Umeå kommun

Norra Ön kan bli en hållbar förebild

Dela

Umeå kommun ska samverka med Näringsdepartementet för att ”etablera en struktur och organisation för att underlätta planering, uppförande och förvaltning av en innovativ, attraktiv och hållbar stadsdel”. Möjligheten finns att Norra Ön blir en förebild för hållbar stadsutveckling.

Norra Ön är en del av ön Ön, som ligger i Umeälven i centrala Umeå. På Norra Ön planeras en ny stadsdel med upp emot 3 000 nya enheter, i huvudsak bostäder men även en del verksamheter. Boende och verksamma på ön ska uppmuntras att i första hand använda andra färdsätt än bil för vardagsresor. Gång- och cykelbroar mellan Norra Ön och centrala målpunkter planeras att vara på plats i samband med att inflyttningen till området startar.

Umeå första kommunen

Med projektet Norra Ön är Umeå kommun med i ett nätverk som startats av Regeringens utredning Samordning för bostadsbyggande. Nätverket består av ett växande antal kommuner i Sverige och syftar till att sprida kunskap mellan kommuner som bygger nya stadsdelar och står inför liknande utmaningar. Ett annat av utredningens uppdrag är att underlätta arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling och där är Umeå första kommun ut.

Produkter, tjänster eller metoder

Ambitionen är att det i den färdigställda stadsdelen ska finnas innovativa produkter, tjänster eller metoder som kan visas upp.

Samtidigt som strandskyddet upphävs för stora delar av Ön, ska naturvärden beaktas, värdefulla strandskogar bevaras och allmänhetens tillgång till stränderna väsentligen förbättras. Stränderna ska utgöra viktiga inslag i boendemiljön med stora rekreationsvärden, för både boende på Ön och andra Umeåbor.

– Norra Ön kan bli en verkligt modern stadsdel. Med oss har vi erfarenhet av flera innovativa lösningar, som uppmärksammats både nationellt och internationellt. Finalplatsen i Europas Innovationshuvudstad var en bekräftelse på att vi vill vara med om att leda utvecklingen, säger Janet Ågren (S), ordförande i planeringsutskottet, om att utskottet godkänt en överenskommelse om samverkan med Näringsdepartementet.

Här är några av Umeås hållbara lösningar:

Mer information:

Janet Ågren (S)
ordförande
planeringsutskottet
Umeå kommun
090-16 13 36
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
planeringsutskottet
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Två antagna planer för kvartersförtätningar på Teg och Haga19.6.2019 17:08:14 CESTPressmeddelande

Byggnadsnämnden har antagit två detaljplaner som gäller förtätningar av kvarter på Teg och på Haga. Ena planen gör det möjligt med fem nya flerbostadshus längs Åkervägen på Teg. Den andra planen gäller ett kvarter längs Östra Kyrkogatan, i närheten av Hagaparken, där det blir möjligt att bygga ut befintliga hus eller bygga nya större hus. På en av fastigheterna blir det även möjligt att bygga gårdshus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum