Teskedsorden

Ny barnbok ska stärka morgondagens demokrati

Dela

Trots att demokratiska värden berör barn i alla åldrar finns det bristfällig information om hur förskolepersonal ska arbeta för mångfald på förskolan. Det vill stiftelsen Teskedsorden ändra på genom det nya bokprojektet Barnens Planet, som är ett samarbete med Rädda Barnen, Gothia Fortbildning och Svenska OMEP.

– Det är anmärkningsvärt att det på grundskole- och gymnasienivå finns betydligt mer forskning och litteratur om hur vi kan och ska arbeta för barnens rätt till icke-diskriminering, än det gör på förskolan. Självklart är dessa frågor relevanta för alla åldrar och vi såg därför en kunskapslucka som behövde fyllas här, säger Marie Spörndly, projektledare på Teskedsorden.

Barnens Planet har sin utgångspunkt i barnkonventionen och riktar sig till barn i åldrarna 3–5 år, samt förskolans personal. Berättelsen består av en bok och musik som förmedlar hur barn upptäcker sina likheter och olikheter genom sånger, drömmar och hisnande fantasier. Till materialet följer en kostnadsfri lärarhandledning, och förhoppningen är att synliggöra mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt.

– Ett vanligt missförstånd är att man på förskolenivå inte har problem med exempelvis rasism, eftersom barnen är så små. Men precis som vuxna påverkas barn av de normer som omger dem i samhället och det kan ta sig uttryck tidigt i barnens liv, säger Marie Spörndly, projektledare på Teskedsorden.

På lång sikt ser Teskedsorden att Barnens Planet kan bidra till ökad empati och respekt hos förskolebarn, vilket understödjer ett mer demokratiskt, inkluderande samhälle. Materialet utbildar också barnen om deras rättigheter och att se styrkan i varandras olikheter.

Kontakter

För mer information, kontakta Marie Spörndly: marie.sporndly@teskedsorden.se, 076–800 50 35.

Bilder

Om

Teskedsorden
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm

070 750 79 02http://www.teskedsorden.se

Teskedsorden är en svensk stiftelse som arbetar med mångfaldsfrågor genom kulturprojekt riktade till barn och ungdomar i skolan. Stiftelsen ändamål är att bidra till en öppen dialog och riva murar som förhindrar människor att ta del av samhället på grund av etnicitet, social ställning, kön, ålder, religion eller politisk inriktning. Teskedsorden är icke-vinstdrivande och finansieras genom stöd från företag, stiftelser och privatpersoner. Besök www.teskedsorden.se för mer information.

Följ Teskedsorden

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Teskedsorden

Sveriges främsta konstnärer lyfter penseln för mångfald25.2.2019 06:42:00 CETPressmeddelande

Snart kan konstverk från bland andra Ernst Billgren, Karin Mamma Andersson och Lars Lerin bli dina. På köpet bidrar du till arbetet för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras, oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Den 18 mars anordnar den ideella organisationen Teskedsorden en exklusiv konstauktion i samarbete med konstgalleriet CFHILL och Bar Brillo. Pengarna som samlas in går direkt till Teskedsordens arbete för mångfald och alla människors lika värde.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum