Nexstim Abp uppdaterar sin bolagsstrategi

Dela

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 13 augusti 2020 kl. 9.00 (EEST)

Nexstim Abp uppdaterar sin bolagsstrategi

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”) meddelar att efter en grundlig granskning av Bolagets bolagsstrategi som har utförts tillsammans med styrelsen och ledningsgruppen tillhandahåller bolaget en uppdatering av strategin för 2020–2024 och viktiga strategiska mål för 2020 som är det första året för verkställande.

Vår mission

Vi möjliggör individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan genom att med hjälp av transkraniell magnetstimulering (Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) göra de elektriska fälten (e-fälten) synliga och reproducerbara.

Vår vision

Att sätta den nya standarden för behandling av för närvarande svårbehandlade sjukdomar och störningar i hjärnan. Individuellt anpassad TMS ger patienterna och deras familjer tillbaka det liv som de trott var över.

Våra värderingar

Vi har förbundit oss till att endast tillhandahålla tekniska lösningar som är förankrade i vetenskaplig och klinisk forskning. Vi har ett nära samarbete med ledande opinionsbildare, som liksom vi tror att TMS kan dra nytta av hjärnans inneboende helande kraft – neuroplasticitet.

Strategiskt uttalande

Nexstim har en plattform med TMS-teknik med flera tillämpningar. Det är ett system med prissättning i premiumklassen som särskiljer sig med e-fältsnavigering.

Affärsverksamhetens målsättning för diagnostik: återkommande tillväxt av intäkter med en befintlig stark installerad bas och ny försäljningsutveckling främst genom strategiska partnerskap

 • Omfattningen av affärsverksamheten inom diagnostik: Vidareutveckla tekniken kring kartläggning av motorik och tal i hjärnan i utvalda diagnostiska indikationer på vissa marknader (med fokus på USA och EU) med världsledande sjukhus:
  1. Preoperativ planering för patienter med svår hjärntumör eller epilepsi
  2. Planering för patienter som genomgår strålbehandling för hjärntumör

Affärsverksamhetens målsättning inom terapi: återkommande intäktsoptimering genom befintlig installerad bas och lönsam ny systemtillväxt inom allvarlig depression (MDD) och kronisk neuropatisk smärta. Starta ny affärsverksamhet för behandling av svår depression utifrån kortare behandlingsprotokoll.

 • Affärsverksamhetens omfattning inom terapi: Dra nytta av plattformstekniken kring utvalda terapeutiska indikationer på vissa marknader (med fokus på USA och EU) med nya och befintliga tjänsteleverantörer av TMS:
  1. Behandling av MDD och svår depression
  2. Behandling av kronisk neuropatisk smärta

Fördelar vid diagnostik och terapi: De utvalda diagnostiska och terapeutiska tillämpningarna utgör indikationer där

 1. Nextstims teknik klart påverkar det kliniska resultatet och lönsamheten för kunden
 2. patienterna vanligen behöver vårdas på sjukhus
 3. den integrerade och lättnavigerade TMS-enheten omedelbart möjliggör en framtida plattform för andra indikationer.

Viktiga strategiska mål för 2020

 • Minska driftsförlusten med fokus på att uppnå lönsam tillväxt av intäkter och strikt hantering av driftskostnader
 • inleda två nya pilotstudier inom behandling av patienter med svår depression eller kronisk smärta med kortare terapibehandlingsprotokoll
 • utveckla och verkställa ett lönsamt mer ingående partnerskap och en affärsmodell på viktiga marknader tillsammans med  uppskattade partners
 • patientdataregister med mer än 100 genomförda behandlingstillfällen för patienter med allvarlig depression
 • fortsätta utveckla återbetalningsprocessen för NBS vid preoperativ kartläggning för USA
 • fortsätta att söka  strategiska partners inom affärsverksamheten för diagnostik
 • anskaffa finansiering från kapitalmarknaden eller  med hjälp av strategiska partnerskap för att uppnå företagets strategiska vision.

Mikko Karvinen, vd för Nexstim Abp: ”Mitt i turbulensen för att minska effekterna av covid-19 på hälsa och finanskris under våren och sommaren gläder det mig att Nexstims styrelse och ledning tog sig tid att klargöra tankarna om vår strategi för 2020–2024. Nexstim fortsätter att möjliggöra personlig och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Vårt huvudsakliga strategiska fokus fortsätter vara terapeutiska indikationer där företagets utvecklingsväg ska bestå i att ta fram nya kortare behandlingsprotokoll. Vi anser att det kan vara något som förändrar området för TMS-behandlingar då vi har för avsikt att validera högre effektrespons genom pilotstudier. De utvalda terapeutiska tillämpningarna (MDD, svår depression och kronisk smärta) representerar indikationer där vår unika teknik redan uppvisar  klara kliniska resultat och lönsamhet för kunden och där de svåraste fallen i framtiden eventuellt kan komma att kräva sjukhusbehandling i allt större utsträckning. Vi fortsätter göra framsteg inom den vetenskapsbaserade utvecklingen så att Nexstims navigerade TMS-enhet fortsätter att vara i fronten för att tillhandahålla nya behandlingar för framtida indikationer. Jag litar på att verkställandet av den valda strategin skapar värde för  aktieägarna genom starkare konkurrensfördelar, snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat.”

NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kallelse till extra bolagsstämma i Saniona AB29.9.2020 18:00:00 CESTPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 29 september 2020 Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö fredagen den 23 oktober 2020 kl. 16:00. Information med anledning av coronaviruset Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset, har styrelsen i Saniona AB (”Saniona”) beslutat att begränsa planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att stämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid stämman utan att istället delta via ombud eller utnyttja möjligheten till förhandsröstning. Motsvarande möjlighet uppmanar Saniona aktieägare som ha

Acarix genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den övertecknade företrädesemissionen29.9.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Malmö, Sverige, 29 september 2020 Acarix genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den övertecknade företrädesemissionen Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") har som tidigare offentliggjorts slutfört den företrädesemission av aktier om cirka 56 MSEK som offentliggjordes den 15 juli 2020 och som godkändes av extra bolagsstämman den 11 augusti 2020 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, en riktad nyemission av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,712 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar. Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersät

Eolus säljer 68 MW vindkraft till Commerz Real AG Group29.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Hässleholm den 29 september 2020 Eolus har tecknat avtal med Commerz Real avseende försäljning av tre vindparker i södra Sverige med en total installerad effekt om 68 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparkerna uppgår till 82,5 MEUR. Affären omfattar försäljning av samtliga aktier i de tre projektbolag som äger rättigheterna till vindparkerna Boarp (24 MW) i Vaggeryds kommun, Dållebo (26 MW) i Ulricehamns kommun och Rosenskog (18 MW) i Falköpings kommun i södra Sverige. Eolus kommer att uppföra vindparkerna och Commerz Real kommer att bidra med finansiering under byggnationen. Vindparkerna beräknas överlämnas till Commerz Real under hösten 2023. -Vindparkerna kommer att bidra till vår internationella diversifiering och är ett viktigt steg mot fortsatt tillväxt. Dom visar vår vilja att stärka vår position på den internationella marknaden för förnybara investeringar säger Jan-Peter Müller, ansvarig för infrastrukturinvesteringar hos Commerz Real. Som en del i affären har Eolus få

Sista dag för handel med BTA28.9.2020 14:30:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Malmö, Sverige, 28 september 2020 Sista dag för handel med BTA Sista dag för handel med Acarix AB:s (”Acarix” eller ”Bolaget”) BTA (betald tecknad aktie) är torsdag den 1 oktober 2020 och stoppdagen är måndag den 5 oktober 2020. I företrädesemissionen, som avslutades den 8 september, gav Bolaget ut 86 156 738 aktier. Företrädesemissionen tillförde Acarix cirka 56 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Acarix BTA infaller den 1 oktober 2020. Stoppdagen är den 5 oktober 2020 och aktier beräknas finnas på respektive VP-konto eller depå den 7 oktober 2020. Genom företrädesemissionen, som nu har registrerats hos Bolagsverket, ökade antal aktier till 137 850 781 aktier och aktiekapitalet till 1 378 507,81 SEK. Rådgivare Redeye Aktiebolag var finansiell rådgivare och Baker McKenzie var legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn agerar em

Valberedning utsedd i HMS Networks AB (publ)28.9.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets fyra röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor. Valberedningen ska även ta fram förslag avseende arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ersättning för utskottsarbete. Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2021 i HMS Networks AB (publ) består av följande personer: Johan Hjertonsson, Investment AB Latour, ordförande Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB Per Trygg, SEB Fonder Staffan Dahlström, eget innehav Charlotte Brogren, styrelsens ordförande Sammantaget representerar valberedningen ca 55 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden per den 31 augusti 2020. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 23 april 2021 samt på bolagets hemsida.

HOYLU AB: HOYLU LÄGGER TILL RÖSTNING OCH TIMER FUNKTIONER I ARBETSYTORNA28.9.2020 08:45:00 CESTPressmeddelande

Stockholm, Sverige, 28 september 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, tillkännagav idag det omedelbara tillskottet av två kraftfulla nya funktioner i Hoylu-workspaces för alla användare. Voting (röstning) och Timer är tillgängliga nu för alla registrerade Hoylu-användare, och utökar därmed funktionaliteten för nya och befintliga arbetsytor. Tillgängliga som en del av varje arbetsyta, kan användare nu placera röster med emojis, ikoner och symboler på anteckningar och uppgifter. Denna funktionalitet förbättrar projektplanering, retrospektiv, brainstorming och uppgiftshantering genom att erbjuda engagerande användardeltagande som kan underlätta och ge vägledning i olika beslut på arbetsplatsen. Röstningsobjekten är fullt flexibla och objekten stämmer snabbt vilket förenklar användningen av funktionerna för projektledarna eller arbetsytornas ägare. Timerfunktionen tillåter synkronisering av uppgifter och projekt genom att användarna kan lägga till

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum