Stångåstaden

Nu satsar vi i Berga

Dela

I dag har vi gått ut med nyheten att vi tillsammans med ICA Fastigheter, HSB Östergötland och Heimstaden inleder ett samarbete för en långsiktig utveckling av Berga centrum i Linköping. Vi är alla etablerade aktörer i området redan idag och i korta drag går samarbetet ut på att vi krokar arm och arbetar tillsammans för att utveckla Berga centrum till ett levande och attraktivt stadsdelscentrum med en mix av handel, bostäder och annan samhällsservice. Det är vår övertygelse att vi gör detta bäst tillsammans och att vi med vår gemensamma kunskap kan åstadkomma en större förändring tillsammans än var och en för sig.

Uppladdning inför pressträff med härliga kollegor från ICA Fastigheter, Heimstaden och HSB
Uppladdning inför pressträff med härliga kollegor från ICA Fastigheter, Heimstaden och HSB

Vi som bor i Linköping vet att det varit en del oroligheter i och omkring Berga centrum den senaste tiden. Vi ser också i våra kundundersökningar och trygghetsvandringar att det finns en del att göra för att boende ska känna sig trygga i området. Just därför är det här samarbetet så viktigt. Ett stadsdelscentrum sätter ofta stort avtryck för hur hela stadsdelen upplevs.

Det faktum att vi som deltar i det här samarbetet är väletablerade aktörer i området med en långsiktighet i vår verksamhet borgar för att det här samarbetet kommer gynna både boende i Berga, besökare i området och i slutändan även Linköping som stad. Vi som fastighetsägare kan naturligtvis inte göra allt, men vi kan göra mycket. Tiden då en fastighetsägare enbart jobbade med fastigheter är förbi. Att underhålla våra fastigheter och säkerställa att vi erbjuder bra bostäder är givetvis fortsatt vår kärnverksamhet, men minst lika viktigt är att vi arbetar med trygghetsskapande åtgärder, lyssnar på våra hyresgäster, är närvarande och skapar levande och attraktiva områden. Kort sagt, att vi skapar goda boendemiljöer där människor trivs och känner sig trygga.

Det är för tidigt att gå in på detaljer kring vad samarbetet kommer innebära men vi ser stor potential i området. Alltifrån att vidareutveckla Berga centrum och ge rum för fler kommersiella inslag och service och skapa utemiljöer och platser där människor vill mötas till att skapa ytterligare 250-300 nya bostäder i området.

Nu följer fortsatta diskussioner mellan oss fastighetsägare och kommunen för att hitta vägar framåt för att fortsätta utveckla Berga centrum.

Vill du ta del av hela pressträffen kan du göra det här: 

https://www.stangastaden.se/omoss/nyheter/l%C3%A5ngsiktigt-samarbete-f%C3%B6r-att-utveckla-stadsdelen-berga-i-link%C3%B6ping 

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Uppladdning inför pressträff med härliga kollegor från ICA Fastigheter, Heimstaden och HSB
Uppladdning inför pressträff med härliga kollegor från ICA Fastigheter, Heimstaden och HSB
Ladda ned bild

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 600 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde som förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. 

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Byggagendan med 17 förslag för ökat byggande7.7.2021 09:58:48 CEST | Blogginlägg

Bostadsbristen är fortfarande ett stort problem. Det är inte bara ett storstadsfenomen utan finns i väldigt många av landets kommuner. Bostäder är en grundförutsättning för att städer ska kunna växa, attrahera nya invånare, klara kompetensförsörjningen och skapa tillväxt. Vi står inför en mängd utmaningar i branschen. Vi behöver bygga mer för att klara bostadsförsörjningen och samtidigt hantera kostnadsutvecklingen, snabba upp processerna kring byggande och bidra till klimatomställningen.

Fler kan ladda elbilen med nya laddkluster14.6.2021 12:29:00 CEST | Pressmeddelande

En ökad efterfrågan på parkeringsplatser med laddmöjlighet tillsammans med en önskan om att gynna ett hållbart resande, har gjort att Stångåstaden tillsammans med Tekniska verken har skapat två så kallade laddkluster i Linköping. Att bygga laddkluster, med flera laddplatser samlade på ett och samma ställe, är en del i en ny strategi för att kunna erbjuda framför allt Stångåstadens hyresgäster utökade möjligheter att ladda sina elbilar. Visar sig satsningen framgångsrik kan Linköping få fler laddkluster framöver.

Digital verksamhetsberättelse berättar om Stångåstadens satsningar för ett mer hållbart Linköping17.5.2021 14:52:02 CEST | Nyheter

Stångåstadens uppdrag är att utveckla Linköping och göra staden ännu bättre att bo och leva i. Det görs till exempel genom att med omtanke fortsätta bygga bort bostadsbristen och säkerställa bra, sunda och trygga hem till en femtedel av Linköpings invånare. I Stångåstadens digitala verksamhetsberättelse, som innehåller både års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om bolagets bidrag till ett mer hållbart Linköping.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum