Skogsstyrelsen

Nu finns nya verktyg för bättre jämställdhet i skogen

Dela

Det finns mer att göra kring frågor om likabehandling, diskriminering och jämställdhet inom skogsnäringen. Det visar inte minst uppmärksamheten kring #metoo och #slutavverkat. Efter en framgångsrik satsning inom Skogsstyrelsen finns nu nya verktyg framtagna för alla arbetsgivare som vill förbättra sitt arbete med jämställdhet och mångfald.

– Utvärderingen visar att vi fått resultat och därför är vi glada att även kunna sprida de kraftfulla verktyg och arbetsmodeller som tagit fram till fler aktörer inom skogsnäringen. Men egentligen går det att använda för alla arbetsgivare som vill förbättra sig på det här området, säger Monica Pettersson på Skogsstyrelsen som varit projektledare.

Satsningen internt inom Skogsstyrelsen har gått under namnet Jämfald i skogen. Jämfald är en sammanskrivning av orden jämställdhet och mångfald och har drivits som ett pilotprojekt inom flera distrikt. I arbetet har deltagarna granskat arbetssätt och strukturer för ökad inkludering och minskad diskriminering på arbetsmarknaden. Syftet har varit att ge Skogsstyrelsens personal bättre förutsättningar och verktyg för att bidra till likabehandling, ökad tillgänglighet och jämställdhet.

Konkret har satsningen inneburit att medarbetaren själv fått diskutera och reflektera samt ha övningar med rollspel, kunskapsquiz och fria diskussioner.

Satsningen har gett resultat och påverkat medarbetarnas attityder, visar utvärderingen som gjorts av en extern konsult. ”Ett banbrytande projekt som lyckats nå sina mål att skapa förändring hos medarbetarna” enligt utvärderingen. 85 procent upplever en förändring hos kollegorna i och med deltagandet på övningarna, visar en enkät i utvärderingen. Enligt sammanfattningen från utvärderaren är Jämfald en förebild och att många, både offentliga och privata aktörer kan ha nytta av Skogsstyrelsens initiativ.

Verktygen som tagits fram ska spridas vidare inom Skogsstyrelsen men finns nu också fritt tillgängliga för alla aktörer inom skogsnäringen men även på arbetsmarknaden i stort.

– Det känns självklart att dela med oss av våra erfarenheter och konkreta metoder för att fler ska kunna ta kliv framåt i de här frågorna men också som en del i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Monica Pettersson.

Projektet pågick mellan september 2016 till och med juni 2018 och medfinansierades av Europeiska socialfonden.

Mer information:

Monica Pettersson, projektledare Jämfald i skogen, Skogsstyrelsen, 019-44 64 03, 070-333 21 46, monica.pettersson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt5.4.2019 10:48:05 CESTPressmeddelande

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum