Skogsstyrelsen

Naturvärden i nordväst ska skyddas

Dela

Skogsstyrelsens paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige innebär inte att det är fritt fram att avverka i skog med höga naturvärden.

Skogsstyrelsen har pausat arbetet med att identifiera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Beslutet har väckt starka reaktioner – inte minst från miljörörelsen som hävdar att det nu finns stor risk att områden med höga naturvärden kommer att gå förlorade.

Att Skogsstyrelsen har valt att pausa arbetet med identifiering och avgränsning av nyckelbiotoper innebär dock inte att det blir fritt fram att avverka skogar med höga naturvärden. Vi kommer att fortsätta att jobba med rådgivning, tillsyn och områdesskydd i nordvästra Sverige.

– Dessutom måste skogsbrukets aktörer i nordvästra Sverige visa att de tar ansvar för att undanta skogar med höga naturvärden från skogsbruk. Jag uppmanar därför skogsbruket att öppet redovisa hur de tänker agera för att undanta dessa skogar från avverkning, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Kontroller och tillsyn
Skogsstyrelsen kommer nu att ha utvecklingen i området under särskild uppsikt med anledning av den beslutade pausen.

– Vi följer förstås utvecklingen noga i satellitbilder och andra GIS-analyser. Om det behövs gör vi också fler fältbesök än vanligt för att kontrollera avverkningsanmälningar på platser med höga naturvärden, säger Göran Rune, chef för skogsavdelningen på Skogsstyrelsen.  

En viktig regel är den om vilka åtgärder som ska anmälas för samråd enligt 12:6 miljöbalken. Exempelvis ska markägare skicka in en anmälan om samråd till Skogsstyrelsen innan avverkning i områden med mycket stor betydelse för skogens flora och fauna.

Strategi för formellt skydd av skog
Den nyligen beslutade nationella strategin för formellt skydd av skogsmark som Skogsstyrelsen tagit fram tillsammans med Naturvårdsverket syftar till att bevara de mest värdefulla skogarna i landet. Hit hör många av områdena i nordvästra Sverige.

– Den nationella strategin kommer innebära att arealen skog som skyddas i nordvästra Sverige ökar genom att det bildas naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, säger Herman Sundqvist.

Samverkansprocessen fortsätter
Den samverkansprocess som inleddes i början av året för att utveckla arbetssätten med nyckelbiotoper fortsätter. Utvecklingsområden har identifierats och nu tillsätts arbetsgrupper.

– Samverkansgruppens arbete är avgörande för att vi ska få fram bättre metoder och arbetssätt för att kartlägga skogsområden med stor betydelse för skogens flora och fauna, säger Herman Sundqvist.

Mer information:

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen, 036–35 94 30

Staffan Norin, regionchef, Skogsstyrelsen, 090-15 83 36

Jonas Löfstedt, regionchef, Skogsstyrelsen, 0498-25 85 03

Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036-35 94 38

Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum