Umeå kommun

Namnsättning och godkänd detaljplan för Sandbäcken

Dela

Bakom Greenzone på Ersboda planeras för ett nytt området för verksamheter, kontor och handel. Området är främst tänkt för större varuhus och stormarknader. Ambitionen är att området på sikt kan vara en del av omvandlingsområdet I20 och fungera som ett stadsdelscentrum. Byggnadsnämnden har godkänd detaljplanen som nu förs vidare till kommunfullmäktige för antagande.

– Detaljplanen överensstämmer med den strategi för handelsområden som Umeå arbetet efter, att etablering av handel ska ske i lägen som stödjer och får underlag från närliggande stadsdelar. Området kommer innehålla en blandning av verksamheter, kontor och handel och på sikt integreras med anslutande framtida stadskvarter inom I20-området, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planförslaget innebär en utveckling av handel i ett läge där det redan är investerat i infrastruktur. Planområdet är uppdelat i tre olika delar med lite olika inriktning. Verksamheterna inom Greenzone ges möjlighet att utöka sitt område i den södra delen. Området västerut är tänkt för ytterligare bilförsäljning och verkstad medan planområdets norra del är tänkt för storhandel.

Vägnätet begränsar

Planområdet har under arbetets gång minskat i storlek för att anpassas till Ersbodarondellens kapacitet. Överstevägen förlängs västerut och i planområdets norra del anläggs en cirkulationsplats och en extra infart till området.En trafikutredning har genomförts för att veta hur mycket som kan byggas på området och vilka insatser som krävs för att lösa trafiken på ett bra sätt. I och med att byggrätten begränsas till 37 500 m2 är bedömningen att kapaciteten i Ersbodarondellen klaras.

– Trafikutredningen visar vilken exploatering som är möjlig idag. Läget är intressant med kopplingar till många boende, med gynnsamma förhållanden för utvecklade gång- och cykelnät. En tydlig inriktning är att området ska vara tillgängligt även utan bil, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Sandbäckens stadsdelsområde

Detaljplanen behandlar en första etapp av det nya stadsdelsområdet Sandbäcken. Namnet, som beslutats av byggnadsnämnden, tar fasta på den bäck (Sandbäcken) som rinner genom områdets västra del.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum