KK-stiftelsen

Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser

Dela

Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover. Det ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. KK-stiftelsen beviljar nära sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska ske i samverkan med näringsliv – och där man bland annat ska använda sig av artificiell intelligens.

Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi, leder det nya projektet tillsammans med Matej Orešič, professor i medicinsk vetenskap. Foto: Jesper Mattson, Örebro universitet.
Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi, leder det nya projektet tillsammans med Matej Orešič, professor i medicinsk vetenskap. Foto: Jesper Mattson, Örebro universitet.

Vägen från ett nytaget provrör med blod eller saliv till ett färdigt testresultat är lång. Inte minst under pandemin har det också blivit tydligt hur svårt det är att hantera ett stort antal prover. Genom att använda maskiner och automatisera stora delar av testprocessen ska nu fler prover kunna analyseras på kortare tid – till nytta för både sjukvård och forskning.

–Vi ser mycket god potential i det här forskningsprojektet där den vetenskapliga kärnfrågan handlar om att utveckla dataanalys och provtagningsuppgifter för att studera miljöfarliga ämnens påverkan på hälsan. Målen är ambitiösa och arbetet har möjlighet att bidra till den vetenskapliga frontlinjen. Näringslivspartners är väl integrerade och vi ser goda möjligheter för industrin att både bidra i forskningen och att använda och utveckla resultaten, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen.

Projektet ska ledas av Örebroforskarna Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi och Matej Orešič, professor i medicinsk vetenskap. Förutom KK-stiftelsen bidrar Örebro universitet och medverkande företag med ytterligare medel, totalt landar satsningen totalt på drygt 12 miljoner kronor. Fokus ligger på att utveckla metoder som kan användas vid forskning inom två områden – metabolomik och exposome - där snabb behandling av stora mängder blodprover är viktiga.

– Vi vill lyfta dagens metoder till en nivå och göra dem så robusta att vi kan automatisera processen, säger Tuulia Hyötyläinen.

Projektet kommer också att utvärdera ett nytt sätt att kraftigt förenkla att ta själva blodprovet. Ett av de medverkande företagen arbetar med en produkt som gör det möjligt att på ett snabbt och smärtfritt sätt ta provet.

– Du kan till och med ta provet hemma, på egen hand. Det här har väckt ett stort intresse, inte bara på grund av covid. Det blir billigare och du känner inte av någon nål när du tar provet, säger Matej Orešič.

Mer information

Projektet, som heter Utveckling av verktygslåda för exposom- och metabolomiska analyser, beviljas över en fyraårsperiod inom KK-stiftelsens synergiprogram. Målet för programmet är att forskare tillsammans med flera företag bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag. I det här projektet är det fyra självständiga delprojekt som tillsammans ska bilda synergi genom att besvara en gemensam frågeställning. Totalt satsas drygt 12 miljoner på det nya forskningsprojektet, varav KK-stiftelsen bidrar med nära sex miljoner. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi, leder det nya projektet tillsammans med Matej Orešič, professor i medicinsk vetenskap. Foto: Jesper Mattson, Örebro universitet.
Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi, leder det nya projektet tillsammans med Matej Orešič, professor i medicinsk vetenskap. Foto: Jesper Mattson, Örebro universitet.
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 382 projekt (årsskiftet 2021/2022).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

96 miljoner till företagsforskarskolor ska stärka svensk konkurrenskraft18.1.2023 08:58:17 CET | Pressmeddelande

KK-stiftelsen har beviljat medel till sex stycken forskarskolor som ska drivas av högskolor och nyare universitet i samverkan med företag. Totalt omfattar hela satsningen 96 miljoner kronor och utbildning av 46 industridoktorander under en sexårsperiod. Bland lärosätena som beviljas medel finns Karlstads universitet som nu får möjlighet att starta två forskarskolor inom högaktuella områden.

Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning21.6.2022 10:14:44 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Karlstads universitet beviljas 48 miljoner till stort projekt inom datavetenskap19.5.2022 11:11:54 CEST | Pressmeddelande

Digitaliseringen genomsyrar alla delar av vårt samhälle och fyller en viktig roll i vår strävan mot ett mer hållbart samhälle. En generell utveckling är att vi går mot datadrivna nät och tjänster. Med stöd från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Karlstads universitet tillsammans med företag bland annat undersöka hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum