Trafikverket

Ny måldirektör i Trafikverket

Dela

Sven Hunhammar, idag verksam på Naturskyddsföreningen, blir ny måldirektör i Trafikverket.

- Sven Hunhammars omfattande erfarenhet och kompetens i frågor som rör klimat, miljö och transporter kommer att vara mycket värdefull i arbetet med att uppnå de transportpolitiska målen, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Sven Hunhammar är för närvarande avdelningschef för klimat, energi och transporter på Naturskyddsföreningen. Han är civilingenjör i teknisk fysik, har doktorerat i naturresurshållning och har en bred erfarenhet av arbete med klimat-, miljö- och transportfrågor.

Trafikverket har tre måldirektörer som tillsammans har ett övergripande ansvar för Trafikverkets arbete med de transportpolitiska målen. Målen pekar ut de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken och är en utgångspunkt för Trafikverkets verksamhet.

Måldirektörerna i Trafikverket ansvarar för tillämpning av de transportpolitiska målen. De företräder Trafikverket både nationellt och internationellt och är rådgivande till generaldirektören. De har därmed en nyckelroll i Trafikverkets strategiska arbete.

- Det här är en spännande och stimulerande utmaning. Jag hoppas kunna bidra till Trafikverkets arbete, framför allt när det gäller hållbarhets- och miljöaspekter på transportsystemet, säger Sven Hunhammar.

Sven Hunhammar tillträder befattningen som måldirektör i Trafikverket den 1 juni.

Kontakt:

Sven Hunhammar, 070-207 20 60

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

 

Fakta. De transportpolitiska målen.

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns funktionsmål och hänsynsmål.

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemet ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska också vara jämställt genom att likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa som är viktiga aspekter av ett hållbart transportsystem. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa.

Kontakter

Kontaktperson:

Sven Hunhammar, 070-207 20 60

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum