Svenska kyrkan

Ny rapport om Västerås stifts skogsinvestering i Moçambique

Dela
Idag lanseras en rapport av Svenska kyrkan om resultatet av de förändringsåtgärder som vidtagits i ett trädplanteringsprojekt i norra Moçambique. Projektet har kritiserats för att inte leverera förväntat resultat, vare sig ekonomiskt, socialt eller miljömässigt. En av investerarna var Prästlönetillgångar i Västerås stift.

Rapporten är skriven av en delegation som hösten 2013 besökte Moçambique för att på plats studera förändringsåtgärder som vidtogs 2011. Den mycket brett sammansatta delegationen kunde konstatera att mycket har blivit bättre i fråga om bland annat miljö, företagsledning och relationerna till lokalbefolkningen. Samtidigt finns fortfarande stora utmaningar kvar.

 – Det var viktigt och lärorikt att genomföra denna resa tillsammans. Det finns mycket viktiga lärdomar att vinna ur den erfarenhet som Västerås stift gjort.  Med den här rapporten vill vi bidra till att misstag inte upprepas och att förståelsen av komplexiteten i den här typen av investeringar ökar, säger Erik Sjöstrand, ledamot i kyrkostyrelsen som var med i delegationen.

I rapporten konstateras bland annat att,

·  Delegationen fann inga bevis på land grabbing eller att människor skulle ha tvingats flytta med anledning av Chikwetis verksamhet. Man konstaterar att ”konflikter, misstag och missförstånd kommer att fortsätta uppstå, men alla intressenter vi träffade menade att relationerna mellan företaget och lokalbefolkningen har förbättrats avsevärt”.

·  Delegationen träffade inga intressenter i Niassa som vill att Chikweti skulle avsluta sin verksamhet, men den hörde flera önskemål om förbättringar.

·  Både landförvärvsprocessen hanteringen av de sociala fonderna som tillfaller lokalsamhällena har förbättrats avsevärt. Samtidigt finns det stora utmaningar, bland annat kring hur konsultationerna med lokalbefolkningen kan bli mer inklusiva.

·  Chikweti saknar planer för hur de aktivt ska skydda en hektar naturlig skog för varje hektar som planteras.

·  Dialogen mellan lokala organisationer och företaget har förbättrats, men är mycket bräcklig.

·  Det saknas konsensus i frågan om huruvida konkurrens mellan företagets och det traditionella jordbrukets anspråk på mark är ett problem idag eller om det kommer att bli det i framtiden.

·  Lokala, nationella och internationella frivilligorganisationer har spelat en viktig roll som watch dogs, men även i vissa fall bidragit till att förvärra konflikterna genom att sprida inaktuell och missvisande information.

I rapporten identifieras en rad utmaningar och potentialer i relation till bland annat jordbruksutveckling, företagets markanvändningsavtal, FSC-certifiering och den fortsatta dialogen mellan olika aktörer.

 – Vi är glada över att delegationen kunde verifiera att stora förbättringar skett, även om det finns betydande utmaningar kvar. Jag hoppas att delegationens rapport kan bli ett stöd i den fortsatta utvecklingen av verksamheten, säger Erik Ling, stiftsjägmästare i Västerås stift och med i delegationen.

Rekommendationer

Rapporten lämnar också rekommendationer till flera olika aktörer, Chikweti, lokala organisationer, Moçambiques regering, investerare i företaget Sveriges regering och Sida samt internationella civilsamhällesorganisationer. Några av rekommendationerna till investerarna är att:

-  öka sin synlighet och närvaro.

-  säkerställa att det finns tillräcklig CSR-kompetens i skogsbolagets styrelse, så att CSR-perspektivet finns representerat i strategiskt beslutsfattande.

-  kommunicera resultatet av Chikwetis CSR-arbete offentligt.

Rapporten finns i sin helhet på engelska samt en svensk sammanfattning. Rapporten presenteras och diskuteras vid ett öppet seminarium i Stockholm idag.


FAKTA

År 2005 grundades bolaget GSFF (Global Solidarity Forest Fund) av Västerås stift och Norska kyrkofonden. En av de största investeringar som initierades var Chikweti, ett skogsprojekt i  Niassaprovinsen i norra Moҫambique.  Tanken var att ge finansiell avkastning till ägarna och samtidigt bidra till ekonomisk utveckling i regionen genom kommersiellt skogsbruk, skydd av inhemsk skog och utveckling av lokalsamhällena.

GSFF har emellertid inte kunna leverera förväntat resultat, vare sig ekonomiskt, socialt eller miljömässigt. Skarp kritik har framförts mot projektet, både av lokala och internationella organisationer och i medierna.

I juni 2012 arrangerades ett offentligt seminarium om investeringen i Västerås, då bland annat de stora förändringar som genomförts i GSFF under 2011 diskuterades. Hösten 2013 genomfördes en delegationsresa för att på plats studera effekterna av förändringsåtgärderna i GSFF. Resan genomfördes i samarbete mellan Västerås stift, Svenska kyrkans nationella nivå samt We Effect som har ett lokalkontor i Niassa. I delegationen ingick också en expert från Världsnaturfonden WWF.

Västerås stift meddelade 1 maj 2014 att samtliga investerare säljer GSFF till det norska bolaget Green Resources. Prästlönetillgångar i Västerås stift blir i och med affären en mindre delägare i Green Resources. Green Resources driver sedan tidigare skogsbruk i Niassaprovinsen.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum