Skogsstyrelsen

Nu finns nya verktyg för bättre jämställdhet i skogen

Dela

Det finns mer att göra kring frågor om likabehandling, diskriminering och jämställdhet inom skogsnäringen. Det visar inte minst uppmärksamheten kring #metoo och #slutavverkat. Efter en framgångsrik satsning inom Skogsstyrelsen finns nu nya verktyg framtagna för alla arbetsgivare som vill förbättra sitt arbete med jämställdhet och mångfald.

– Utvärderingen visar att vi fått resultat och därför är vi glada att även kunna sprida de kraftfulla verktyg och arbetsmodeller som tagit fram till fler aktörer inom skogsnäringen. Men egentligen går det att använda för alla arbetsgivare som vill förbättra sig på det här området, säger Monica Pettersson på Skogsstyrelsen som varit projektledare.

Satsningen internt inom Skogsstyrelsen har gått under namnet Jämfald i skogen. Jämfald är en sammanskrivning av orden jämställdhet och mångfald och har drivits som ett pilotprojekt inom flera distrikt. I arbetet har deltagarna granskat arbetssätt och strukturer för ökad inkludering och minskad diskriminering på arbetsmarknaden. Syftet har varit att ge Skogsstyrelsens personal bättre förutsättningar och verktyg för att bidra till likabehandling, ökad tillgänglighet och jämställdhet.

Konkret har satsningen inneburit att medarbetaren själv fått diskutera och reflektera samt ha övningar med rollspel, kunskapsquiz och fria diskussioner.

Satsningen har gett resultat och påverkat medarbetarnas attityder, visar utvärderingen som gjorts av en extern konsult. ”Ett banbrytande projekt som lyckats nå sina mål att skapa förändring hos medarbetarna” enligt utvärderingen. 85 procent upplever en förändring hos kollegorna i och med deltagandet på övningarna, visar en enkät i utvärderingen. Enligt sammanfattningen från utvärderaren är Jämfald en förebild och att många, både offentliga och privata aktörer kan ha nytta av Skogsstyrelsens initiativ.

Verktygen som tagits fram ska spridas vidare inom Skogsstyrelsen men finns nu också fritt tillgängliga för alla aktörer inom skogsnäringen men även på arbetsmarknaden i stort.

– Det känns självklart att dela med oss av våra erfarenheter och konkreta metoder för att fler ska kunna ta kliv framåt i de här frågorna men också som en del i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Monica Pettersson.

Projektet pågick mellan september 2016 till och med juni 2018 och medfinansierades av Europeiska socialfonden.

Mer information:

Monica Pettersson, projektledare Jämfald i skogen, Skogsstyrelsen, 019-44 64 03, 070-333 21 46, monica.pettersson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum