Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Lösningar för ett naturnära skogsbruk

Dela

Det svenska skogsbruket måste ställa om och anpassas efter naturens gränser. Naturkrisen i den svenska skogen är akut, men det finns lösningar. Det visar den rapport som Naturskyddsföreningen släpper idag. I rapporten visar Naturskyddsföreningen hur omställningen till ett naturnära skogsbruk kan och bör se ut. Bland annat föreslås ändrade regler och nya ekonomiska styrmedel samt att hela det statliga skogsinnehavet används för att nå miljömålen.

– Vi står mitt i en naturkris i skogen, och det är dagens intensiva skogsbruk som är den främsta orsaken till krisen. Men det går att ställa om till ett mer naturnära skogsbruk. Nu måste både skogsnäringen och politiken ta sitt ansvar, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Den svenska skogen utgörs idag främst av virkesåkrar med täta, lika gamla artfattiga skogar av gran och tall. Ekosystemet i skogen har utarmats och den biologiska mångfalden är i kris. Runt tusen rödlistade arter som lever i skogen är hotade.

Naturskyddsföreningen lanserar idag rapporten ”Låt skogen leva – ett hållbart nyttjande av den svenska skogen” med en princip om ett naturnära skogsbruk. Den går ut på att skogsbruket måste bli mindre intensivt, anpassas efter de naturliga förutsättningarna i skogen och samtidigt klimatanpassas. På så sätt kan den biologiska mångfalden värnas samtidigt som skogen kan fortsätta leverera ekosystemtjänster, inklusive träråvara.

För att ställa om skogsbruket krävs både skärpningar i regelverket och förändringar i hur myndigheterna arbetar. Enligt rapporten behövs det också nya ekonomiska incitament och styrmedel för skogsägare samt att skogsskyddet utvecklas. Bland Naturskyddsföreningens förslag, som kan införas tillsammans eller vart och ett för sig samt i vissa fall behöva utredas mer, finns bland annat att:

  • Markägare ska få ersättning för ekosystemtjänster
  • En skatt på kommersiell markanvändning och/eller en avverkningsavgift införs
  • Hela det statliga skogsinnehavet ska användas för att nå miljömålen, i första hand genom skydd, men också som ersättningsmark samt restaurering
  • Skogsvårdslagen arbetas in i miljöbalken
  • Obligatoriska skogsbruksplaner

– Det handlar om att kunna fortsätta bruka skogen men att skogsbruket ställs om så att det blir hållbart. Lösningarna ser inte likadana ut överallt, och behöver skräddarsys för skogens olika aktörer, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen vill att regeringen tar ett helhetsgrepp över skogspolitiken.

– Markägarna ska bara behöva hantera en lagstiftning hanterad av en myndighet, och ha tillgång till bra, oberoende kunskap och rådgivning för att sköta sin skog på bästa sätt. Och planeringen av skogen ska vara både förebyggande och förutsägbar, säger Johanna Sandahl.

Här hittar du rapporten ”Låt skogen leva – ett hållbart nyttjande av den svenska skogen”. 

Kontakter

Bilder

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

PÅMINNELSE: Pressträff 18/5: Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas17.5.2022 14:39:10 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till en digital pressträff onsdagen den 18 maj om Naturskyddsföreningens granskning av miljöpolitiken under den gångna mandatperioden. Vi presenterar vår rankning av riksdagspartierna – från bäst till sämst utifrån deras miljöpolitiska insatser sedan valet 2018. Vi går också igenom mandatperiodens viktigaste miljöpolitiska segrar och bottennapp.

Naturskyddsföreningens två krav på regeringen efter helgens rikskonferens: stoppa importen och rädda biståndet15.5.2022 16:42:31 CEST | Pressmeddelande

Vid Naturskyddsföreningens rikskonferens i Mora 2022 uttrycktes djup solidaritet med Ukrainas befolkning och stor ilska över Rysslands illegala invasion. I ett öppet brev kräver nu Naturskyddsföreningens styrelse att regeringens förslag om nedskärningar på 9,2 miljarder i Sveriges biståndsbudget dras tillbaka, och att Sverige slutar importera fossil olja och gas från Ryssland. Samma uppmaning kommer också samarbetsorganisationen Ecoaction i Ukraina.

Digital pressträff 18/5: Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas12.5.2022 17:10:03 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till en digital pressträff onsdagen den 18 maj om Naturskyddsföreningens granskning av miljöpolitiken under den gångna mandatperioden. Vi presenterar vår rankning av riksdagspartierna – från bäst till sämst utifrån deras miljöpolitiska insatser sedan valet 2018. Vi går också igenom mandatperiodens viktigaste miljöpolitiska segrar och bottennapp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum