Europaparlamentet

Minimilöner: Grönt ljus för att inleda förhandlingar med rådet

Dela

På torsdagen beslutade Europaparlamentet att inleda förhandlingar med rådet om ett direktiv som ska garantera att alla arbetstagare i EU får en rättvis och tillräcklig minimilön.

  • En minimilön ska garantera en anständig levnadsstandard
  • Kollektivförhandlingar bör stärkas i länder där de omfattar mindre än 80 procent av arbetstagarna
  • De nationella myndigheternas befogenheter och autonomin för arbetsmarknadens parter när det gäller att fastställa löner måste respekteras fullt

Parlamentet godkände det förhandlingsmandat som utskottet för sysselsättning och sociala frågor redan hade gett grönt ljus till. Texten antogs med 443 röster för, 192 röster emot och 58 nedlagda röster. Förhandlingarna om den slutgiltiga lagen kan inledas så snart rådet har godkänt sin egen ståndpunkt.

Utkastet till nytt EU-direktiv syftar till att säkerställa en miniminivå för löneskydd i alla medlemsländer för att garantera en anständig levnadsstandard för arbetstagare och deras familjer. Det ska uppnås genom att antingen införa en lagstadgad lön (den lägsta lön som tillåts enligt lag) eller genom att låta arbetstagare förhandla om lönerna med sina arbetsgivare.

Parlamentet vill också att EU-länder i vilka mindre än 80 % av arbetskraften har tillgång till kollektivförhandlingar måste vidta aktiva åtgärder för att främja detta verktyg.

Bakgrund

Sysselsättningsutskottets beslut att inleda överläggningar med rådet tillkännagavs vid öppnandet av plenarsammanträdet i Strasbourg i måndags. Eftersom fler än 71 ledamöter hade motsatt sig beslutet senast vid midnatt på tisdagen lades en omröstning om mandatet till på dagordningen.

Mer information

Den antagna texten kommer att finnas tillgänglig här (25.11.2021)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Mer om medföredragande Dennis Radtke (EPP, Tyskland)

Mer om medföredragande Agnes Jongerius (S&D, Nederländerna)

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum