Vänsterpartiet

Nooshi Dadgostar: Ge kommunerna verktyg för att öka bostadsbyggandet

Dela

Bostadsbolagen bygger mindre än vad de skulle kunna göra för att hålla uppe priserna. Därför behöver kommunerna fler verktyg för att kunna öka byggtakten. I dag presenteras den statliga utredningen "Ett snabbare bostadsbyggande".

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur befintliga byggrätter i landets kommuner kan tas i anspråk och bebyggs. Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson och regeringens särskilda utredare, Nooshi Dadgostar, har fokuserat på kommunernas inflytande.

– Vi har fokuserat på att se hur kommunerna kan få fler verktyg för att säkerställa att det byggs i den takt som behövs för att folk ska ha någonstans att bo, säger hon.

Vad har ni kommit fram till?

– Idag finns flera års bostadsproduktion i detaljplanerad mark och många fastighetsutvecklare äger dessutom mycket egen mark. Trots det bebyggs inte marken i den takt som det skulle kunna göras, säger Nooshi Dadgostar.

– Det handlar om lönsamhet. Det finns situationer där det mest lönsamma för fastighetsutvecklaren är att skjuta upp hela eller delar av ett projekt och då försenas byggandet. För oss är det viktigt att stärka kommunens inflytande över hur snabbt mark ska bebyggas. Människors behov av att ha någonstans att bo måste alltid gå före byggföretagens vinstmarginaler.

Utredningens slutsatser i korthet:

  • Alla kommuner behöver bedriva en aktiv markpolitik med syfte att köpa egen mark, så att de kan styra byggtakten efter behov, inte efter vad som maximerar en privat markägares vinst. På egen mark kan kommunen ställa långtgående krav på att byggaktörerna ska bebygga marken inom en viss tidsram. Kommunen kan till exempel ställa krav på att byggherren ska börja bygga innan de lämnar ifrån sig marken. Alltför få kommuner använder sig av denna möjlighet idag.
  • Boverket bör ta fram en ny kommunal förköpslag. Det skulle underlätta för kommunen att få information om marknaden, få tag på attraktiv mark och fungera som smörjmedel för att få igång genomförandeprocesser.
  • När det gäller privatägd mark är idag tillåtet att ställa krav på en tidsplan i exploateringsavtal för bostadsbyggandet och koppla vite till detta. Vi föreslår att detta kodifieras i lag eftersom det har funnits oklarheter kring frågan. Vi föreslår också att kommunen får möjlighet att korta ner genomförandetiden till 3 år. Om markägaren inte startar bygget inom överenskommen tid riskerar markägaren att byggrätten upphävs.
  • Vid stora byggnationer ska det vara möjligt för kommunen att komma åt mark för att tillgodose servicen runt omkring, såsom skolor, omsorg eller grönområden, på ekonomiskt rimliga villkor. Många upplever idag att nya områden har fått trånga eller torftiga utemiljöer och saknar till exempel förskolor för barnen. Projekt skalas nu ner eller kan inte genomföras i tid på grund av långa förhandlingar mellan kommun och byggare om samhällslokaler. Därför föreslår vi att det vid stora projekt på privat mark, där den privata aktören i regel tjänar stora pengar, ska kommunen kunna kräva att byggaktören avstår mark kostnadsfritt för att bygga allmänna anläggningar.
  • En försvårande omständighet är att kommunerna idag riskerar att betala ett överpris vid markköp från stora byggföretag, även när dessa inte bebygger marken enligt plan. Detta beror på en atypisk reglering kring expropriationsersättningen, som brukar vara utgångspunkt vid förhandlingarna. Det är därför angeläget för regeringen att utreda vad som i dessa fall är en rimlig ersättning.
  • Kommunerna måste bli bättre på att följa upp sina byggrätter för att kunna ställa krav, och satsa pengar och kraft på de ställen där förutsättningarna att få fram mer bostäder är bäst. Dagens fastighetsregisterlagstiftning behöver reformeras så att man kan se vilka byggrätter som hör till vilken fastighetsägare. Då går det till exempel att se vem som ligger efter sin tidsplan.

För mer information:
Nooshi Dadgostar
073-6694991

Vänsterpartiets presstjänst (ej sms)
070-620 00 64

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet begär aktuell debatt om Arbetsförmedlingen28.3.2019 16:47:30 CETPressmeddelande

Med anledning av det allvarliga läget för Arbetsförmedlingen, med stora neddragningar och omfattande kontorsnedläggningar, begär Vänsterpartiet att en aktuell debatt hålls i riksdagen snarast möjligt. - Vi är mycket oroade över regeringens oklara agerande när det gäller Arbetsförmedlingen och nu kräver vi att ansvariga statsråd faktiskt redogör för hur de ser på framtidens arbetsförmedling och om de har några lösningar, säger Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Arbetsförmedlingen står inför mycket stora förändringar. Under våren 2019 har myndigheten varslat 4 500 anställda och aviserat att ett stort antal lokala kontor ska läggas ned. Idag meddelade myndigheten vilka orter som berörs av nedläggningarna. Förändringarna är ett resultat av Moderaternas och Kristdemokraternas budget som röstades igenom i riksdagen i december. Den därefter tillträdda regeringen har dock inte klargjort hur denna väldiga omvandling ska kunna genomföras på ett rimligt och ansvarsfu

Trafikutskottets ordförande om Klimatpolitiska Rådets varningar: Nu måste Sverige sluta subventionera fossilindustrin21.3.2019 11:41:46 CETPressmeddelande

Årets rapport från Klimatpolitiska Rådet pekar ut mycket stora brister i transportsektorn och ställer krav på kraftfulla politiska åtgärder under mandatperioden för att få ner utsläppen. - Det är hög tid att planera för hållbara samhällen, där vi ser till att snabba på utvecklingen mot eldrivna vägtransporter och satsar betydligt mer på kollektivtrafik, gång och cykel, säger Jens Holm (V), ordförande i Trafikutskottet. Rådet presenterar tio rekommendationer till regeringen för att uppnå fossilfria transporter, bland annat stoppdatum för användning av fossila drivmedel, snabbare elektrifiering av vägtransporter i hela Sverige och att bilkörning generellt måste sluta subventioneras genom förmånsbeskattning och reseavdrag. - Jag är förvånad och besviken över att det händer så lite från regeringen. Vi behöver snarast få fram en infrastrukturplan som utgår från våra klimatmål. Det är också hög tid för ett nytt klimatsmart reseavdrag med regional rättvisa för dem som saknar alternativ till b

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum