Solna stad

Nästa steg i utvecklingen av Överjärva gård

Dela

Överjärva gård ska vara en sammanhållen natur- och kulturmiljö, där byggnaderna fylls med ett spännande innehåll som både anknyter till platsens historia och speglar samtiden. Gården ska utvecklas till ett attraktivt besöksmål för alla Solnabor, inte minst närboende i Nya Ulriksdal och Järvastaden.

Nu fortsätter arbetet med att förverkliga den vision av utvecklingen av Överjärva gård, som kommunstyrelsen beslutade om för drygt två år sedan. Inriktningen för det fortsatta arbetet godkändes av kommunstyrelsen den 15 juni 2020.

– Med stadens vision för Överjärva gård skapar vi ett attraktivt besöksmål med verksamheter som utgår från viktiga kulturhistoriska värden, men också platsens potential för lärande och berikande upplevelser, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Överjärva gård är en unik och omtyckt plats i Solna – och ska fortsätta vara det. Såväl upprustningen av Vinterträdgården som samarbetet med Solna naturskola bidrar till utvecklingen av gården, säger Bernhard Huber, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Närhet till Nya Ulriksdal och Järvastaden

Överjärva gård utgör en viktig natur- och kulturmiljö i Solna. Målsättningen är att utveckla gården till ett attraktivt besöksmål som lockar besökare från hela Solna, inte minst boende i Nya Ulriksdal och Järvastaden – två prioriterade utvecklingsområden som angränsar till Överjärva gård, där bland annat nya bostäder, ny skola och idrottsplats växer fram.

Verksamheter som anknyter till gårdens historia

Utbudet av verksamheter och aktiviteter på Överjärva gård ska utvecklas. Inriktningen är att utbudet ska anknyta till gårdens historia, med till exempel matbod, antikviteter, byggnadsvård och trädgård. Även möjlighet till att etablera café, restaurang och konferens undersöks. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att arbeta med utvecklingen av gården som kulturmiljö och besöksmål. Förvaltningen ska även ansvara för samordning av arrangemang och evenemang på gården, till exempel julmarknad och midsommarfirande. Potential finns även att utveckla hästverksamheten, som komplement till övriga djur på gården.

Samarbete med Solna naturskola för barn och elever

Ambitionen är att Solna naturskola ska vidareutvecklas på Överjärva gård, som kunskapsresurs inom natur, miljö och hållbar utveckling för barn och elever på förskolor och skolor i Solna. Under våren har samarbetet mellan staden och Solna naturskola stärkts genom en ny fritidsverksamhet som etablerades utomhus – en aktivitet som tillkom när naturskolans kurser ställdes in till följd av coronapandemin. Nu ska samarbetet utvecklas för att skapa ett ännu bättre komplement till undervisningen.

Byggnaderna på Överjärva gård

Hästskostallet

Naturskolan och caféet fortsätter sin verksamhet i Hästskostallet.

Vinterträdgården

Byggnaden (som även kallas det armeniska kapellet) ska rustas upp. Eftersom Vinterträdgården är byggnadsminne får interiören inte förändras så att byggnaden förvanskas, men ett iordningställande av interiören kommer att genomföras.

Magasinet och Trädgårdsmästarbostaden

Byggnaderna finns kvar med befintliga hyresgäster.

Gula villan

Gula villan finns kvar som kompletterande byggnad. En statusbedömning och översyn av behov av åtgärder kommer att genomföras inför diskussion med eventuella framtida intressenter.

Ladugården

Ladugården har vid två statusbesiktningar bedömts att inte kunna återställas till ursprungligt skick med rimliga investeringskostnader. Den har nu återigen i sin helhet konstaterats vara i för dåligt skick. I avvaktan på att en ny byggnad kan uppföras – där Råsunda Förstads AB får i uppdrag att ta fram ett gestaltningsförslag – behöver Ladugården rivas, inte minst av säkerhetsskäl.

Rödingarna

Två av de så kallade Rödingarna, som haft en tillfällig placering i Nya Ulriksdal, ska placeras permanent i anslutning till Överjärva gård. Bygglov är beviljat och planering av flytten pågår. De beräknas komma på plats senhösten 2020. Arbetet med att fylla byggnaderna med innehåll hanteras i första hand av kultur- och fritidsförvaltningen, och ett spår som ska utredas är möjligheten att använda en av dem för att sprida kunskap om järnvägens historia i Solna, i samarbete med järnvägsmuséet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum