Bra Miljöval

Nu får 1,8 miljoner hushåll miljömärkt hemförsäkring

Dela
Nu blir alla Folksams hemförsäkringar märkta med Bra Miljöval. Det omfattar 1,8 miljoner hushåll i Sverige. Samtidigt uppfyller även försäkringsbolagets bil-, villa- och fritidshusförsäkring miljömärkningens nya, skärpta krav. Miljökraven innebär att försäkringspremier ska investeras hållbart och att skaderegleringen ska vara miljöanpassad.

— Det är glädjande att nära en tredjedel av hushållen i Sverige nu får en miljömärkt hemförsäkring. En hemförsäkring märkt med Bra Miljöval bidrar till hållbara investeringar och minskar miljöpåverkan vid skadereglering, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.  

Folksams villa-, fritidshus- och bilförsäkring har varit märkta med Bra Miljöval i över 11 år. Genom att Folksam nu har klarat miljömärkningens nya, skärpta krav på redan märkta försäkringar men även hemförsäkringar har försäkringsbolaget tagit ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete. Folksam har bland annat höjt nivån för hållbara investeringar av försäkringspremierna och ställer även höga krav på de leverantörer som reparerar kundernas skador, från byggmaterial till sortering av avfallet. Bolaget jobbar även aktivt och strategiskt med skadeförebyggande information till sina kunder för att undvika och minska antalet skador.  

— Jag är både glad och stolt över att Folksams hemförsäkring nu får märkningen Bra Miljöval. Vi har under lång tid erbjudit en trygg hemförsäkring och att den nu dessutom lever upp till en av världens tuffaste miljömärkningar känns väldigt bra och ligger helt i linje med det hållbarhetsarbete som präglar hela Folksam, säger Sofie Dannaeus, sektionschef Boende. 

Det finns över 195 skadeförsäkringsbolag i Sverige. En stor andel av de här försäkringsbolagen har försäkringstyper som är möjliga att märka med Bra Miljöval.   

— Vi hoppas att fler försäkringsbolag nu miljömärker sina försäkringar för att ge fler försäkringstagare möjlighet att välja en försäkring med högt ställda miljökrav, avslutar Eva.  

Bra Miljöval Försäkringar miljökrav 

Miljömärkningens krav i korthet:  

Hemförsäkringar är ett nytt försäkringsområde 
Nu finns även miljökrav för miljömärkta hemförsäkringar. Det inkluderar lösöre samt ger möjlighet för de som bor i lägenhets att teckna miljömärkt hemförsäkring. 

Hållbara investeringar 
Licenstagaren ska förespråka kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i kapitalförvaltningen med konkreta mål för årlig minskning i enlighet med 1,5 gradersmålet. Licenstagaren ska investera i företag som bidrar till hållbara alternativ till fossila bränslen, skydd och återställande av biologisk mångfald samt till de globala målen för hållbar utveckling. 

Reparation och återbruk 
Skadad egendom böri första hand repareras och återbrukas. 

Utbildade fondförvaltare 
De fondförvaltare som arbetar med förvaltningen av försäkringspremien ska vara utbildade i hållbarhet. 

Hållbarhetsredovisning obligatoriskt 
För att bli licenstagare måste företaget redovisa hur företaget arbetar med hållbarhet, analyserar och hanterar klimatrelaterade risker. Även portföljens koldioxidavtryck ska redovisas. 

Skadeförebyggande 
Det ska finnas ett strategiskt arbete med skadeförebyggande åtgärder där produkter eller tjänster erbjuds för att undvika och minska skador. 

Ersättningsboende 
Vid skada på hus eller lägenhet ska miljömärkt ersättningsboende erbjudas så långt det är möjligt och miljömässigt motiverat. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 200 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Följ Bra Miljöval

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bra Miljöval

Nya miljökrav för att minska miljöpåverkan från godstransporter i tätorter13.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Hemkörning och utkörning till utlämningsställen av mat och varor har ökat markant de senaste åren enligt Transportanalys, vilket har resulterat i att fler lätta lastbilar rör sig i tätbebyggda områden. I tätorter utförs även transporter för distribution, bud, hantering av återvinning och restavfall. Den 13 september kommer miljömärkningen Bra Miljöval med nya miljökrav på lätta och tunga godstransporter för att minska miljöpåverkan från de som främst utförs inom tätorter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum