Naturskyddsföreningen

Ny granskning: Otillräckliga miljölöften inför valet oroar

Dela

Trots svåra klimat- och naturkriser uppvisar stora partier som Socialdemokraterna och Moderaterna en svag och otillräcklig miljöpolitik inför valet. Det framgår av Naturskyddsföreningens granskning av partiernas miljöpolitik inför kommande mandatperiod. Resultatet innebär att det saknas en bred enighet kring avgörande klimat- och miljöpolitiken. I föreningens rankning av partiernas miljölöften får MP en förstaplacering, V en andraplacering och på tredje plats kommer L. På fjärde plats kommer C, medan S, M och KD får en delad femteplats. SD hamnar långt efter i botten.

– Det är mycket oroande att många partier, och i synnerhet stora partier som Socialdemokraterna och Moderaterna, uppvisar så svaga ambitioner inom klimat– och miljöpolitiken inför valet.  Det är djupt allvarligt i en tid då det är bråttom att införa kraftfulla politiska reformer för att komma till rätta med den allvarliga klimat- och naturkris som vi befinner oss i, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Enligt Naturskyddsföreningens granskning av miljöpolitiken inför valet saknas det en bred enighet om många viktiga förslag för att stoppa naturkrisen, hejda klimatförändringarna och ställa om samhället. Hälften av partierna har mycket låga ambitioner vad gäller klimat- och miljöpolitiken. Granskningen ger också en bild av att flera partier har sänkt sina miljöambitioner sedan förra valet, trots den pågående klimat- och naturkrisen.

–  Resultatet pekar på att det inte kommer att bli någon kraftfull miljöpolitik efter valet. Om inte flera partier höjer sina ambitionsnivåer kommer det att saknas riksdagsmajoritet för många viktiga klimat- och miljöfrågor under kommande mandatperiod, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har bett samtliga riksdagspartier att ta ställning till 22 olika miljöförslag inför valet 2022. Förslagen handlar om klimatpolitik, kemikalier, åtgärder för att främja och värna biologisk mångfald och omställningen till ett hållbart samhälle. Partierna har även fått ange sina mest prioriterade förslag inom klimat- och miljöpolitikeninför kommande mandatperiod.

De största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, ställer sig endast bakom fem av de 22 förslagen. Och det tredje största partiet, Sverigedemokraterna, ställer sig endast bakom ett förslag. De svaga ambitionerna avspeglas också i partiernas egna förslag på miljöpolitik inför nästa mandatperiod.

Miljöpartiet är det enda partiet som står bakom alla 22 förslag, medan Vänsterpartiet och Liberalerna står bakom 20 respektive 18 förslag. Centerpartiet svarar ja till 13 förslag och hamnar i mitten. Kristdemokraterna svarar ja på endast fem förslag och Sverigedemokraterna hamnar i botten av rankningen med ja till endast ett förslag. De partier som ställer sig bakom många av Naturskyddsföreningens förslag även visar en hög ambitionsnivå i sina egna prioriterade frågor. Och tvärtom, de som svarar ja till få av våra förslag uppvisar även en svagare ambitionsnivå i de egna prioriterade frågorna.

Här hittar du rapporten ”Sänkta ambitioner i miljöpolitiken”.

VALKOMPASS

Naturskyddsföreningen lanserar idag också en valkompass, så att väljarna ska kunna se vilka partier tycker som de. Här hittar du Naturskyddsföreningens valkompass.  

RESULTAT AV NATURSKYDDSFÖRENINGENS ENKÄT

  • Miljöpartiet är i år det enda partiet som säger ja till samtliga av Naturskyddsföreningens 22 förslag. Partiet är också ensamma om att ställa sig bakom ett fossilförbud från och med år 2030.
  • Vänsterpartiet ställer sig bakom 20 av 22 förslag. Partiet ställer sig inte bakom ett fossilförbud år 2030, utan vill i stället fasa ut fossila bränslen till år 2035. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de enda partierna som utöver att värna enprocentsmålet för bistånd också vill se särskilda mål för klimatfinansiering för att låginkomstländer ska kunna genomföra nödvändiga klimatåtgärder.
  • Liberalerna uppvisar, likt tidigare år, höga miljöambitioner. Partiet svarar ja till 18 av Naturskyddsföreningens förslag och vet ej till fyra förslag. Det finns flera förslag som Liberalerna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ensamma om att ställa sig bakom. Till exempel förslaget om att statliga skogsägare ska vara föregångare för hållbart skogsbruk och om en ny skatt på bekämpning.
  • Centerpartiet ställer sig bakom 13 av de 22 förslagen. De flesta av partiets nej rör förslag kopplade till biologisk mångfald, här är Centerpartiet en bromskloss. De säger till exempel nej till att skydda 30 procent natur till 2030, att anta en ny havsmiljölag och att låta statens skogar vara föregångare för ett hållbart skogsbruk.
  • Moderaterna ställer sig endast bakom fem förslag av de 22 förslagen i årets enkät. Partiet säger nej till nästan alla förslag som rör klimat och biologisk mångfald. Partiet är tillsammans med Socialdemokraterna ensamma om att inte ställa sig bakom förslaget om att flytta ut trålgränsen.
  • Sverigedemokraterna svarar ja till endast ett förslag och behåller därmed sin bottenplacering i rankningen från 2018. Sverigedemokraterna är det riksdagsparti som uppvisar lägst miljöambitioner. Det enda förslag de ställer sig bakom är att flytta ut trålgränsen, och sticker också ut genom att som enda parti vara emot att avsätta statliga medel för att rena dricksvatten från det hormonstörande ämnet PFAS.

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen på plats vid FN:s havskonferens23.6.2022 13:34:18 CEST | Pressmeddelande

Inför FN:s havskonferens i Lissabon 27 juni – 1 juli, som Naturskyddsföreningen närvarar på, kräver föreningen att mer görs för att uppnå de globala havsmiljömålen, inte minst målet om ett hållbart fiske. Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen. Det kräver Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till regeringen, som undertecknats av över 15 000 privatpersoner.

Naturskyddsföreningen besviken på Miljöprövningsutredningen15.6.2022 14:21:57 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att miljöprövningen i Sverige inte behöver förenklas för att gynna den gröna omställningen. Men det stora problemet med evighetstillstånd för miljöfarlig verksamhet är inte löst. Naturskyddsföreningen är mycket besviken på Miljöprövningsutredningens förslag att gamla tillstånd ska omprövas först efter 40 år och att nya tillstånd som huvudregel inte ska tidsbegränsas. Och förslaget om ”Lex Cementa”, eller giltighetsförlängning som utredningen kallar det, är enligt föreningen ett starkt hot mot miljön.

Pressinbjudan: Vilka förutsättningar finns för miljöjournalistiken i norra Sverige och resten av Barentsregionen?15.6.2022 10:44:40 CEST | Pressinbjudan

Barentsregionen sträcker sig över norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Här finns goda förutsättningar för storföretag att investera i naturtillgångar som skog, malm och olja. Men vilka förutsättningar finns det för miljöjournalistiken att granska dessa storföretag, miljörisker och korruption i en tid när hot, hat och påtryckningar mot miljöjournalister ökar? Det diskuteras den 16 juni under ett seminarium som arrangeras av Naturskyddsföreningen och Sveriges Natur, i samband med att Reportrar utan gränser släpper en ny rapport. Välkomna!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum