Statens veterinärmedicinska anstalt

Ny kaningulsot smittar fler arter och åldrar

Dela

Utbredningen av en ny typ av kaningulsotsvirus (RHDV2) är stor i Sverige. Det nya viruset smittar dessutom harar och sjukdomen ser likadan ut hos unga och vuxna kaniner. Det visar Aleksija Neimanis i en avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Aleksija Neimanis disputerar på ämnet kaningulsot. Foto: Therese Selén/SVA
Aleksija Neimanis disputerar på ämnet kaningulsot. Foto: Therese Selén/SVA

Kaningulsot (rabbit haemorrhagic disease, RHD) är en mycket smittsam och allvarlig sjukdom hos vilda och tama kaniner. Sjukdomen upptäcktes på 1980-talet och har spridits runt om i världen. Den ger allvarliga leverskador och leder mycket ofta till att djuren dör. Kaningulsot är en virussjukdom som orsakas av ett lagovirus: RHDV. Under 2010 upptäcktes ett nytt virus hos kaniner, RHDV2, i Frankrike. Den nya virustypen påminner om RHDV, men dödar även unga kaniner och harar, som tidigare inte hade drabbats.

Viruset förändrades troligen

Aleksija Neimanis har i sin avhandling undersökt introduktionen och spridningen av det nya kaningulsotsviruset, RHDV2, i Sverige, samt hur själva sjukdomen ter sig. Projektet möjliggjordes bland annat genom att allmänheten skickade in rapporter och prover av misstänkta smittfall. 

– Vi har sett att utbredningen är väldigt stor i Sverige. Det nya viruset sprider sig lätt och kan smitta ett större antal arter och fler åldersgrupper än klassiska lagovirus, säger hon.

De första kända fallen av det nya viruset i Sverige upptäcktes 2013, men sjukdomsläget ändrades plötsligt våren 2016. Då rapporterades ett stort antal utbrott i den södra hälften av Sverige både hos vilda och tama kaniner.

– Orsaken till ökningen 2016 är fortfarande okänd, men det vi har sett är att viruset hade förändrats, alternativt så kom en ny stam av det nya viruset till Sverige, eller så skedde både och, säger Aleksija.

Drabbar även harar och unga kaniner

I sin avhandling har Aleksija Neimanis konstaterat att viruset orsakar samma sjukliga förändringar hos båda unga och vuxna kaniner. Unga kaniner blev inte sjuka av det gamla viruset – även om de smittades. Men det nya viruset slår lika hårt mot unga som vuxna kaniner.

Avhandlingen visar också att det nya viruset även drabbar två sorters harar: fälthare och skogshare. De harar som smittas utvecklar en sjukdom som liknar fältharesjuka (som orsakas av ett närbesläktat virus till RHD) och hararna verkar nu smittas av kaniner.

– Vi borde vara rädda om våra harar i Sverige. I södra Sverige minskar populationerna av skogshare och nu finns dessutom potentiellt nya hot i form av detta nya virus. Vi vet att fyra sorters harar kan drabbas, men vi utesluter inte heller en risk att alla harar kan smittas av det nya viruset, säger Aleksija.

Mer forskning behövs för att minimera sjukdomen

Aleksija menar att det är viktigt med fortsatt övervakning av olika typer av kaningulsotsvirus i Sverige. Informationen kan bidra till att förebygga eller minimera sjukdomen i exempelvis isolerade populationer av harar, samt för att säkerställa att effektiva vacciner finns tillgängliga för tamkaniner.

– I framtida forskning skulle man kunna titta på bakomliggande orsaken till virusets förmåga att smitta nya arter och åldersgrupper. Det kan hjälpa oss att förstå hur virus smittar nya värdar, säger Aleksija.

Mer information

Doktorand Aleksija Neimanis, SVA och SLU, tel: 018-67 46 55 e-post: aleksija.neimane@sva.se

Aleksija Neimanis disputerar fredag den 21 september kl. 9:15 i sal ”Audhumbla” på markplanet i VHC på SLU i Ultuna, Uppsala.

Avhandlingens titel är ”Lagovirus europaeus GI.2/RHDV2 (rabbit haemorrhagic disease virus 2). Expanding the paradigm of a pathogenic lagovirus”.

Handledare har varit docent Dolores Gavier-Widén, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, SVA.

Länk till avhandlingen

Om kaningulsot

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Aleksija Neimanis disputerar på ämnet kaningulsot. Foto: Therese Selén/SVA
Aleksija Neimanis disputerar på ämnet kaningulsot. Foto: Therese Selén/SVA
Ladda ned bild

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00http://www.sva.se

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

Gates Foundation bjöd in SVA-forskare27.11.2018 08:13Pressmeddelande

Karin Troell, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har bjudits in som en av 40-talet ledande forskare till ett internationellt, vetenskapligt möte om kryptosporidier. Mötet stöds av Bill & Melinda Gates Foundation, och hålls 29 november – 1 december på Tufts universitet i Massachusetts, USA. Kryptosporidier är en parasit som orsakar tarmsjukdom. Smittan sprids framförallt via förorenat vatten eller livsmedel. Parasiten rankas som nummer två, efter rotavirus, som orsak till diarré hos spädbarn i utvecklingsländer och har kopplats till ökad dödlighet.

Jens Mattsson fortsätter som gd på SVA31.8.2018 10:53Pressmeddelande

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en myndighet med en lång historia som verkar lite i bakgrunden av systermyndigheterna Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Men som smittskyddsövervakande och riskvärderande aktör på djurområdet, och med Sveriges största veterinärmedicinska labb, spelar SVA en mycket viktig roll. Inte minst för att myndighetens egen devis ”Friska djur – trygga människor” ska vara så sann som möjligt. – Vi är en lyhörd och ödmjuk expertmyndighet, med gott renommé både nationellt och internationellt, säger Jens Mattsson, som nu inlett sin andra period som generaldirektör vid SVA.

Fästingfynd av ovanligt slag i Sverige27.8.2018 08:00Pressmeddelande

I sommar har tre stycken fästingar av arten Hyalomma för första gången påträffats i utvecklat, vuxet stadium i Sverige – utan att värddjuret haft utlandskontakt. I samtliga fall har fästingen påträffats på häst. Fyndplatserna är spridda: Nyköping i Södermanland, Koppom i Värmland och Landskrona i Skåne. Ett av fynden har konstaterats vara en underart kallad Hyalomma marginatum, flyttfågelsfästing. Den är känd från andra länder för att kunna bära på skadliga smittämnen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum