Umeå kommun

Ny studie visar hur viktiga träden i Umeå är

Dela

Träd gör mycket nytta. Det visar SLU:s färska studie, som publicerats under namnet i-Tree Sverige. Den visar, bland mycket annat, att Umeås träd binder koldioxid motsvarande 18 500 bilars utsläpp per år. – Det är viktigt att vi tar hand om våra träd, oavsett om det är vi på kommunen eller du som privatperson som äger det, förklarar Nina Ingvarsson, landskapsingenjör på Umeå kommun.

Nina Ingvarsson och Markus Pettersson, landskapsingenjörer på Umeå kommun.
Nina Ingvarsson och Markus Pettersson, landskapsingenjörer på Umeå kommun.

Studien bygger på programvara utvecklad av USA:s motsvarighet till det svenska Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, men anpassad till svenska förhållanden. Totalt har nio svenska städer, däribland Umeå, ingått i studien, som drivits av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.

Underlaget utgår från årtionden av studier av individuella trädarters förmåga att omhänderta luftföroreningar, regnvatten och kolinlagring. Detta ger tydliga ekonomiska värden och mått på de samhällsnyttor – så kallade ekosystemtjänster – som träd bidrar med. Beräkningarna utgår från nästan 1,4 miljoner träd i Umeåområdet.

­– Vi kan se att träden i Umeå binder utsläppen från en tredjedel av alla personbilar i kommunen, vilket motsvarar 18 500 bilars utsläpp per år. Den typen av mått hjälper oss att förstå hur betydelsefulla träden är, förklarar Markus Pettersson, landskapsingenjör.

66 miljoner vattenflaskor per år

Vidare visar studien att Umeås träd utför luftkvalitetsförbättringar motsvarande 35 miljoner kronor per år. Det värdet är beräknat utifrån Trafikverkets rapport ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”. Den anger betalningsviljan för att undvika hälsoproblem, arbetsnedsättning, sjukvård och förkortad livslängd. Värdet utgår även från politiskt antagna miljömål som rör naturskadeeffekter och åtgärder av dessa. Träden hjälper också till att fördröja dag- och regnvatten, så mycket som med 66 miljoner vattenflaskor per år.

Trenden är dock att stadsgrönskan i Umeå minskar, något som Nina, Markus och deras kollegor på Gator och parker på Umeå kommun vill motverka. Trots att Umeå har goda förutsättningar med omgivande skogslandskap är den centrala stadens krontäckningsgrad – alltså hur mycket av centrala Umeå som täcks av trädkronor – bara 14 procent. Detta att jämföra med New Yorks 21 procent och Malmös 22 procent.

­– Vi vill mana till eftertanke och be dig som funderar på att ta bort ett träd att tänka efter ett extra varv. Helst vill vi att alla friska träd sparas och blir ännu fler. Då är vi med och bidrar till en förbättrad och friskare miljö, säger Nina Ingvarsson.

För mer information, kontakta:

Nina Ingvarsson, landskapsingenjör, Umeå kommun
090-16 13 76
nina.ingvarsson@umea.se

Markus Pettersson, landskapsingenjör, Umeå kommun
090-16 14 46
markus.pettersson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Nina Ingvarsson och Markus Pettersson, landskapsingenjörer på Umeå kommun.
Nina Ingvarsson och Markus Pettersson, landskapsingenjörer på Umeå kommun.
Ladda ned bild
Ett annat mått på den ekosystemnytta som träden i Umeå gör är hur mycket koldioxid fem vuxna björkar på Assistentvägen i Umeå har tagit upp sedan de planterades på 1970-talet.  Svar: lika mycket som en flygresa till Stockholm eller en bilresa runt halva jorden. Bilden visar centrala Umeå och Umeälven.
Ett annat mått på den ekosystemnytta som träden i Umeå gör är hur mycket koldioxid fem vuxna björkar på Assistentvägen i Umeå har tagit upp sedan de planterades på 1970-talet. Svar: lika mycket som en flygresa till Stockholm eller en bilresa runt halva jorden. Bilden visar centrala Umeå och Umeälven.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum