skydd under 2017 jämfört med året innan. Det visar Skogsstyrelsens statistik över den skog myndigheten skyddade genom biotopskydd och naturvårdsavtal under året.

– Minskningen i skyddad areal beror framför allt på att vi hade ett mindre anslag för formellt skydd av skog under 2017 än året innan men även på att ersättningen per skyddad hektar stigit, säger Johan Åberg vid Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd på Skogsstyrelsen.

(Se statistik län för län nedan!)

Under 2017 fattade Skogsstyrelsen beslut om 240 nya biotopskyddsområden. Besluten omfattade 1 282 hektar vilket är 15 procent mindre än 2016. Arealen som skyddades med nya naturvårdsavtal under 2017 omfattade totalt 950 hektar, vilket är en minskning med 24 procent. Både biotopskydd och naturvårdsavtal rör i de allra flesta fall skog med registrerade nyckelbiotoper. Även naturreservat är en formell skyddsform men ingår inte i statistiken.

Samma period betalades det ut totalt 210,4 miljoner kronor i ersättning för bildande av områdesskydd varav 182,2 miljoner kr för biotopskydd och 28,2 miljoner kr för naturvårdsavtal. Den genomsnittliga preliminära ersättningen för 2017 var 147 000 kronor per hektar för biotopskyddsområden och knappt 35 000 kronor per hektar för naturvårdsavtal. Det innebär en ökning motsvarande cirka 11 procent för båda skyddsformerna jämfört med 2016. Ökningen är en följd av att priserna på skogsmark är stigande, men också att andelen biotopskydd, som ger en högre ersättning, har ökat.

Omfattningen av skyddet varierar över landet. Mest områden med biotopskydd bildades i Dalarna medan naturvårdsavtal var vanligast i Jämtland.

– Under 2018 räknar vi med att skydda mer värdefulla skogar än under 2017 eftersom anslaget har höjts med 100 miljoner årligen motsvarande 40 procent. Dessutom kommer fler skyddade områden att kunna skötas genom det nya anslag vi fått till naturvårdande skötsel, säger Johan Åberg.

Mer information:

Göte Eriksson, specialist områdesskydd, Skogsstyrelsen, 090-15 83 08, 070-606 83 40, gote.eriksson@skogsstyrelsen.se

Johan Åberg, processförvaltare, Skogsstyrelsen, 033-48 25 06, 070-568 43 49, johan.aberg@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Län

Nya biotopskydd 2017

 

Län

Nya naturvårdsavtal 2017

 

hektar

 

 

hektar

Dalarnas

180,7

 

Jämtlands

157,4

Jämtlands

103,9

 

Västerbottens

144,1

Norrbottens

99,1

 

Värmlands

98,8

Västra Götalands

91,7

 

Norrbottens

97,3

Västerbottens

84,2

 

Dalarnas

59,4

Gävleborgs

83,2

 

Västra Götalands

57,7

Värmlands

81,4

 

Stockholms

56,2

Stockholms

70,1

 

Södermanlands

36,4

Kalmar

69,8

 

Uppsala

34,3

Västernorrlands

55,9

 

Blekinge

29,3

Gotlands

55,8

 

Västernorrlands

27,2

Hallands

48,5

 

Hallands

26,3

Kronobergs

48,4

 

Gävleborgs

25

Östergötlands

47,5

 

Östergötlands

24,8

Örebro

45,9

 

Kalmar

20,7

Uppsala

36,3

 

Jönköpings

18,2

Blekinge

22,4

 

Västmanlands

17,3

Södermanlands

17,4

 

Örebro

13,1

Skåne

14,5

 

Kronobergs

3,3

Jönköpings

13,1

 

Skåne

3,1

Västmanlands

12,3

 

Gotlands

0

         
         

Norra Norrland

183,3

 

Norra Norrland

241,4

Södra Norrland

243,0

 

Södra Norrland

209,6

Svealand

444,1

 

Svealand

315,5

Götaland

411,7

 

Götaland

183,4

         

Hela landet

1282,15

 

Hela landet

949,9

Bilder

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum