Myndigheten för press, radio och tv

MPRT lämnar förslag på framtida villkor för kommersiell radio

Dela

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har idag - i två rapporter - redovisat sitt uppdrag till regeringen om villkoren för kommersiell radio på längre sikt. MPRT lämnar förslag på framtida villkor för kommersiell radio och har kartlagt och analyserat digitalradioutvecklingen i Europa och marknaden för digitalradio i Sverige.

MPRT:s kartläggning och analys visar att olika länder har gjort olika val rörande digitaliseringen av radio. De flesta länderna har inte valt något datum för nedsläckning för analog marksänd radio utan den får verka parallellt med digitala marksändningar. Myndigheten bedömer att radion behöver finnas på alla plattformar för att vara konkurrenskraftig i en digital medievärld. Det ger radion möjlighet att utveckla innehåll som passar lyssnaren oavsett vilken plattform mediekonsumenten väljer att lyssna på.

-Den kommersiella radion är en viktig del av ljudmarknaden i Sverige. Aktörerna behöver verkligen få bättre förutsättningar för att framgångsrikt kunna bedriva och utveckla sin verksamhet, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på MPRT.

Förslag till förändringar i regelverket för tillståndsgivning  

Idag fördelas de analoga kommersiella tillstånden efter ett slutet anbudsförfarande. MPRT bedömer att det nuvarande tillståndsförfarandet inte ger goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet. Myndigheten anser därför att regleringen behöver ändras till ett urvalsförfarande baserat på det förfarande som idag gäller för digital kommersiell radio.

Vid urvalet ska MPRT beakta att det blir en mångfald både till innehåll och ägande, men också ta hänsyn till tidigare erfarenhet av radioverksamhet i det aktuella sändningsområdet och/eller på radiomarknaden i stort. Urvalsförfarandet ska tillämpas för de tillstånd som börjar gälla den 1 augusti 2026.

Bakgrund

Möjligheten att sända analog kommersiell radio har funnits sedan 1993. I dag sänds tre nationella och 35 regionala/lokala kanaler. Nuvarande tillstånd har fördelats genom ett slutet anbudsförfarande. Tillståndshavarna har sammanlagt betalat drygt 1,3 miljarder kronor i sändningsavgifter.

Tillstånd för att sända digital kommersiell radio meddelades 2014, men sändningarna inleddes i storstadsområdena först några år senare. Om det finns fler sökande än utrymme ska tillstånden fördelas efter ett urvalsförfarande. Myndigheten avser att under 2023 utlysa ytterligare utrymme för digital kommersiell radio.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Nyhetsmedier spelar en viktig roll i det svenska samhället16.12.2022 11:42:47 CET | Pressmeddelande

Det finns ett stort intresse för att ta del av nyheter i Sverige. Trots konkurrensen från ett ökat medieutbud förblir vanan att ta del av nyheter relativt intakt. Sättet man gör det på har dock förändrats. Myndigheten för press, radio och tv:s nya rapport Svenska nyhetsvanor 2022 ger en samlad bild av våra nyhetsvanor. Den visar på en gradvis rörelse från papper och tablå till digitala nyhetsmedier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum