GlobeNewswire

Minskat budgetunderskott 2015

Dela

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 32,7 miljarder kronor 2015. [1] Riksgäldens prognos från oktober var ett underskott på 45 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster.

Underskottet - nettolånebehovet - på 32,7 miljarder kronor kan jämföras med ett underskott på 72,2 miljarder kronor 2014. Förbättringen mellan åren beror främst på att skatteinkomsterna ökat till följd av en starkare utveckling i ekonomin.

Statsskulden uppgick till 1 403 miljarder kronor i slutet av december vilket var 9 miljarder kronor högre än i december 2014.

Underskott för staten i december

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 98,5 miljarder kronor i december. Riksgäldens prognos var ett underskott på 99,0 miljarder kronor.

Utbetalningarna till kommunerna blev högre än beräknat då riksdagen beslutat om ett extra statsbidrag på 10 miljarder kronor. Detta motverkades till viss del av att skatteinkomsterna blev cirka 5 miljarder kronor högre än prognos. 

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,9 miljarder kronor lägre än prognos. Avvikelsen beror främst på högre inlåning från Pensionsmyndigheten och Exportkreditnämnden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,2 miljarder kronor lägre än prognos vilket förklaras av något högre överkurser vid emissioner av statsobligationer samt av valutavinster.

Utfallet för januari publiceras den 5 februari, kl. 09.30.

Kontakt
Johan Sandberg, analytiker, 08 613 47 37
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Statens nettolånebehov1 (miljoner kronor)  
  Utfall  december Prognos december Differens  december Ack. diff.2 Utfall  12-mån  
 
Nettolånebehov 98 457 98 951 -494 -12 768 32 655  
Primärt lånebehov exkl. nettoutlåning3 59 482 54 959 4 523 -6 217 427  
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. 25 351 29 209 -3 858 -4 367 10 819  
Räntor på statsskulden 13 623 14 782 -1 159 -2 184 21 408  
  - Ränta på lån i svenska kronor 14 206 15 181 -975 -2 624 11 332  
  - Ränta på lån i utländsk valuta -14 -42 28 -22 -220  
  - Realiserade valutakursdifferenser -569 -357 -212 462 10 297  
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.  
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos (oktober 2015).    
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster exklusive nettoutlåning till myndigheter.  

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden:

https://www.riksgalden.se/sv/For-investerare/upplaning_statsskuld/[1] Utfallet är preliminärt och kan komma att revideras i samband med Riksgäldens årsbokslut. För definitivt årsutfall hänvisas till Riksgäldens årsredovisning 2015.
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Riksgälden via Globenewswire

HUG#1978109

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Karolinska Development's portfolio company Pharmanest changes name and signs licensing agreement15.10.2018 13:25Pressmeddelande

STOCKHOLM, October 15, 2018. Karolinska Development's portfolio company Phamanest changes its name to Palette Life Sciences. The company also announces a global licensing agreement with Nestlé Skin Health. Palette Life Sciences (former Pharmanest) has announced a licensing agreement with Nestlé Skin Health. The agreement gives Palette Life Sciences the worldwide commercialization and development rights for three products: Deflux®, Solesta® and BarrigelTM. The products are all based on the NASHATM (Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid) technology. Palette Life Sciences will focus immediately on sales of Deflux and Solesta and will begin preparing for worldwide commercialization of Barrigel. Nestlé Skin Health will continue to manufacture the products on behalf of Palette Life Sciences. Palette Life Science will continue the development of SHACT under the name LidbreeTM. Lidbree will be submitted for European regulatory review later this year. Karolinska Development is a passive investo

Karolinska Development's portfolio company Pharmanest changes name and signs licensing agreement15.10.2018 13:25Pressmeddelande

STOCKHOLM, October 15, 2018. Karolinska Development's portfolio company Phamanest changes its name to Palette Life Sciences. The company also announces a global licensing agreement with Nestlé Skin Health. Palette Life Sciences (former Pharmanest) has announced a licensing agreement with Nestlé Skin Health. The agreement gives Palette Life Sciences the worldwide commercialization and development rights for three products: Deflux®, Solesta® and BarrigelTM. The products are all based on the NASHATM (Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid) technology. Palette Life Sciences will focus immediately on sales of Deflux and Solesta and will begin preparing for worldwide commercialization of Barrigel. Nestlé Skin Health will continue to manufacture the products on behalf of Palette Life Sciences. Palette Life Science will continue the development of SHACT under the name LidbreeTM. Lidbree will be submitted for European regulatory review later this year. Karolinska Development is a passive investo

ICONOVO TECKNAR AVTAL MED MCMASTER UNIVERSITY AVSEENDE UTVECKLING AV VACCIN MOT TUBERKULOS15.10.2018 09:00Pressmeddelande

Det innovativa, Lundabaserade medicinteknikföretaget Iconovo AB (publ) meddelar i dag att bolaget har skrivit samarbetsavtal med McMaster University i Kanada. Avtalet avser utveckling av en torrpulverberedning av inhalerbart vaccin mot tuberkulos som ska användas i Iconovos unika engångsinhalator ICOone. Iconovo kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram nästa generations virusbaserade vaccin i pulverform som är stabilt i rumstemperatur. Att kunna transportera vaccin utan krav på kylförvaring är en förutsättning för att snabbt och effektivt nå ut till de behövande. I det projekt som nu påbörjas kommer Iconovos unika engångsinhalator ICOone att användas som testplattform för att underlätta en framtida kommersialisering och storskalig tillverkning. Projektet beräknas pågå i tre år och finansieras bland annat av den kanadensiska staten (CIHR/NSERC). Tuberkulos förekommer i hela världen och är en av de tio vanligaste dödsorsakerna

Stillfront Group AB: Babil Games lanserar Arab Gamers' League4.10.2018 10:02Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 4 oktober 2018 Babil Games, en del av Stillfront Group, ökar affärstillväxten och lanserar Arab Gamers' League, AGL Babil Games, ett dotterbolag till Stillfront Group, inleder partnerskap med kreativa byrån Grape Creations i Dubai och lanserar Arab Gamers' League (AGL), en ny studio som fokuserar på att lansera så kallade 'social casual games' till MENA-regionen. Babil Games kontrollerar 51% av AGL och Grape Creations övriga 49%. Babil Games är ansvarig för verksamheten och sourcing av spel medan Grape Creations ansvarar för marknadsföring och distribution. "Vi är mycket glada över vårt inledda partnerskap med Grape Creations gällande lanseringen av Arab Gamers' League. AGLs fokus är att lansera nästa generations 'social casual games' till MENA-regionen", säger MJ Fahmi, VD för Babil Games. Babil Games kommer att fortsätta att fokusera på MMO-strategispel. Antalet anställda i Babil Games har fördubblats under det senaste året och studion kommer att flytta till ett nytt

Stillfront Group AB: Babil Games launches Arab Gamers' League4.10.2018 10:02Pressmeddelande

PRESS RELEASE 4 October 2018 Babil Games, part of the Stillfront Group, accelerates business growth and launches Arab Gamers' League, AGL Babil Games, a subsidiary of Stillfront Group, is partnering with Dubai based creative agency Grape Creations to launch Arab Gamers' League (AGL), a new studio focused on bringing social casual games to the MENA-region. Babil Games controls 51% of AGL and Grape Creations the other 49%. Babil Games is head of the operations and the sourcing of the games while Grape Creations is responsible for marketing and distribution. "We are pleased to have Grape Creations as our partner for the launch of Arab Gamers League. In AGL we will focus on bringing the next generation of social casual games to the MENA region", says MJ Fahmi, CEO of Babil Games. Babil Games will continue to focus on strategy MMO games. The number of employees in Babil Games has doubled during the year and the studio will relocate to a new larger office in Amman, Jordan. "The expansion is

Hoylu AB: UNITED STATES AIR FORCE SELECTS HOYLU FOR COLLABORATION AND INNOVATION SOLUTIONS28.9.2018 08:30Pressmeddelande

Malmo, Sweden, September 28, 2018 - Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that the United States Air Force has selected Hoylu Software and multiple large format HoyluWall systems as a digital workspace tool for workspace innovation and collaboration. Hoylu software will be used at multiple sites to create joined environments within the division. The order will be delivered in Q4 2018 and represents a deal value of SEK 3,670,000 in product and software revenue. The Air Force will use the system for training and education purposes, with the ability to connect users together and collaborate in real-time. The order represents a growing market for Hoylu software and services within the government sector. It is expected that Hoylu's solutions will continue to expand within this industry as innovative collaboration solutions are in demand. Hoylu's solutions and software offer new and exciting ways to learn and collaborate smarter, faster and more efficiently. Creat

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum