Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Kraftig utbyggnad av hållbar vindkraft möjlig

Dela

Det är fullt möjligt att genomföra en kraftfull utbyggnad av vindkraft och samtidigt ställa höga miljökrav på lokaliseringen. Det visar Naturskyddsföreningens nya rapport. Men för att det ska vara möjligt måste vindkraften spridas ut över landet och både Försvarsmaktens och kommuners möjlighet att stoppa utbyggnaden av vindkraft begränsas.

– Vi befinner oss mitt i en klimatkris. För att kunna ställa om energisystemet och fasa ut fossila bränslen är en utbyggnad av vindkraften en av flera centrala åtgärder i Sverige. Vår rapport visar att en kraftig utbyggnaden av vindkraft är möjligt utan att samtidigt skada områden med höga naturvärden, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

För att klara klimatkrisen måste de fossila bränslena fasas ut. För att klara det måste en kraftig energieffektivisering genomföras. En ytterligare väg att gå är att elektrifiera industrier och transporter. Men för att det ska vara möjligt behöver elproduktionen öka. Samtidigt får inte den ökade elproduktionen byggas ut på bekostnad av naturvärden och den biologiska mångfalden. Enligt Naturskyddsföreningens rapport är en kraftig utbyggnad av vindkraften med högt ställda miljökrav en möjlig väg att gå.

I rapporten presenteras en analys över vilka områden som är lämpliga för vindkraftsetablering, där områden med höga naturvärden exkluderats. Analysen visar att det går att bygga ut vindkraften med 126 TWh på en yta motsvarande 1 procent av Sveriges landyta samt 2 procent av havsarealen. Utbyggnaden motsvarar 90 procent av dagens elanvändning på 141 TWh, och är lika mycket som den sammanlagda produktionen från vattenkraft och kärnkraft i Sverige år 2018.

Naturskyddsföreningens säger nej till utbyggnad i Natura 2000-områden, naturreservat, nationalparker, biotopskyddsområden, riksintresse obrutna fjäll, skogliga värdekärnor, nyckelbiotoper, viktiga fågel- och fladdermusområden, samt utsjöbankar och där utbyggnaden kan ge omfattande negativa konsekvenser för rödlistade arter och livsmiljöer. När dessa områden är borträknade finns en rad platser med god vindtillgång kvar att på bygga på.

– Det är till och med så att om vindkraften lokaliseras på bästa sätt kan den också göra nytta för djur och natur. Ett exempel är att havsbaserad vindkraft kan skapa revstrukturer som blir födoplatser för fiskar, samtidigt som den hindrar bottentrålning med dess betydande negativa konsekvenser, säger Johanna Sandahl.

Vindkraften måste dock fördelas jämnt över landet – från norr till söder och både till land och till havs. Dessutom måste både Försvarsmaktens och kommunernas möjlighet att stoppa vindkraften begränsas.

Rapporten presenteras på ett webbinarium onsdagen den 5 maj kl 9.30.

Här hittar du rapporten "Vindkraft - en viktig del av framtidens energisystem" 

FAKTA

Den tillgängliga ytan som enligt Naturskyddsföreningens analys är lämplig för vindkraftsetablering består av områden som ingår i riksintresse för vindkraft men som inte ingår inom något av de områden som Naturskyddsföreningen har pekat ut som särskilt känsliga. Analysen har gjorts på övergripande nivå och fångar därför inte upp specifika lokala förutsättningar, som häckande örnar eller särskilt viktiga renskötselområden där vindkraftsetableringar inte är lämpliga. Samtidigt finns det goda möjligheter att bygga vindkraft även utanför riksintresse för vindkraft, vilket gör att de områden som tillkommer sannolikt är större än de som faller bort vid lokala inventeringar.

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen vill skapa världens längsta blomsteräng5.8.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

För att ekosystemet och matproduktionen ska fungera, behövs blomrika miljöer som vilda bin och andra pollinatörer trivs i. Eftersom många av dessa miljöer har försvunnit behöver de återskapas, och därför lanserar Naturskyddsföreningen nu projektet ”Världens längsta blomsteräng”. Målet är att hjälpa pollinatörerna och stärka den biologiska mångfalden, samtidigt som föreningen vill slå ett Guiness-världsrekord med hjälp av kommuner, vägföreningar och privatpersoner.

Oroande lite miljöpolitik i årets Almedalen7.7.2022 17:03:20 CEST | Pressmeddelande

De stora politiska partiernas ambitioner kring klimat och miljö är allt för låga. Det är Naturskyddsföreningens analys efter att samtliga partier talat i Almedalen i år. Trots pågående klimat- och naturkris presenterade partiledarna för Sveriges största partier få konkreta lösningar. Samtidigt uppger tre av fyra väljare att det är viktigt att det parti de kommer att rösta på för en politik i linje med klimatmålen.

Naturskyddsföreningen på plats vid FN:s havskonferens23.6.2022 13:34:18 CEST | Pressmeddelande

Inför FN:s havskonferens i Lissabon 27 juni – 1 juli, som Naturskyddsföreningen närvarar på, kräver föreningen att mer görs för att uppnå de globala havsmiljömålen, inte minst målet om ett hållbart fiske. Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen. Det kräver Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till regeringen, som undertecknats av över 15 000 privatpersoner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum