Sveriges läkarförbund

Ny rapport: Vården kan inte bygga på att läkare forskar på fritiden

Dela

Läkarförbundet och SYLF presenterar rapporten Forskande läkares villkor. Andelen forskarutbildade läkare har enligt SCB sjunkit sedan 2005. För att undersöka forskande läkares villkor har Läkarförbundet skickat en enkät om forskning till 10 000 medlemmar. Andelen läkare som forskar är 29 procent. Nästan var tredje uppger att de inte kan kombinera kliniskt arbete med forskning i den utsträckning som de utlovats. För mer än var tredje forskande läkare har coronapandemin inneburit sämre möjligheter att forska.

Sofia Rydgren Stale och Shadi Ghobrani
Sofia Rydgren Stale och Shadi Ghobrani

 - I slutändan drabbar det patienterna när vården inte utvecklas och moderniseras i den takt som skulle vara möjlig. För att ge bästa möjliga vård lång sikt behövs bättre villkor för forskande läkare. Forskning ska inte behöva bedrivas på fritiden, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundets rapport “forskande läkares villkor” visar att nästan var tredje läkare som har forskning i sitt anställningskontrakt, eller förenad anställning, inte kan kombinera klinisk tjänstgöring med forskning i den utsträckning som utlovats. Nästan hälften är med om att deras forskningstid dras in på grund av bemanningsproblem på arbetsplatsen. 

Vi har frågat läkare som inte har forskning i sitt avtal men som forskar hur de finansierar forskningen. Mer än en tredjedel, 35 procent, svarar att de forskar på sin fritid. 

- Förutsättningarna för att forska tidigt i karriären behöver bli bättre. Vi ser tydligt att yngre läkare är mest intresserade av forskning men inte ges möjligheten. Varje region behöver erbjuda forskartjänster för ST-läkare i alla specialiteter. Det behöver även ges möjligheter till forskning inom ramen för AT och BT-tjänster, säger Shadi Ghorbani, ordförande i Sveriges yngre läkares förening (SYLF). 

Läkarförbundet har konkreta förslag för en forskningspolitik som möter behoven:

  1.  Staten måste tydliggöra och följa upp regionernas forskningsansvar som obligatorisk del av hela hälso- och sjukvården. 
  2. Satsa på forskningsintresserade läkarstudenter och yngre läkare för att säkerställa återväxten av forskande läkare. 
  3. Förbättra förutsättningarna att kombinera forskning och kliniskt arbete genom hela yrkeslivet. Regeringen kan i förhandlingar med regionerna ställa krav på att: 
    • Fler ska kunna forska samtidigt som de har allmäntjänstgöring, AT. Det ska också gå att forska inom ramen för den nya bastjänstgöringen. 
    • Regionerna ska erbjuda forskar-ST (specialiseringstjänstgöring) inom alla specialiteter. 
    • Fler särskilda anställningar ska införas för forskarutbildade läkareså att de kan kombinera forskning och kliniskt arbete. 
  4. Hög kompetens ska löna sig och anställningsvillkoren ska vara goda.

Fakta om Läkarförbundets rapport och undersökning 

Det är första gången Läkarförbundet gör en undersökning om medlemmarnas forskning. Svarsfrekvensen var 47 procent. Enkäten är ett samarbete mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges yngre läkares förening (SYLF).

Rapporten Forskande läkares villkor hittar du i Läkarförbundets pressrum samt här:
https://slf.se/app/uploads/2022/06/rapport-forskande-laxxkare-2022.pdf

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sofia Rydgren Stale och Shadi Ghobrani
Sofia Rydgren Stale och Shadi Ghobrani
Ladda ned bild
Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet
Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet
Ladda ned bild
Shadi Ghobrani, ordförande SYLF
Shadi Ghobrani, ordförande SYLF
Ladda ned bild

Dokument

Om

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm

https://slf.se/

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 55 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

Norrbotten behöver dubbelt så många läkare på hälsocentralerna22.6.2022 11:34:56 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Norrbotten har idag 2 192 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Norrbotten behöver därför minst 113 nya läkare på vårdcentralerna/hälsocentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Gävleborg behöver dubbelt så många läkare på hälsocentralerna21.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Gävleborg har idag 1 939 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Gävleborg behöver därför minst 113 nya läkare på vårdcentralerna/hälsocentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Dalarna behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna21.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Dalarna har idag 2 122 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Dalarna behöver därför minst 126 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Västmanland behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna21.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Västmanland har idag 2 190 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Västmanland behöver därför minst 125 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

Region Örebro län behöver dubbelt så många läkare på vårdcentralerna20.6.2022 15:29:00 CEST | Pressmeddelande

Regionen har fått statliga pengar för att fler invånare ska få en fast läkarkontakt. Regionens läkare ansvarar för alldeles för många invånare för att kunna fungera som deras fasta läkare i praktiken. Region Örebro län har idag 2 035 invånare per läkare i primärvården, staten har slagit fast en rekommendation på 1 100 invånare per fast läkare. Örebro behöver därför minst 127 nya läkare på vårdcentralerna för att möta behovet. I tabellen i detta pressmeddelande kan du jämföra med andra regioner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum