Innovationsföretagen

Ny rapport visar stark framtidstro bland innovativa företag

Dela

Arkitekt- och ingenjörsföretagen i Sverige har sett en ökad ekonomisk aktivitet sedan maj 2021. Det visar den nya rapporten Investeringssignalen från Innovationsföretagen. Trots att coronapandemin har drabbat även de innovativa branscherna hårt, är nu medlemsföretagens förväntningar på en ökad orderingång lika hög som under ”rekordåren” 2016–2018.

- För många av våra medlemsföretag var 2020 ett otroligt tufft år. Nu ser vi äntligen en ökad ekonomisk aktivitet inom branschen och företagen har en stark optimism när det gäller samtliga tre områden vi undersökt i rapporten; orderläge, sysselsättning och prisutveckling, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

I rapporten uppger 65 procent av företagen att de tror på ett förbättrat orderläge det kommande halvåret medan endast fyra procent av företagen är oroliga för att det kommer försämras. Mest positiva är industrikonsult- och techföretagen, där 79 procent tror på ett förbättrat orderläge. Det här kan liknas vid det scenario som sågs efter finanskrisen 2008. Även då steg förväntningarna väldigt fort efter krisen men stabiliserade sig sedan på höga nivåer under två års tid.

Företagens framtidstro kan även ses i sysselsättningstillväxten. Hälften av företagen i undersökningen har ökat sin personalstyrka det senaste halvåret och nästan 60 procent räknar med att ökningen av personalstyrkan kommer att fortsätta under kommande halvår. Allra störst förväntningar på ökade anställningar finns hon industrikonsulterna där hela 85 procent räknar med att öka sin personalstyrka närmaste halvåret. Motsvarande siffra hos arkitekt- och teknikkonsultföretag är 58 respektive 52 procent.

Under pandemin minskade antalet nya projekt och många planerade projekt minskade i omfattning, vilket gav beställarna en möjlighet att pressa priserna nedåt. Det här har gjort det svårt för mindre aktörer, som ofta är mer priskänsliga, att konkurrera med de större aktörerna. När antalet projekt återigen börjar öka finns en förhoppning bland företagen att priserna ska stiga, men samtidigt är oron hos många företag stor.

- Våra medlemmar erbjuder högt kvalificerad kunskap och rådgivning. Det är en ytterst oroväckande trend att många upphandlingar, i synnerhet offentliga, styrs mot lägsta pris, utan att kvalitet och långsiktiga värden vägs in, säger Magnus Höij.

Hela rapporten finnas att ladda ner här.

 

Om Investeringssignalen

Investeringssignalen är Innovationsföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretag. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge, prisbild och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln, vilket innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för bland annat bostäder och infrastruktur. Enkätperioden pågick mellan 2021-08-19 till 2021-09-08 och 133 medlemsföretag medverkade som tillsammans sysselsätter cirka 12 000 medarbetare.

Kontaktuppgifter

Linnea Kvist, kommunikationschef Innovationsföretagen
Mail: Linnea.kvist@innovationsforetagen.se
Tel nr: 08-762 66 21

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen
Mail: Magnus.hoij@innovationsforetagen.se
Tel nr: 08- 762 67 05

Bilder

Om

Innovationsföretagen
Innovationsföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-762 67 00http://www.innovationsforetagen.se

Välkommen till Innovationsföretagen

Innovationsföretagen är ett bransch- och arbetsgivarförbund som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Läs mer på www.innovationsforetagen.se

Följ Innovationsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Innovationsföretagen

Fortsatt expansion och snabb återhämtning i innovationssektorn10.11.2022 07:06:00 CET | Pressmeddelande

Innovationsföretagen släpper idag sin branschrapport för pandemiåret 2021. Rapporten visar att företagen i innovationssektorn har klarat av att navigera sig igenom de utmaningar som pandemin inneburit. Genom nya arbetssätt och förmågan att ställa om verksamheten efter nya förutsättningar har man lyckats behålla medarbetare och leverera värde till sina kunder. Året innehöll även ökad omsättning, fortsatt konsolidering, fler rekryteringar och förbättrade vinstmarginaler.

Ny rapport: Stort behov av nyanställning trots vikande konjunktur 13.10.2022 07:17:00 CEST | Pressmeddelande

Trots vikande efterfrågan är kompetensbrist är en fortsatt stor utmaning för arkitekt- och ingenjörsföretagen. Det här visar Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport Investeringssignalen. Hälften av företagen behöver nyanställa och totalt behöver branschen nyrekrytera nästan 3500 personer de kommande sex månaderna. Samtidigt visar rapporten att företagen ser betydligt mer dystert på framtiden än för ett halvår sedan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum