Svenska kraftnät

Nordiskt strategiarbete har fokus på vindkraften och dess integration i kraftsystemet

Dela

De fyra nordiska TSO:erna har initierat en översyn av den gemensamma strategin för att möta utbyggnaden av vindkraften och dess integration i kraftsystemet. Tidshorisonten för strategin tar sikte på de kommande tio åren, fram till 2030.

Den pågående energiomställningen förändrar förutsättningarna för elförsörjningen och elsystemet. Det är en utveckling som de nordiska TSO:erna välkomnar. Därför agerar de nu som möjliggörare för en omställning till ett mer miljövänligt energisystem.

Den ökade betydelsen av elektricitet har uppmärksammats av den Europeiska kommissionen som en central faktor för att uppnå Europeiska unionens klimatmål. Mer förnyelsebar elektricitet behövs, vilket vindkraften kan bidra med, både land- och havsbaserad. Energiomställningen innebär samtidigt utmaningar för elsystemet och därför har samtliga nordiska TSO:er ställt sig bakom en gemensam målsättning om att effektivt integrera vindkraften i kraftsystemet. Detta är också en förutsättning för att minska utsläppen av växthusgaser i världen.

I arbetet med strategin ska de nordiska TSO:ernas olika kompetenser och specialkunskaper tas tillvara. Danska Energinet har till exempel arbetat med både havs- och landbaserad vindkraft samt sektorsintegration. Norska Statnett har lång erfarenhet av att flexibelt hantera transmissionsnätet. Svenska kraftnät har integrerat stora mängder landbaserad vindkraft till transmissionssystemet och finska Fingrid integrerar mer och mer vindkraft till transmissionsnätet samt följer noggrant de olika power-to-heat-projekten runt om i Finland (det vill säga omvandling av elektrisk energi till värme).

Både utvecklingen av vindkraften och dess integrering i kraftsystemen är beroende av en rad olika aktörer. Helt avgörande för strategin är att de olika intressenternas inspel och åsikter tas tillvara i arbetet. Därför kommer intressenterna bli inbjudan till webinarier och konsultationer. Det första webinariet är planerat till våren 2021, som en del av de nordiska TSO:ernas gemensamma Solutions Report.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 700 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum