Moderaterna

Moderaterna: Förslag för att sänka bolånekostnaderna för hushåll

Dela

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur samtidigt som vi har hög inflation, EU:s fjärde högsta arbetslöshet och sjunkande tillväxttakt. Värdet på bostäder sjunker samtidigt som bolånekostnaderna stiger. Höga avgifter för att bryta bolåneavtal i förtid riskerar att driva upp bolåneräntorna ytterligare och gör det svårare att flytta. Moderaterna presenterar därför förslag för sänkta bolånekostnader.

Marknaden för banktjänster är notoriskt trögrörlig och många har samma bank hela livet. Bristen på konkurrens riskerar att få särskilt stort genomslag vid stora räntehöjningar, när bankerna gör snabba förändringar i sina erbjudanden.

Bankerna har höjt sina bolåneräntor kraftigt sedan årsskiftet och den genomsnittliga räntenivån är nu den högsta sedan 2014. Genomsnittsräntan på nya avtal för hushållens bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år var i juni 3,27 procent, enligt SCB. Samtidigt har bankerna inte höjt den inlåningsränta som kunderna får i samma takt, genomsnittsräntan för nya insättningar på bankkonton var i juni 0,11 procent. 

Det finns en överhängande risk att  bolånekunderna få ta smällen för det nya ränteläget, medan bankerna kan behålla sina marginaler. En ränteökning med 1,5 procentenheter medför i snitt ökade månadskostnader på 5 900 kronor för en barnfamilj med bostadsrätt i Stockholm stad.

Ett stort hinder för rörlighet på bolånemarknaden är den kostnad som kunder betalar för att lösa ut ett bolån med bunden ränta i förtid, den så kallade ränteskillnadsersättningen. Nivån på ersättningen bestäms idag utifrån de förlorade ränteintäkter som uppsägningen innebär för kreditgivaren. Finansinspektionen uppskattar att kostnaden för att lösa ett lån på 1 miljon kronor med 2 procents ränta budet på 3 år blir 20 000 kronor två år i förtid, även om ränteläget antas vara oförändrat jämfört med när lånet tecknades.

Den höga kostnaden blir ett hinder för den som på grund av oförutsedda omständigheter, till exempel en separation, vill betala av sitt lån eller flytta tidigare än planerat. Bristen på rörlighet slår särskilt hårt mot unga och ekonomiskt utsatta.  

Moderaternas förslag för sänkta bolånekostnader

Svenska hushåll behöver stöd för att vända den onda spiralen av pessimism och övervintra den kommande lågkonjunkturen. För att minska kostnaderna för bolånetagare, stärka konkurrensen i banksektorn och öka rörligheten på bostadsmarknaden föreslår Moderaterna följande:

Gör det lättare byta bank för den med bundna bolån

Moderaterna kommer i regeringsställning ändra modellen för att beräkna avgiften för att avsluta bundna bolån i förtid i syfte att sänka kostnaden för svenska hushåll och öka konkurrensen på bolånemarknaden. Finansinspektionen tog redan i början av året fram ett förslag på hur en ny modell för beräkning av ränteskillnadsersättning skulle kunna se ut.

Uppdrag till Finansinspektionen att utreda åtgärder för att öka konkurrensen inom banksektorn

Moderaterna kommer ge Finansinspektionen i uppdrag att utreda åtgärder för att öka rörligheten på marknaden för bolån och andra banktjänster. Finansinspektionen ska inom detta uppdrag särskilt granska vilken lagstiftning som gett resultat i jämförbara länder. Finansinspektionen tillförs ytterligare 120 miljoner kr i ökad finansiering för att bekämpa ekonomisk brottlighet och skärpa tillsynen av konkurrensen mellan bankerna.

Stoppa höjningen av bolåneskatten

Socialdemokraterna har drivit igenom en skatt som slår direkt på hushållens bolånekostnader. För en villa med genomsnittligt marknadsvärde kan det handla om 3 500 kronor per år. Socialdemokraterna planerar nu att ytterligare höja bolåneskatten från 2023, med ökade kostnader för bolånetagare som konsekvens. Moderaterna kommer att stoppa den höjningen.

____

För uppföljande intervju, vänligen kontakta pressekreterare Hanna Strömberg.

Kontakter

Bilder

Om

Moderaterna
Moderaterna
Blasieholmsgatan 4A
11148 Stockholm

08-6768000http://www.moderaterna.se

 Sverige ska vara möjligheternas land. Där det är din ansträngning som avgör hur långt du kan gå  – inte varifrån du kommer eller vilka föräldrar du har. Sverige ska vara ett land där klassresor är möjliga - barn ska aldrig ärva sina föräldrars problem. Tillsammans kan vi se till att Sverige får en hoppfull framtid.

Följ Moderaterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moderaterna

Moderaterna stärker partiorganisationen med två biträdande partisekreterare25.11.2022 15:42:54 CET | Pressmeddelande

Moderaterna inrättar två nya tjänster som biträdande partisekreterare vid sidan av den nyutnämnda partisekreteraren Karin Enström. Syftet är att stärka partiorganisationen med sikte på valen 2024 och 2026. Karin Juhlin utses till biträdande partisekreterare med ansvar för utveckling och organisation medan Martin Borgs utses till biträdande partisekreterare med ansvar för strategi och kommunikation. – Jag är glad att Karin Juhlin och Martin Borgs tackat ja till dessa uppdrag. Med Karin Enström i spetsen får vi en stark trio som kan leda Moderaterna under denna viktiga mandatperiod, säger Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna. – Karin och Martin har spelat avgörande roller för Moderaterna under de senaste åren och jag är mycket glad att de vill axla ett ännu större ansvar. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem för att ytterligare stärka Moderaterna som Sveriges viktigaste politiska kraft, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna. Karin Juhlin utses till bit

Mikael Sandström ny chef för Moderaternas riksdagskansli24.10.2022 14:34:12 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna har rekryterat den förre statssekreteraren Mikael Sandström som ny chef för partiets riksdagskansli. Han efterträder Anna Pettersson Westerberg som utsetts till statssekreterare i Socialdepartementet. - Vi har höga ambitioner för vår arbete i riksdagen under den kommande mandatperioden. Därför är jag glad att Mikael Sandström axlat uppgiften att leda vårt riksdagskansli. Han är mycket väl lämpad för uppgiften, säger Karin Enström, Moderaternas partisekreterare. Mikael Sandström är ekonomie doktor i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han var statssekreterare åt statsminister Fredrik Reinfeldt och chef för Moderaternas samordningskansli 2006-2014. Under dessa år var han även riksdagsledamot, men tjänstledig. Mikael Sandström har även tidigare arbetat på Moderaternas riksdagskansli 2002-2006, 2015-2016 och 2018-2019. - Moderaternas riksdagsgrupp och riksdagskansli kommer att ha avgörande betydelse för att lösa Sveriges problem. En del av detta består i att hjäl

Karin Enström ny partisekreterare i Moderaterna19.10.2022 16:37:44 CEST | Pressmeddelande

Karin Enström har utsetts till ny partisekreterare i Moderaterna. Hon efterträder Gunnar Strömmer som tillträder som justitieminister i den nya regeringen. - Jag är mycket glad att Karin Enström har tackat ja till att tillträda som ny partisekreterare för Moderaterna. Karin Enström har en gedigen politisk bakgrund, både som riksdagsledamot och som tidigare statsråd, och är väl förankrad i vår partiorganisation, säger Ulf Kristersson och fortsätter: - I regeringsställning är det särskilt viktigt att fortsätta utveckla Moderaterna som parti. Karin Enström är rätt person att leda det arbetet. Hon är en erfaren ledare som väcker respekt långt utanför partipolitiken. Jag ser fram emot ett nära samarbete den kommande mandatperioden, säger Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna. Karin Enström är riksdagsledamot för Stockholms län. Hon valdes första gången till Sveriges riksdag 1998 och har bland annat varit ordförande för konstitutionsutskottet och utrikesutskottet. Hon var försvarsmini

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum