VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Ny forskning ska öka säkerheten för oskyddade trafikanter

Dela

Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter är i fokus i två nya forskningsprojekt hos VTI som finansieras av Länsförsäkringars forskningsfond. I det ena ska forskare undersöka hur barn som cyklar och går till skolan kan få en så säker trafikmiljö som möjligt. Det andra projektet handlar om bakomliggande orsaker till cykelolyckor och hur de kan reduceras.

Foto: Katja Kircher
Foto: Katja Kircher

Att gå eller cykla är bra för både hälsan och miljön. Att som barn få in rutiner för fysisk aktivitet i vardagen kan även skapa förutsättningar för mer hälsofrämjande levnadsvanor i vuxen ålder. Ett hinder för att låta barn gå eller ta cykeln till exempelvis skolan kan vara att trafikmiljön inte upplevs som säker. I ett nytt forskningsprojekt ska forskare från VTI undersöka vilka krav dagens trafikmiljö ställer på barn i olika åldrar då de går eller cyklar till skolan. Resultaten kommer att utgöra en bas för ett digitalt verktyg som ska kunna användas för att identifiera lämpliga skolvägar för barnen och framförallt för att kunna utforma trafikmiljön på ett sätt som är säkert för barn att röra sig i. Resultat ska kunna användas av olika aktörer som kommuner, skolor och inom forskningen.

Identifiera uppmärksamhetskrav längs skolvägen

Forskarna kommer att följa ett antal barn när de går eller cyklar till skolan.

– Vi kommer mäta deras blickbeteende, be dem att berätta om sin skolväg medan de tar sig fram och filma deras färd. Enligt en uppmärksamhetsmodell kallad MiRA, identifierar vi kraven som ställs längs med varje barns skolväg. Det kan till exempel handla om stopplikt, rödljus, skymda överfarter eller obevakade övergångsställen, säger Katja Kircher, forskningsledare på VTI.

– Utifrån barnens beteende i förhållande till kraven som barnen möter längs med sin väg till skolan bedömer vi sedan hur rimliga kraven är.

Länsförsäkringars forskningsfond finansierar även ett nytt projekt där forskare från VTI i nära samarbete med cykelhjälmsföretaget Hövding, ska studera bakomliggande orsaker till cykelolyckor. Statistik visar att olyckor med cykel är ett stort problem, i synnerhet de allvarliga olyckorna som resulterar i bestående konsekvenser. Cykelhjälmen från Hövding aktiveras om den utsätts för accelerationer som får "airbagen" att lösa ut. Forskarna kommer i projektet att ta kontakt med personer som har fått sin Hövding aktiverad för att ta reda på varför en aktivering skett.

– Idag saknas tillräcklig kännedom om bakomliggande orsaker till cykelolyckor. Vi kan med denna enkla metod samla in data över en relativt lång tid. Det ger oss förutsättningar för en unik datainsamling, säger Jan Andersson, professor vid VTI.

Reducering av antalet cykelolyckor

Projektets fokus är att försöka förstå en rad sociala och kulturella aspekter som leder fram till att en olycka inträffar. Utifrån denna kunskap avser forskarna komma med potentiella förslag på hur cykelolyckor ska reduceras. Resultatet kommer till exempel att kunna nyttas för att utveckla framtidens digitala stödsystem för cyklister, där exempelvis bilisten får kännedom om var cyklisten är utan att se cyklisten.

-Länsförsäkringars Forskningsfond har som uppgift att stödja forskning som bidrar till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället. Trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter har länge varit ett prioriterat område och vi hoppas projekteten ska ge oss ny kunskap som kan bidra till att minska skadorna, säger Mari Sparr forskningsledare teknik hos Länsförsäkringar.

-Oskyddade trafikanter är en grupp som vi behöver värna då den utgör ungefär 70 procent av det totala antalet allvarligt skadade i trafiken. Tyvärr är trenden inte heller avtagande.

Mer information

Katja Kircher, 013–20 41 18, katja.kircher@vti.se

Jan Andersson, 013–20 42 64, jan.andersson@vti.se

Mari Sparr, 072-142 83 94Mari.Sparr@lansforsakringar.se

Bilder

Foto: Katja Kircher
Foto: Katja Kircher
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum