Skogsstyrelsen

Nu svärmar granbarkborren – rekordfångster på flera håll

Dela

Den av skogsägare så fruktade granbarkborren har nu börjat svärma, visar fångsterna i dom fällor som Skogsstyrelsen satt ut. Mest bekymmer är det i mellersta Norrland där rekordnivåer noterats i flera fall.

Rekordfångster av granbarkborrar noteras från flera håll i år. Foto: Skogsstyrelsen
Rekordfångster av granbarkborrar noteras från flera håll i år. Foto: Skogsstyrelsen

Fångsterna i fällorna visar att svärmningen har börjat i södra Sverige och längs med Norrlandskusten.

Det som oroar mest är mängden barkborrar i mellersta Norrland. Är det mer än 10 000 barkborrar i en fälla per säsong bedöms risken som stor för angrepp på granskog. I till exempel fällorna som finns i Norra Furuberg, en mil väster om Hassela, togs drygt 11 000 barkborrar per fälla bara under förra veckan. Aldrig tidigare har så många fångats längs med norrlandskusten.

- Det tyder på att stammen är hög och att det är stor fara för angrepp på stående skog, säger Nils Frank, skogskonsulent i Hudiksvall.

Skogsägare och skogsbruket bör hålla koll på om skogen blir angripen, se om det finns kraftig kådning med små ingångshål på stammar där granbarkborren kan ha tagit sig in. Nedanför trädet kan det också finnas ett mörkt gnagmjöl, som ett grovkornigt kaffepulver. Detta är spår efter skadeinsekten. Skogsägaren måste också ta reda på färska vindfällen och avverka angripen skog så snart som möjligt för att minska riskerna att granbarkborren breder ut sig.

Svärmningen i Sverige satte igång på allvar när senaste värmevågen kom. Västernorrlands län förutom Örnsköldsvik, större delen av norra Gävleborg samt sex berörda kommuner i Jämtland, är fortfarande klassat som bekämpningsområde. Populationen i Götaland bedöms vara i skapligt i balans, men det gäller för skogsägare att vara observanta även där.

- Nu när vindfällena från stormarna 2013 inte är färska längre ökar dessutom risken att barkborrarna går på levande träd, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Mer information:

Nils Frank, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Gävleborgs distrikt, 0650-37785

Niklas Åberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Västernorrlands distrikt, 060-553169

Peter Newman, Skogskonsulent, Norra Jämtlands distrikt, 0647-665572

Gunnar Isacsson, ekolog, expert insekter och skogsskador, Skogsstyrelsen, 0451-38 31 04

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Bilder

Rekordfångster av granbarkborrar noteras från flera håll i år. Foto: Skogsstyrelsen
Rekordfångster av granbarkborrar noteras från flera håll i år. Foto: Skogsstyrelsen
Ladda ned bild
Fällor för granbarkborrar i Norra Furuberg. Foto: Skogsstyrelsen
Fällor för granbarkborrar i Norra Furuberg. Foto: Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum