Akademikerförbundet SSR

Nödvändigt att kunna göra uppehåll i tjänstepensionen

Dela
Akademikerförbundet SSR har tillsammans med Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och andra fackliga organisationer som organiserar medlemmar i kommuner och regioner uppmanar i ett brev regeringen att införa en möjlighet till uppehåll i tjänstepensionsuttaget. Det skulle underlätta kompetensförsörjningen i välfärden.
Förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.
Förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

- Den mest prioriterade frågan för välfärden är kompetensutmaningen! Välfärden behöver de mest erfarna medarbetarna. Om fler ska lockas att efter pensionen återvända till arbetslivet för att stötta upp välfärdsverksamheterna så måste du också kunna pausa uttaget av tjänstepensionen. Det skulle gynna verksamheten, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR.

En pensionär som återgår till arbete kan idag göra uppehåll i den allmänna pensionen, men inte i utbetalningen av tjänstepension. Det innebär att skattenivån ökar och att en större del av inkomsten går bort i skatt. För att inte detta ska stå i vägen för fler att återgå till arbete måste inkomstskattelagen ändras så att det blir möjligt att göra uppehåll i uttaget av tjänstepension.

− Med det här initiativet från fack och arbetsgivare hoppas vi kan bidra att förstärka välfärdens viktiga arbeten med erfarna kompetenta medarbetare som kan och vill arbeta i viktiga arbeten. Nu måste regeringen lyssna på vårt gemensamma krav, säger Markus Furuberg förhandlingschef Akademikerförbundet SSR.

Att underlätta ett förlängt arbetsliv bland anställda i kommuner och regioner bidrar till att trygga välfärdens kompetensförsörjning. Alla åtgärder som bidrar till att säkra bemanningen i välfärdssektorn är nödvändiga eftersom att den demografiska utvecklingen visar att arbetskraften inte kommer att räcka till.

Fakta

De närmaste tio åren ökar äldre över 80 år med 47 procent medan den arbetsföra befolkningen, i åldern 20–66 år, enbart ökar med 4 procent. I 6 av 10 kommuner minskar till och med den arbetsföra andelen av befolkningen.

I SKR:s rapport Välfärdens kompetensförsörjning framgår att antalet faktiskt sysselsatta dock bara beräknas öka med 169 000 personer. Mer än hälften av dem, 91 000 personer, skulle behövas i välfärden, framför allt i äldreomsorgen. Utöver det beräknas 319 000 medarbetare i välfärden gå i pension under samma period.

Ett förlängt arbetsliv förutsätter att ålder beaktas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, oavsett om det gäller yngre eller äldre medarbetare. Ett livslångt lärande med möjlighet att utbilda och fortbilda sig är också viktigt för att förlänga arbetslivet.

Läs vidare

Strategier för att möta kompetensutmaningen

Fokusområde: Säkra kompetensen (akademssr.se)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.
Förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.
Ladda ned bild
Förhandlingschef
Förhandlingschef
Ladda ned bild

Om

Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR
Box 12800
112 96 Stockholm

08 617 44 00https://akademssr.se/

Vi är det ledande fackförbundet för samhällsvetare. Du hittar oss i offentlig såväl som privat sektor. Medlemmar är beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare, men också chefer och egenföretagare. Det som förenar våra närmare 78 000 medlemmar är att vi alla är akademiker som strävar efter ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.

Följ Akademikerförbundet SSR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademikerförbundet SSR

Våra medlemmar utsatta för värsta kampanjen mot Sverige någonsin28.4.2023 15:04:00 CEST | Pressmeddelande

Försvarshögskolan har presenterat en rapport om den så kallade ”LVU-kampanjen” där några av landets främsta experter slår fast att svensk socialtjänst utsatts för den värsta påverkanskampanjen någonsin riktad mot Sverige. Detta måste tas på största allvar och staten måste agera. Försvarshögskolans slutsatser stämmer väl med vad Akademikerförbundet SSR och våra medlemmar i socialtjänsten ser.

För lite pengar till kriminalvården i vårbudgeten16.4.2023 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stress och hög arbetsbelastning präglar kriminalvården. För få platser på landets fängelser och häkten, överbeläggningar och en hård press på både frivården. Därför hade Kriminalvården bett regeringen om 750 miljoner extra 2023 men regeringen skjuter bara till 300 miljoner i vårbudgeten. Akademikerförbundet SSR är det största fackförbundet för akademiker inom Kriminalvården och kräver mer resurser till myndigheten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum