Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen kritisk till försämrat strandskydd

Dela

Propositionen som regeringen presenterade under tisdagen innebär att det generella strandskyddet försvagas. Naturskyddsföreningen är kritisk till förslaget som sammantaget riskerar att leda till att allmänhetens tillgång till stränder minskar, att värdefull natur hotas och att sårbarheten mot klimatförändringar ökar. Samtidigt är föreningen lättad över att det generella strandskyddet får finnas kvar vid alla våra sjöar och vattendrag.

− Det svenska strandskyddet har funnits sedan 1950-talet, vilket har lett till att vi dag har bättre tillgång till orörda stränder än många andra länder. Den nya strandskyddspropositionen riskerar att leda till att allmänhetens tillgång till fria stränder för bad och friluftsliv minskar, att den biologiska mångfalden drabbas negativt och att vår motståndskraft mot klimatförändringar minskar. Det är anmärkningsvärt att Sverige väljer att minska sitt naturskydd, när diskussionerna både inom EU och FN går i motsatt riktning, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Förslagen i propositionen gör att strandskyddet försvagas inom stora områden även vid kusten, i skärgården och längs stränderna vid de stora sjöarna. Det är områden som tidigare varit skyddade från uppluckringar i strandskyddet. Det kommer dessutom att bli mycket lättare att få dispens i så kallade strandnära utvecklingsområden, samtidigt som strandskyddet minskas från 100 till 25 meter vid små insjöar och vattendrag.

På det hela taget gör det försvagade strandskyddet att det blir svårare för Sverige att nå miljökvalitetsmålen. Det påpekade även Lagrådet i sitt yttrande till lagrådsremissen som kom i höstas.

−Kriterierna för att peka ut de nya så kallade strandnära utvecklingsområdena där strandskyddet luckras upp är otydliga, vilket gör att sådana områden kan pekas ut godtyckligt. De nya särskilda skälen för dispens i dessa områden är också mycket tillåtande, vilket kommer att få negativa konsekvenser för värdefull natur, säger Karin Lexén.

En viktig del av januariöverenskommelsen om strandskyddet var att strandskyddet skulle stärkas i högt exploaterade områden. Men skärpningarna av strandskyddet som utlovats utgörs bara av ett förtydligande av den lagstiftning som redan gäller. Detta förtydligande kan förhoppningsvis få betydelse i samband med dispensgivning, men det återstår att se om detta leder till verklig skärpning av skyddet i känsliga och högt exploaterade områden.

- Med tanke på att mer än en tredjedel av den svenska kusten har exploaterats, hade vi hoppats att förslaget skulle vara skarpare vad gäller ökat skydd i känsliga och högt exploaterade områden. Vi hade även velat se en skärpning som tar hänsyn till kumulativa effekter och den klimatnytta som ett väl fungerande strandskydd ger, säger Karin Lexén.

Propositionen ska riksdagen rösta om under våren. Lagförslagen väntas sedan träda i kraft 1 juli i år.

Läs mer: 

Naturskyddsföreningens rapport (2022): Det svenska strandskyddet: Hur funkar det och varför är det viktigt?
6 av 10 är emot en försvagning av strandskyddet - undersökning av Sifo
En ökad differentiering av strandskyddet - regeringens proposition

Nyckelord

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas18.5.2022 06:05:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 1988 har Naturskyddsföreningen inför varje riksdagsval granskat vad partierna har gjort och vill göra i miljöpolitiken. I dag lanseras Naturskyddsföreningens granskning av partiernas miljöpolitiska agerande under den gångna mandatperioden. Resultatet visar att Miljöpartiet utses till mandatperiodens miljöbästa parti och att Vänsterpartiet kommer tvåa. S, C och L delar en tredjeplats och uppmanas gå från ord till handling, medan M, KD och SD får underkänt.

PÅMINNELSE: Pressträff 18/5: Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas17.5.2022 14:39:10 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till en digital pressträff onsdagen den 18 maj om Naturskyddsföreningens granskning av miljöpolitiken under den gångna mandatperioden. Vi presenterar vår rankning av riksdagspartierna – från bäst till sämst utifrån deras miljöpolitiska insatser sedan valet 2018. Vi går också igenom mandatperiodens viktigaste miljöpolitiska segrar och bottennapp.

Naturskyddsföreningens två krav på regeringen efter helgens rikskonferens: stoppa importen och rädda biståndet15.5.2022 16:42:31 CEST | Pressmeddelande

Vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i Mora 2022 uttrycktes djup solidaritet med Ukrainas befolkning och stor ilska över Rysslands illegala invasion. I ett öppet brev kräver nu Naturskyddsföreningens styrelse att regeringens förslag om nedskärningar på 9,2 miljarder i Sveriges biståndsbudget dras tillbaka, och att Sverige slutar importera fossil olja och gas från Ryssland. Samma uppmaning kommer också samarbetsorganisationen Ecoaction i Ukraina.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum