Socialdemokraterna

Nio förslag för att förstärka kampen mot gängbrottsligheten

Dela

Socialdemokraterna vill ha ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi kommer aldrig att acceptera att otryggheten breder ut sig eller att människor upplever att rättsstaten inte längre är närvarande. I dag presenterar vi ett åtgärdsprogram i nio punkter för att förstärka kampen mot gängen och strypa brottens orsaker med förebyggande insatser.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under mandatperioden vidtagit kraftiga åtgärder för att bekämpa kriminalitet och gängbrottsligheten, bland annat genom en historisk stor satsning på polisen och två nya polishögskolor, ett 30-tal straffskärpningar och stora satsningar på skolan, jobb och framtidsmöjligheter för att bryta segregationen i våra mest utsatta områden.

Socialdemokraterna vill genomföra fler insatser mot gängkriminaliteten och dess orsaker under nästa mandatperiod. Vi går till val på att:

  1. Förstärka hela rättskedjan när polisen växlar upp. Våra stora satsningar på polisen och de skärpta straff som införts leder till att fler kriminella grips, åtalas och döms. Det är bra, men det innebär också en ökad press på åklagare och domstolar som får ett ökat antal ärenden. Även Kriminalvården behöver bygga fler häktes- och anstaltsplatser. Vi vill att 800 miljoner per år tilldelas Kriminalvården, Åklagarmyndigheterna och Sveriges domstolar så att hela rättskedjan stärks.

  2. Skärpa straffet för övergrepp i rättssak. Vi föreslår att minimistraffet för övergrepp i rättssak höjs till 1 års fängelse. I dag börjar straffskalan på 14 dagars fängelse för normalgraden. Att hota eller utsätta parter och vittnen för våld innebär ett angrepp på samhällets förmåga att utreda och lagföra brott och då ska också påföljden vara kännbar. Vi vill också tydligare markera att samhället förväntar sig att människor som vittnar i domstol ska tala sanning och inte hjälpa till att skydda åtalade genom att till exempel undanröja bevis. Därför vill vi också se över minimistraffen för mened och skyddande av brottsling.

  3. Utöka polisens kamerabevakning ytterligare. Vi vill ge polisen ytterligare förstärkningar om100 miljoner kronor per år för inköp av teknisk utrustning för utökad kamerabevakning. Medlen ska bland annat användas till inköp av kameror som kan läsa av nummerplåtar och profilera fordon som en del av kampen mot internationella stöldligor.

  4. Slopa ungdomsrabatten. Vi föreslår att den så kallade ungdomsrabatten tas bort. I dagsläget döms personer som är mellan 18 – 20 år till kortare straff och kraven för att fängelse ska dömas ut är högre i jämförelse med vuxna lagöverträdare. Vi menar att personer som har fyllt 18 är vuxna och att det ska betraktas som vuxna i lagens mening. 

  5. Hemarrest för unga. För den som har hamnat snett tidigt i livet är det viktigt att samhället reagerar tydligt med både stöd att komma ur gängen och påföljder för de brott de begått. Vi vill införa ungdomsövervakning, en ny typ av påföljd för unga som innebär att unga döms till hemarrest på t.ex. kvällar och helger och det kan kontrolleras med fotboja.  

  6. Snabbare lagföring av unga. På samma sätt som tidigt stöd och insatser är viktigt är det också av stor vikt att lagföring av unga sker snabbt.Ett snabbspår för lagföring av unga ska införas med start i Stockholm under år 2019 som innebär att unga som döms för enklare brott ska lagföras inom 10 veckor. Snabbspåret kompletterar ett pågående projekt för snabbare lagföring av vuxna som just nu pågår i norra Stockholm. Målsättningen är en utbyggnation över hela landet.

  7. Mer hembesök av barnavården för tidiga brottsförebyggande insatser. Det förebyggande arbetet behöver starta tidigt för att mönster av kriminalitet och missbruk ska kunna brytas. Vi vill utöka barnvårdens hembesök för att tidigt identifiera riskfamiljer. På så sätt kan kontakten med föräldrar stärkas och insatser för barn som far illa sättas in.

  8. Fler unga kriminella ska lyftas bort från skadliga miljöer. Med stöd av lagen av vård av unga (LVU) ska unga kriminella som är en fara för sig själv eller för andra lyftas bort från skadliga miljöer, missbruk och kriminalitet och placeras på SiS särskilda ungdomshem. Vi vill bygga ut SiS-vården med fler platser.

  9. Bygga ut avhopparverksamheten. Vi vill kraftigt utöka landets avhopparverksamhet för att fler kriminella ska få stöd från kommuner och organisationer att lämna gängen.

Presskontakt

Miriam Abu Eid, pressekreterare hos Morgan Johansson

tel: 0722-169 565

Socialdemokraternas pressjour

tel: 0702-676 666

Om

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum