Einar Mattsson

”Nu är jag säkrare på hur jag ska bedöma risker” — special-fredagsporträtt med fokus på Einar Mattsson-koncernens arbetsmiljövecka

Dela

Under veckan har samtliga medarbetare deltagit i aktiviteter och samtal kopplat till hälsa och säkerhet. Vi frågade tre medarbetare från olika delar av koncernen om hur veckan varit och slutligen projektledaren om resultatet.

På Einar Mattsson har veckan fyllts med alla möjliga former av samtal och lärande om hur vi förbättrar vår arbetsmiljö. Arbetsmiljöveckan har involverat alla medarbetare. Utbildnings- och instruktionsfilmer har tagits fram av och med anställda för att exemplifiera faror och ge tips på tänkbara lösningar på återkommande riskmoment. Detta material har sedan kompletterats med material från Diskrimineringsombudsmannen, 1177, försäkringsbolag, Trafikverket med flera.

Thomas Nilsson, tjänsteman och projektledare för ROT-projekten Geten 29 och Gullvivan 9:

Vad tycker du om att Einar Mattsson gjorde en digital arbetsmiljövecka och inte en dag som förut?
— Jag tycker att det varit jättebra att det pågått under en hel vecka. Att vi dagligen har pratat koncentrerat på ett tema, det har verkligen varit givande. Det har gett tid till extra eftertanke och reflektion.

Vilket innehåll har varit bäst?
— Särskilt förtjust blev jag i filmen ”Aha, oj och aj” om hur vi riskbedömer. Sedan var det kul att se sina kollegor i filmerna, inte minst våra superhjältar Kenny och Gabor i filmen om hur vi kan göra våra byggarbetsplatser säkrare.

Har du lärt dig något nytt?
— Jag har rapporterat in en Aha-risk via Buildsafe-appen i mobilen och fått återkoppling om att åtgärd ska ske. Så nu är jag säkrare på att jag bedömer risken korrekt.

Johan Grund, hantverkare på nyproduktionsprojektet Telefoncentralen:

Vad var det bästa inslaget under veckan?
— Föreläsningen om "Kraften i ett starkt medarbetarengagemang" var väldigt bra. Att vi inte behöver göra saker till så stora jätteprojekt, utan att stycka förändringarna till mindre delmoment. Att förändringen sker stegvis och sakta går framåt så länge vi har en tydlig målbild.

Vad var mest givande för din egen del i veckan?
— Att vi i mitt projekt delade upp oss i mindre grupper, delvis på grund av Covid, vilket gjorde att det blev väldigt bra samtal under dagarna. Det var också bra med tips, råd och tydliggörande filmer och all bra strukturerad information som intranätet fyllts på med som jag kan gå tillbaka till när jag vill och behöver.

Du rör dig dagligen i produktionen, har du lärt dig något nytt?
— Det är alltid bra att påminnas om just säkerhet och risker. Du blir aldrig fullärd.

Gabor Szanto, huvudskyddsombud för Einar Mattsson Byggnads AB, hantverkare, på ROT-projektet i kvarteren Geten just nu:

Hur känner du efter veckan då hela koncernen belyst arbetsmiljön extra mycket?
— Det är så bra och roligt att kollegorna själva velat vara med och bidra till materialet inför veckan. Det har hjälpt oss att komma ut med viktiga budskap då vi gärna tittar på våra kollegor. Det har även varit många bra inslag från andra, men jag har märkt att det material vi gjort själva i form av filmer, poddar med mera är det som uppmärksammats mest. Filmer måste vi jobba mer med.

Har det digitala formatet fungerat?
— Ja, det har fungerat. Jag är dock en vän av Covid-säkra fysiska möten. Det blir en helt annan dynamik i samtal där vi möts tillsammans på en plats. Så nästa år hoppas jag vi gör samma upplägg, men att vi har fysiska möten i små grupper. Där blir samtalen som bäst.

Vad ska vi göra bättre och fokusera mer på nästa år?
— Nästa år skulle jag önska att vi tittar ännu lite mer på maskiner och redskap. Hur vi tar hand om dem på bästa sätt, hur vi hanterar kyla och fukt och inte minst att använda rätt maskin vid rätt tillfälle. Att spara på kroppen och välja rätt maskin och låta maskinen göra det tyngsta arbetet.

Projektledare för arbetsmiljöveckan och HR-specialist Christina Eriksson:

Är du nöjd med veckan?
— Ja, det har fungerat bra trots att den i huvudsak skett digitalt via vårt intranät. Jag har fått feedback att det varit ett funktionellt upplägg med olika teman olika dagar. Oavsett vad du jobbar med finns risker. Det är värdefullt att vi alla påminns och reflekterar över vårt eget agerande och beteende.

Vad händer nu?
— Nu samlar vi ihop feedback och utvärderar all input. Utifrån de insamlade förbättringsförslagen jobbar vi nu vidare för att vässa till det som kan förbättras. Det blev tydligare vilken process som kan bli ännu säkrare, vilken checklista som behöver uppdateras, vilka egenkontroller som måste utföras oftare och vad som ska åtgärdas snabbare. Allt detta kommer ledning och chefer att ta del av, se över och prioritera hur det ska åtgärdas.

Nyckelord

Bilder

Om

Om Einar Mattsson AB 
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Den kommande tioårsperioden kommer Einar Mattsson att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernens förvaltningsbolag förvaltar cirka 15 000 bostäder åt en bred kundkrets av etablerade fastighetsägareBolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven. 

 Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook 

Följ Einar Mattsson

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Einar Mattsson

Pågående grundförstärkning i Hovings Malmgård6.7.2021 06:06:00 CEST | Blogginlägg

På inrådan från Stockholms stad förvärvade Einar Mattsson år 2000 tomträtten till kvarteret Sommaren 10. I samband med övertagandet av tomträtten fick Einar Mattsson en markanvisning vilket var en förutsättning för att kunna finansiera upprustningen av malmgården. Det har hela tiden varit vår ambition att rusta upp malmgården och då göra det samtidigt som vi ger ett tillskott av nybyggnation i någon form. Just nu genomför vi en grundförstärkning av själva malmgården.

Einar Mattsson – en trygg stad är en attraktiv stad 28.6.2021 14:06:12 CEST | Blogginlägg

Einar Mattsson-koncernen förfogar över hela värdekedjan med eget projektbolag och byggbolag, egen förvaltning och ett långsiktigt ägande. Här råder inga tvivel om att trygga och trivsamma bostadsområden utgör grunden för en attraktiv och hållbar stad. För att bäst berätta fördelarna med vår värdekedja, så intervjuade vi tre skarpa medarbetare från Einar Mattsson Projekt AB; affärsutvecklingschef Li Cederwall Frizzo, senior affärsutvecklare Lisa Isberg och projektutvecklingschef Sara Albrecht Merkel.

”Einar Mattsson vill hela tiden framåt, följer med i tiden och utvecklas” — fredagsporträttet med Jeanette Skierus18.6.2021 10:00:00 CEST | Blogginlägg

Systemekonom Jeanette Skierus är i princip född in i företaget. Med sin tidiga karriärstart tillhör hon den lilla skara som hann arbeta med Einar när han levde. Hon är en synnerligen kreativ person även privat och har strävsamt jobbat sig upp genom koncernen. Jeanettes egen ekonomi-erfarenhet och blick för helheten gör henne till en utmärkt systemekonom.

”Einar Mattsson vill på riktigt lämna efter sig fastigheter alla kan vara stolta över” – fredagsporträttet med Martin Berglund11.6.2021 10:00:00 CEST | Blogginlägg

Han förmedlar trots högt arbetstryck en känsla av stort lugn. Med denna approach tar sig Martin an försäljningsansvaret för de stora bostadsprojekt som Einar Mattsson uppför med eget byggbolag. Hans vardag är fylld av jobb, barn, familj, vänner och bollar och det blir inte många minuter över till någon bokläsning. Här är vår metodiske teamspelare Martin Berglund:

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum