Skogsstyrelsen

Minskning av nya betesskador i Svealand

Dela

Det kan vara en ljusning på gång när det gäller färska betesskador av vilt på tallungskog i Svealand. Betydligt fler områden hade färre skador jämfört med 2015, visar den andra delen av älgbetesinventeringen som Skogsstyrelsen analyserat. Trots det är läget fortsatt bekymmersamt, särskilt för vissa lövträd.

Färre betesskador på unga tallar - ny trend? Foto: Skogsstyrelsen
Färre betesskador på unga tallar - ny trend? Foto: Skogsstyrelsen

I 25 av 33 kontrollerade så kallade älgförvaltningsområden, har antalet färska betesskador på träden minskat, visar Skogsstyrelsens inventering. Fyra områden återstår att rapportera in. Omkring hälften av alla inventerade älgförvaltningsområden har därmed klarat det årliga målet på maximalt fem procents årliga skador. Det är en stor förbättring jämfört med 2015.

Minskningen av färska skador i Svealand förstärker den ljusning som sågs för Götaland i den rapport som publicerades för några veckor sedan. Där hade också betet den senaste vintern sjunkit i flera områden.

- Minskningen av de färska skadorna jämfört med 2015 är förstås glädjande. Vi hoppas att detta är en början på en ny långsiktig trend med minskande skadenivåer och inte en enstaka händelse. Därför är det alldeles för tidigt att slå sig till ro. Att jobba för långsiktigt minskande betesskador är fortsättningsvis en av älgförvaltningens viktigaste uppgifter. Det säger Jonas Löfstedt, regionchef på Skogsstyrelsen

Tyvärr visar också inventeringen att cirka hälften av de yngre tallstammarna har en gammal betesskada inuti sig och att rönn, asp, sälg, ek (de så kallade Rase-trädslagen), fått det ännu svårare att växa upp till träd. Då riskeras ytterligare minskad virkesproduktion och försämrad förutsättning för biologisk mångfald.

- Det är nu flera år sedan den nya älgförvaltningen beslutades i Sveriges riksdag och det är därför hög tid att en förändring sker så att förvaltningsmålen nås i högre grad, säger Jonas Löfstedt.

Sverige är indelat i ca 150 älgförvaltningsområden och i drygt hälften av dessa inventeras viltskadorna årligen. I Svealand har bara i år nästan 3 200 ungskogar besökts av professionella inventerare så långt. Eftersom inventeringen görs på våren, strax innan lövsprickning, var Götaland först ut att redovisa resultat från inventeringen, och nu kommer alltså resultatet för Svealand. Resultaten från det tredje och sista området, Norrland, kommer att presenteras senare i sommar.

Inventeringen ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper, där markägarrepresentanter och jägarrepresentanter för respektive älgförvaltningsområde ingår.

Här finns resultaten från årets viltskadeinventering (Äbin), resultaten från Svealand läggs ut i dag: https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/abin-och-andra-skogliga-betesinventeringar/abin/

Mer information:

Matts Rolander, regional viltspecialist, Skogsstyrelsen, 018-27 88 43

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Bilder

Färre betesskador på unga tallar - ny trend? Foto: Skogsstyrelsen
Färre betesskador på unga tallar - ny trend? Foto: Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum